Meer aandacht voor mensen met een beperking in verkiezings programma’s

Verwijzingsbordje naar het stembureau

Nog een paar dagen en dan kan iedereen in het stemhokje weer laten horen wat hij of zij belangrijk vindt voor Tilburg. Voor ons is dat natuurlijk de toegankelijkheid en de aandacht voor mensen met een beperking. We namen de proef op de som en checkten alle verkiezingsprogramma’s op de voor ons belangrijke thema’s.

Voordat we onze bevindingen met jullie delen willen we nog wel opmerken, dat we ons alleen gebaseerd hebben op de teksten uit de verkiezingsprogramma’s. Het zegt niets over hoe de politieke partijen zich in de praktijk inzetten voor mensen met beperking en/of het thema toegankelijkheid.

Beperking
Van de 14 politieke partijen hebben er 8 expliciet aandacht voor mensen met een beperking. Bij ongeveer de helft gaat het om algemene opmerkingen als “Iedereen moet mee kunnen doen” en “Gelijke kansen voor iedereen”, maar er zijn ook partijen die heel expliciet aangeven waar zij zich voor gaan inzetten voor deze doelgroep. PvdA, CDA en D66 geven aan toegankelijk onderwijs en studiemogelijkheden voor iedereen belangrijk te vinden. Lokaal Tilburg benoemt participatie op de arbeidsmarkt als aandachtspunten en ONS Tilburg en GroenLinks willen dat iedereen, ook mensen met een beperking, kunnen sporten. 

SP, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren onderschrijven het VN Verdrag voor de rechten van mensen met handicap en vinden dat het beleid van de gemeente Tilburg hieraan moet voldoen. Partij voor de Dieren zegt hierover: “Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”. Een belangrijke kernwaarde uit het VN Verdrag, die wij zeker onderschrijven.

Toegankelijkheid
Bijna alle partijen hebben aandacht voor toegankelijkheid. Ze onderschrijven het belang van toegankelijke openbare ruimte en openbare gebouwen. PvdA en SP benoemen daarnaast beiden de aanwezigheid en spreiding van goed toegankelijke invalidentoiletten. PvdD legt, naast de fysieke toegankelijkheid, ook de nadruk op het gebruik van gebarentolk bij belangrijke gemeentelijke evenementen en de ondertiteling van raadsuitzendingen. PvdA wil ook graag een aantal toegankelijke speeltuinen realiseren en heeft de ambitie om voor 2025 alle bushaltes in Tilburg toegankelijk te maken. 

Ook voor digitale toegankelijkheid is aandacht in de verschillende partijprogramma’s, al verschillen de meningen wel over hoe hier invulling aangegeven moet worden. CDA schrijft dat de digitale en mobiele dienstverlening wordt uitgebreid, zodat de gemeente ook digitaal toegankelijk is. PvdD zegt juist: “Inwoners die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen kunnen voor gemeentezaken telefoneren of bij een fysieke balie terecht…” PvdA vindt het belangrijk dat er een subsidieregeling komt die maatschappelijke organisaties de mogelijkheid biedt om hun websites digitaal en toegankelijk in te richten.

Vijf partijen hebben ook aandacht voor begrijpelijke taal. VVD, PvdD, GroenLinks, CDA en LST benadrukken allemaal dat begrijpelijke taal belangrijk is. LST legt de nadruk op begrijpelijke info over rechten en plichten. De andere partijen trekken het breder en vinden dat alle communicatie met burgers begrijpelijk en toegankelijk moet zijn.

Positieve ontwikkeling
Na het lezen en analyseren van de verkiezingsprogramma’s zijn we hoopvol gestemd. In bijna alle programma’s is aandacht voor de belangen van mensen met een beperking. De algemeenheden, als “iedereen moet mee kunnen doen”, hebben plaatsgemaakt voor explicietere bewoordingen en meer concrete acties.

