De Draad maakt special over Toegankelijkheid

Huub struikelt over Go-scooter

Ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Ter gelegenheid van deze week bracht magazine De Draad een special uit over Toegankelijkheid. Ze spraken met onze vrijwilligers, Marieke, Amber, Huub en Frans over de (on)Toegankelijkheid van Tilburg. De frustraties over de foutief geparkeerde Go-scooters en slecht onderhouden geveltuintjes, maar ook het enthousiasme over de toegankelijkheid van 013 en Café Anvers passeerden de revue. Benieuwd naar het hele artikel? Je leest het op pagina 9 in de Draad.

Op pagina 3 van De Draad staat ook nog een leuk artikel over de blindentribune bij Willem II. Vrijwilliger John van Schijndel vertelt hoe hij weer kan genieten van voetbalwedstrijden van Willem II ondanks zijn visuele beperking.

Wat je ook rijdt, stop altijd!

Poster Stop voor de witte stok

Oogvereniging roept jonge bestuurders op te stoppen voor de witte stok

Onder het motto ‘Wat je ook rijdt, stop altijd!’ lanceert de Oogvereniging, belangen- en patiëntenorganisatie voor mensen met een oogaandoening, vrijdag 15 oktober op de Internationale Dag van de Witte Stok, de campagne Stop voor de Witte Stok!. In deze bewustwordingscampagne met een looptijd van vier weken staat de jongere weggebruiker vanaf 12 jaar centraal.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Oogvereniging, is gebleken dat 40% van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend zijn met het oversteeksignaal: de opgeheven witte stok en de bijbehorende voorrangsregels.

Reden genoeg om in 2021 in te zoomen op deze doelgroep, de bestuurders van nu en in de toekomst. Hiertoe zijn onderwijsinstellingen benaderd en is een social media-campagne opgezet: “Wat je ook rijdt, stop altijd!”.

Informeren en leren

Door middel van het toesturen van informatiemateriaal, waaronder een digitale poster, worden scholen aangemoedigd om gedurende de campagneweken een lesprogramma over dit onderwerp samen te stellen.

Daarnaast ontwikkelde de Oogvereniging een aansprekende social media- campagne. Vanaf de lancering op 15 oktober zullen gedurende vier weken wisselende berichten via populaire kanalen als Tiktok en Instagram worden verspreid, inclusief een animatiefilmpje .

Ongezien en ongehoord

Hoe even een boodschap doen eindigt met een gebroken been in het ziekenhuis…

Corry Visser (66) uit Noord-Scharwoude: “Ik wilde het zebrapad oversteken om naar de winkel in de buurt te gaan. Ik stak mijn witte stok uit en luisterde of er geen verkeer aankwam. Zodra de kust veilig was, zette ik mij in beweging. Opeens hoorde ik een schreeuw van links en voordat ik kon reageren botste een stille e-bike tegen me op. De fietser probeerde me overeind te helpen, mopperend dat ik beter had moeten opletten, dat ik me moest beseffen dat hij onmogelijk nog kon remmen…

Ik wist niet goed wat ik moest zeggen… met een gebroken been werd ik door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Voorkom ongelukken en stop altijd voor iemand die zijn witte stok omhoog houdt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het zou in ieder verkeersexamen op school aan bod moeten komen!”

Poster Stop voor de witte stok

Onderzoek Vrij Nederland naar de toegankelijkheid in Nederland

Marijke Smits

Half juli verscheen in tijdschrift Vrij Nederland een artikel over volwaardig meedoen in de samenleving. Twee onderzoeksjournalisten voerden gesprekken met ervaringsdeskundigen over meedoen en de beperkingen die de samenleving hen oplegt. Twee Brabantse ervaringsdeskundigen Anja van Wijk en Marijke Smits kwamen hierin uitgebreid aan het woord. Het artikel gaf aanleiding om uitgebreider onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving.

Wil je ook jouw ervaringen delen over toegankelijkheid en meedoen, dan kun je via deze link de enquête invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om knelpunten te melden via het meldpunt.

Later dit jaar zullen de onderzoeksresultaten in een aantal artikelen in Vrij Nederland gepubliceerd worden.

Eindresultaten meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021

Stemmen met potlood

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 opende het College voor de Rechten van de Mens het meldpunt “Onbeperkt Stemmen”. Afgelopen week publiceerde zij hun eindrapport met aanbevelingen om het stemmen bij de volgende verkiezingen nog toegankelijker te maken.

Bij het meldpunt zijn in totaal 139 klachten binnengekomen, waarvan er 69 ging over de Corona maatregelen, zoals het niet per brief mogen stemmen onder de 60 en het niet Corona-proof inrichten van de stemlokalen. De overige meldingen gingen voornamelijk over de (on)toegankelijkheid van de stemlokalen en de stembiljetten en het niet toestaan van hulp in het stemhokje.

Op basis van de meldingen bij het meldpunt formuleerde het College vier adviezen:

  1. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het inrichten en testen van de stemlokalen
  2. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het ontwerpen en testen van nieuwe stembiljetten
  3. Laat gemeenten de regels goed uitleggen aan de vrijwilligers in de stembureaus
  4. Blijf andere manieren om te stemmen onderzoeken

Wil je meer lezen over de eindresultaten, de conclusies en de adviezen, klik dan hier voor het volledige artikel.

