Skip to content

Toegankelijkheid kermis 2021

de meeste drempels zijn goed weggewerkt.

Ook dit jaar heeft de gemeente Tilburg ons tijdig betrokken bij de opzet voor de Tilburgse kermis. We hebben vooraf de tekeningen beoordeeld en onze opmerkingen zijn meegenomen in de uiteindelijke uitvoering van de kermis. Gisteren hebben we een rondje gelopen over de kermis om de toegankelijkheid ter plaatse te beoordelen. Op een paar kleine knelpunten na is de toegankelijkheid van de kermis goed op orde. De knelpunten hebben we teruggekoppeld aan de gemeente. Daar waar mogelijk gaan ze deze nog oplossen en anders worden ze als aandachtspunten meegenomen voor volgend jaar.

Niet overal waren de drempels op een goede manier weggewerkt.