Daarnaast zien we, ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook meer ervaringsdeskundigen met een (zichtbare) beperking op de kieslijst staan. Dit zorgt dan hoe dan ook voor meer bewustwording binnen de eigen politieke partij, de gemeenteraad én het college.

We hopen dat deze ontwikkelingen straks ook terug te lezen is in het nieuwe coalitieakkoord. Maar voor het zover is, is eerst het woord aan de kiezer. Laat jij ook je stem horen?

Rolstoelbasketbalclinic voor studie-vereniging Polis

Marieke en Frans geven instructie aan de studenten

Tijdens de Paralympische Spelen organiseerde studievereniging Polis een evenement om studenten kennis te laten maken met aangepast sporten. De studievereniging was van mening dat er veel te weinig aandacht wordt besteed aan de Paralympische Spelen en wilde met dit evenement studenten hiervan bewust maken.

studenten in actie tijdens basketbal

Studievereniging Polis wilde graag in gesprek met ervaringsdeskundigen over aangepast sporten en natuurlijk wilde zij het ook graag zelf ervaren. Hier wilden we vanuit Toegankelijk Tilburg graag een bijdrage aan leveren. Onze vrijwilligers Marieke en Frans organiseerden een leuke rolstoelbasketbalclinic waar fanatiek aan deelgenomen werd door de studenten.

Blog van Kim

profielfoto van Kim

In een column in De Stem van Grave schrijft Kim van Iersel over haar belevenissen in haar leven met een een visuele beperking. Deze keer vertelt ze over hoe een kapot horlogebandje aanleiding was voor een bijzonder gesprek….. Het leidde tot een mooi inzicht en niet alleen bij haar gesprekspartner. Benieuwd naar haar blog? Je leest het via bijgaande link: Column van Kim

Mirnou wint Pitch-Night met ’t Plenkske

Op donderdagavond 2 december organiseerde Stadsmakers 013 hun jaarlijkse Pitch-Night. Jongeren (t/m 30 jaar) hebben de mogelijkheid om hun idee om van Tilburg een nog leukere stad te maken voor te leggen aan de jury. Ze maken kans op een mooi geldbedrag om hun project daadwerkelijk te verwezenlijken.

Onze vrijwilliger Mirnou had de stoute schoenen aangetrokken en besloot een mooie toegankelijkheidsoplossing aan de jury voor te leggen: ’t Plenkske. Mirnou vertelde de jury dat de horeca in Tilburg niet goed toegankelijk is, maar dat ook jongeren met een beperking graag een biertje willen drinken of een hapje willen eten. Mirnou wil horeca-ondernemers een op maat gemaakte oprijplaat: ’t Plenkske aanbieden. Deze Plenkskes wil ze laten maken door een sociale werkvoorziening, praktijkschool af dagbestedingsvoorziening, zodat ook op deze manier participatie wordt bevorderd.

De jury was enorm enthousiast over haar idee en beloonde Mirnou met de eerste prijs. Naast een cheque van €1.000 ging Mirnou naar huis met een heleboel suggesties voor contacten en organisaties die haar idee verder kunnen helpen.

Wij zijn super trots op Mirnou en gaan samen met haar aan de slag om Tilburg (nog) toegankelijker te maken.

Een foto van Mirno bij station Tilburg met de quote:
“Ik hoop dat eind 2022 iedereen een plenkske in zijn zaak wil hebben. Toegankelijkheid moet meer vanzelfsprekend worden”

De pitch van Mirnou is terug te zien via de link op de Facebook pagina van Stadsmakers013. Mirnou komt vanaf 1:54:39 aan het woord.

Op vrijdag 3 december werd Mirnou geïnterviewd op Omroep Tilburg. Het fragment kun je terugluisteren via deze link. Vanaf minuut 22 is Mirnou te horen.