Alarmering invalidentoiletten Tivoli en Louis Bouwmeesterplein werkt eindelijk

testen alarmering

Eindelijk! Bijna twee jaar lang hebben we gestreden voor een goed werkende alarmering in de invalidentoiletten in de Tivoli-garage en de garage aan het Louis Bouwmeesterplein. Vandaag waren door de gemeente Tilburg en de leverancier PopUp Toilet uitgenodigd om het alarm uit te komen testen.

Het alarm maakte niet alleen geluid, er kwam ook daadwerkelijk iemand poolshoogte nemen.

Het was een proces van de lange adem, maar we zijn ontzettend blij dat iedereen nu veilig gebruik kan maken van deze toiletvoorzieningen.

Langer groen bij oversteken in Tilburg door ‘slimme drukknop’.

Slimme drukknop

Drie kruispunten in Tilburg zijn sinds kort voorzien van “slimme drukknoppen” bij de verkeerslichten voor voetgangers. Wanneer je deze indruk, krijg je meer tijd om over te steken. De drukknoppen zijn bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen minder snel kunnen oversteken.

Behalve de ‘extra-groenlicht-knop’ hebben de kastjes meer mogelijkheden. Ze zijn aan de zijkant voorzien van een soort braille die voor slechtzienden en blinden aangeeft hoe de oversteek eruit ziet, bijvoorbeeld hoeveel rijbanen het zijn en of er een fietspad ligt. Daarnaast passen de rateltikkers zich aan aan het omgevingsgeluid. Bij drukte tikken ze hard en op rustige momenten tikken ze zacht. Op deze manier is er geen onnodige overlast voor omwonenden en kunnen verkeersdeelnemers met een visuele beperking toch gemakkelijk de drukknop vinden.  

Drie locaties

Deze “slimme drukknoppen” zijn op drie kruispunten in Tilburg geplaatst: kruising ringbaan West en Burgemeester van de Mortelplein, kruising Academielaan en Bredaseweg, kruising Jules Verneweg en Bosscheweg. Later dit jaar komt er nog een vierde kruispunt bij: Broekhovenseweg en Volstraat.

Toegankelijk stemmen in Nederland nog niet overal mogelijk

Stemmen met potlood

Veel mensen met een beperking konden vorige week nog steeds niet zonder obstakels hun stem uitbrengen. Dit meldt het College van de Rechten van de Mens op basis van de meldingen die zij binnen kreeg bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Bij het meldpunt zijn 132 klachten binnen gekomen van mensen met een beperking die problemen hadden bij het uitbrengen van hun stem. Bijna de helft ging over structurele toegankelijkheidsproblemen, zoals te zware deuren of te hoge drempels, het ontbreken van een stemmal voor mensen met een visuele beperking, maar ook over bejegening van stembureaumedewerkers en discussies over het wel of niet toestaan van een begeleider in het stemhokje. De overige klachten waren Corona-gerelateerd en ging over het niet per post mogen stemmen onder de 70 jaar of de afstand naar de stembureaus die op 15 en 16 maart al open waren. Het volledige artikel van het College voor de Rechten van de Mens kun je hier lezen.

De gemeente Tilburg is al een aantal jaren bezig om alle stembureaus goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit doen zij in nauw overleg met Toegankelijk Tilburg. Dit jaar vielen er als gevolg van de Corona-maatregelen een aantal stembureaus af en kwamen er nieuwe locaties bij. De Alu-hallen bleken niet overal even goed toegankelijk, maar de meeste door ons geconstateerde knelpunten kon de gemeente nog dezelfde dag oplossen. De vindbaarheid van de Alu-hallen leidde op één locatie tot problemen.

Dit jaar was het voor mensen met een visuele beperking voor het eerst mogelijk om te stemmen met de stemmal en soundbox. Het Brabants Dagblad was op 15 maart aanwezig toen de eerste mensen hier gebruik van gingen maken. Het stemmen met de stemmal kenden wat opstartproblemen, omdat de stembiljetten als gevolg van de scherpe vouwen niet goed onder de stemmal paste. Gelukkig wist de gemeente Tilburg een aantal ongevouwen stembiljetten te regelen, waardoor de problemen verholpen konden worden en mensen met een visuele beperking alsnog zelfstandig hun stem konden uitbrengen.

Kortom, ook in Tilburg verliep het stemmen voor mensen met een beperking niet overal vlekkeloos, maar grote knelpunten of problemen zijn er niet geweest (of ze zijn niet bij ons gemeld). Binnenkort gaan we met de gemeente de verkiezingen van 2021 evalueren. Mocht je nog toch tegen problemen zijn aangelopen die je nog niet bij ons gemeld hebt, laat het ons dan vooral weten.

Een toegankelijk invalidentoilet in de Piushaven?

Gisteravond stemde de gemeenteraad in met de nieuwe plannen voor de Piushaven. Er komt een nieuwe balans, tussen reuring en rust, maar ook mét openbare toiletten. Verschillende politieke partijen benadrukten het belang van een goed toegankelijk invalidentoilet. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden hiervoor samen met Toegankelijk Tilburg te verkennen.

De toiletgroep voor haven passanten in de Piushaven beschikt over een invalidentoilet. De gemeente heeft Toegankelijk Tilburg gevraagd om te beoordelen of dit toilet voldoet aan alle eisen. Inmiddels hebben wij het toilet bezocht en geconstateerd dat het invalidentoilet niet voldoet. Helaas is het ook niet mogelijk om het toilet aan te passen.

De gemeente zal dus op zoek moeten naar een ander alternatief. Uiteraard hebben we aangegeven hierin mee te willen denken. 

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad over de nieuwe plannen voor de Piushaven.