Braille-LEGO voor voorlichting op scholen

Vandaag ontvingen wij van Bartiméus LEGO met braille. Deze wordt gebruikt om kinderen met een visuele beperking spelenderwijs braille aan te leren. Wij gaan de braille-LEGO gebruiken tijdens de voorlichting op basisscholen over het leven met een beperking. Kinderen kunnen hiermee op een leuke manier kennismaken met braille en zelf oefenen met het maken van woorden. We zijn Bartiméus heel dankbaar voor deze geweldige aanvulling in ons voorlichtingsmateriaal.

Meer informatie over braille LEGO kun je lezen op deze website.

Tilburg: digitaal nog niet zo goed toegankelijk

rolstoel

De afgelopen anderhalf jaar zijn we als gevolg van de Corona-pandemie steeds meer online en digitaal gaan doen: boodschappen bestellen, vergaderen via Zoom of Teams, online een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen, je rijbewijs verlengen of een maaltijd bestellen. Helaas zijn niet alle website en apps goed toegankelijk voor mensen met een beperking. 

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen behoeften aan een digitaal toegankelijke website. Denk aan mensen die slechtziend, blind of kleurenblind zijn, maar ook mensen die doof zijn of laaggeletterd. Om aandacht te vragen voor digitale toegankelijkheid stond dit jaar de Week van de Toegankelijkheid in dit teken.

Digitale toegankelijkheid in Tilburg

Het TOG (Toegankelijk Tilburg) zet zich in voor een toegankelijke en inclusieve Tilburgse samenleving, waarin iedereen mee kan doen. De afgelopen weken hebben we 118 websites van Tilburgse organisaties gescreend op digitale toegankelijkheid. Slechts 12 website zijn goed toegankelijk, bruikbaar en leesbaar voor mensen met een beperking. Bij alle andere website gaat het op een of meerdere fronten mis.

Onze werkwijze

Voor het screenen van de websites hebben we gebruik gemaakt van de tool op de website www.ismijnsitetoegankelijk.nl . Deze tool beoordeelt de website op 4 punten:
Gebruiksvriendelijkheid: logische structuur met duidelijke koppen, helder kleurcontrast en schaalbaarheid (vergroten van de website)
Leesbaarheid (eenvoudig taalgebruik en gebruik van korte zinnen)
Alternatieve tekst bij afbeeldingen (een onzichtbare beschrijving van een afbeelding, zodat mensen met een visuele beperking weten wat er op de afbeelding te zien is).
Code-kwaliteit (de programmeertaal van de website: hoe korter en helderder de code, hoe makkelijker de website te gebruiken is door hulpsoftware).

We hebben websites van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, horecavoorzieningen en culturele voorzieningen bekeken.

Onze conclusies

Zoals gezegd scoren maar 12 websites op alle punten goed. Vooral gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid zijn grote knelpunten. Bij meer dan 50% van de websites is het taalgebruik te moeilijk, waardoor de boodschap op de website niet voor iedereen begrijpelijk / leesbaar is. De websites van huisartsen zijn hierin een positieve uitzondering. In 80% van de gevallen zijn de teksten hier goed leesbaar.

Dat er wel aandacht is voor de toegankelijkheid van de websites blijkt wel uit het gebruik van de alternatieve tekst bij afbeeldingen. Bij horeca- en culturele voorzieningen gebeurt dit in 99% van de websites, bij de gezondheidsvoorzieningen ligt dit percentage een stuk lager (slechts 39%). Op andere fronten is er nog behoorlijk wat winst te behalen.

Alle organisaties van wie wij de website hebben onderzocht, ontvangen van ons een rapport met onze bevindingen en adviezen hoe zij de toegankelijkheid van hun website kunnen verbeteren. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid of wil je testen hoe je eigen website ervoor staat, kijk dan op www.ismijnsitetoegankelijk.nl

De Draad maakt special over Toegankelijkheid

Huub struikelt over Go-scooter

Ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Ter gelegenheid van deze week bracht magazine De Draad een special uit over Toegankelijkheid. Ze spraken met onze vrijwilligers, Marieke, Amber, Huub en Frans over de (on)Toegankelijkheid van Tilburg. De frustraties over de foutief geparkeerde Go-scooters en slecht onderhouden geveltuintjes, maar ook het enthousiasme over de toegankelijkheid van 013 en Café Anvers passeerden de revue. Benieuwd naar het hele artikel? Je leest het op pagina 9 in de Draad.

Op pagina 3 van De Draad staat ook nog een leuk artikel over de blindentribune bij Willem II. Vrijwilliger John van Schijndel vertelt hoe hij weer kan genieten van voetbalwedstrijden van Willem II ondanks zijn visuele beperking.

Wat je ook rijdt, stop altijd!

Poster Stop voor de witte stok

Oogvereniging roept jonge bestuurders op te stoppen voor de witte stok

Onder het motto ‘Wat je ook rijdt, stop altijd!’ lanceert de Oogvereniging, belangen- en patiëntenorganisatie voor mensen met een oogaandoening, vrijdag 15 oktober op de Internationale Dag van de Witte Stok, de campagne Stop voor de Witte Stok!. In deze bewustwordingscampagne met een looptijd van vier weken staat de jongere weggebruiker vanaf 12 jaar centraal.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Oogvereniging, is gebleken dat 40% van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend zijn met het oversteeksignaal: de opgeheven witte stok en de bijbehorende voorrangsregels.

Reden genoeg om in 2021 in te zoomen op deze doelgroep, de bestuurders van nu en in de toekomst. Hiertoe zijn onderwijsinstellingen benaderd en is een social media-campagne opgezet: “Wat je ook rijdt, stop altijd!”.

Informeren en leren

Door middel van het toesturen van informatiemateriaal, waaronder een digitale poster, worden scholen aangemoedigd om gedurende de campagneweken een lesprogramma over dit onderwerp samen te stellen.

Daarnaast ontwikkelde de Oogvereniging een aansprekende social media- campagne. Vanaf de lancering op 15 oktober zullen gedurende vier weken wisselende berichten via populaire kanalen als Tiktok en Instagram worden verspreid, inclusief een animatiefilmpje .

Ongezien en ongehoord

Hoe even een boodschap doen eindigt met een gebroken been in het ziekenhuis…

Corry Visser (66) uit Noord-Scharwoude: “Ik wilde het zebrapad oversteken om naar de winkel in de buurt te gaan. Ik stak mijn witte stok uit en luisterde of er geen verkeer aankwam. Zodra de kust veilig was, zette ik mij in beweging. Opeens hoorde ik een schreeuw van links en voordat ik kon reageren botste een stille e-bike tegen me op. De fietser probeerde me overeind te helpen, mopperend dat ik beter had moeten opletten, dat ik me moest beseffen dat hij onmogelijk nog kon remmen…

Ik wist niet goed wat ik moest zeggen… met een gebroken been werd ik door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Voorkom ongelukken en stop altijd voor iemand die zijn witte stok omhoog houdt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het zou in ieder verkeersexamen op school aan bod moeten komen!”

Poster Stop voor de witte stok

Festival Circolo zet in op toegankelijkheid voor iedereen

logo Festival Circolo

Van vrijdag 22 tot en met zondag 31 oktober wordt het Tilburgse Leijpark bevolkt door
circusartiesten uit binnen- en buitenland. 10-dagen bomvol modern circus. Geen
spreekstalmeesters en losse acts, maar meer dan 30 verschillende voorstellingen waarin
circustechnieken worden vervlochten met dans, theater, beeldende kunst en muziek.
Voorstellingen die iets meer willen laten zien dan entertainment alleen.

Samenwerking met Toegankelijk Tilburg

Festival Circolo is er voor iedereen! Met toegankelijke voorstellingen voor jong en oud, voor
regelmatige theaterbezoekers, maar ook mensen die daar nooit komen.
En de organisatie maakt het evenement zo toegankelijk mogelijk en doet dat in overleg met
het Toegankelijk Tilburg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Vrijwel alle voorstellingen zijn toegankelijk voor rolstoelen. Als komst met een rolstoel is
aangemeld bij welkom@festivalcircolo.nl (met vermelding datum en voorstelling) worden
plaatsen gereserveerd.

Auditieve beperking
Vrijwel alle voorstellingen zijn zonder tekst, dus goed te volgen voor doven en
slechthorenden. Als er wel tekst in een voorstelling zit, is dat beperkt. Dan is er boventiteling,
een schrijftolk of de tekst op papier beschikbaar.

Voorstelling met audiodescriptie
Voor blinden en slechtzienden wordt de voorstelling van Lucho Smit, L’Âne et le Carotte op
zondag 24 oktober voorzien van audiodescriptie verzorgd door de stichting Komt het Zien.
In deze krankzinnige solovoorstelling zoekt acrobaat Lucho Smit de grenzen op van het
circus. Eigenwijs en geobsedeerd door een doel dat hij waarschijnlijk nooit zal bereiken, wil
hij nog sneller, verder en hoger gaan. Spektakel gegarandeerd!
De blindentolk beschrijft tijdens de voorstelling alles wat te zien is (= live audiodescriptie). De
blinden en slechtzienden horen dit via een draadloze koptelefoon. Komt het Zien! neemt
hiervoor alle apparatuur mee.
Vóór de voorstelling is een ‘meet & feel’ inleiding. Hier kan men kennismaken met locatie,
decor, attributen, kostuums, spelers etc. De blindentolk vertelt én men kan dingen van
dichtbij bekijken of voelen.
Speciale tickets voor de voorstelling met audiodescriptie zijn te bestellen via:
https://www.festivalcircolo.nl/programma/programma-tijdens-festival-circolo/lane-et-lacarotte

Op de website van Komt het Zien is een trailer van de voorstelling met audiodescriptie te zien.

Voor andere vragen over toegankelijkheid van Festival Circolo mail met:
welkom@festivalcircolo.nl

Omroep Tilburg bevraagt TOG over #Pak je toeslag

rolstoel

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per maand. Maar niet iedereen krijgt deze toeslag. Ieder(in) is daarom samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen.

Individuele studietoeslag

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

De wetswijziging laat op zich wachten

Landelijk is de politiek het er over eens dat dit niet eerlijk is en dat elke student recht heeft op ongeveer 300 euro per maand, ongeacht in welke gemeente je woont.
Omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard, is de wet nog niet doorgevoerd. Het wachten is dus op een nieuwe regering. Sommige studenten krijgen zo niet de toeslag waar ze recht op hebben.

De actie #PakJeToeslag

Gemeenten zijn aan zet. Zij moeten de Individuele Studietoeslag verhogen zodat studenten met en zonder beperking een gelijkwaardige positie krijgen conform het VN-verdrag Handicap.

Ieder(in) is de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen. Ieder(in) heeft een actiepakket samengesteld, die studenten kunnen gebruiken om hun gemeente aan te schrijven. Studenten kunnen contact opnemen met studietoeslag@iederin.nl voor advies en hulp bij de actie. Meer informatie terug te vinden op de website van IederIn of op de website van LSVb

De actieperiode loopt van 15 tot en met 29 september 2021.

Omroep Tilburg

In Tilburg werd de actie opgepikt door Omroep Tilburg. De gemeente Tilburg blijkt als enige gemeente met hun toelage onderscheid te maken tussen thuiswonende en uitwonende studenten met een beperking. Omroep Tilburg besloot de gemeente hier kritisch over te vragen en vroegen ons uiteraard ook om ons standpunt. Het artikel is terug te lezen op de website van Omroep Tilburg.