Wat je ook rijdt, stop altijd!

Poster Stop voor de witte stok

Oogvereniging roept jonge bestuurders op te stoppen voor de witte stok

Onder het motto ‘Wat je ook rijdt, stop altijd!’ lanceert de Oogvereniging, belangen- en patiëntenorganisatie voor mensen met een oogaandoening, vrijdag 15 oktober op de Internationale Dag van de Witte Stok, de campagne Stop voor de Witte Stok!. In deze bewustwordingscampagne met een looptijd van vier weken staat de jongere weggebruiker vanaf 12 jaar centraal.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Oogvereniging, is gebleken dat 40% van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend zijn met het oversteeksignaal: de opgeheven witte stok en de bijbehorende voorrangsregels.

Reden genoeg om in 2021 in te zoomen op deze doelgroep, de bestuurders van nu en in de toekomst. Hiertoe zijn onderwijsinstellingen benaderd en is een social media-campagne opgezet: “Wat je ook rijdt, stop altijd!”.

Informeren en leren

Door middel van het toesturen van informatiemateriaal, waaronder een digitale poster, worden scholen aangemoedigd om gedurende de campagneweken een lesprogramma over dit onderwerp samen te stellen.

Daarnaast ontwikkelde de Oogvereniging een aansprekende social media- campagne. Vanaf de lancering op 15 oktober zullen gedurende vier weken wisselende berichten via populaire kanalen als Tiktok en Instagram worden verspreid, inclusief een animatiefilmpje .

Ongezien en ongehoord

Hoe even een boodschap doen eindigt met een gebroken been in het ziekenhuis…

Corry Visser (66) uit Noord-Scharwoude: “Ik wilde het zebrapad oversteken om naar de winkel in de buurt te gaan. Ik stak mijn witte stok uit en luisterde of er geen verkeer aankwam. Zodra de kust veilig was, zette ik mij in beweging. Opeens hoorde ik een schreeuw van links en voordat ik kon reageren botste een stille e-bike tegen me op. De fietser probeerde me overeind te helpen, mopperend dat ik beter had moeten opletten, dat ik me moest beseffen dat hij onmogelijk nog kon remmen…

Ik wist niet goed wat ik moest zeggen… met een gebroken been werd ik door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Voorkom ongelukken en stop altijd voor iemand die zijn witte stok omhoog houdt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het zou in ieder verkeersexamen op school aan bod moeten komen!”

Poster Stop voor de witte stok

Festival Circolo zet in op toegankelijkheid voor iedereen

logo Festival Circolo

Van vrijdag 22 tot en met zondag 31 oktober wordt het Tilburgse Leijpark bevolkt door
circusartiesten uit binnen- en buitenland. 10-dagen bomvol modern circus. Geen
spreekstalmeesters en losse acts, maar meer dan 30 verschillende voorstellingen waarin
circustechnieken worden vervlochten met dans, theater, beeldende kunst en muziek.
Voorstellingen die iets meer willen laten zien dan entertainment alleen.

Samenwerking met Toegankelijk Tilburg

Festival Circolo is er voor iedereen! Met toegankelijke voorstellingen voor jong en oud, voor
regelmatige theaterbezoekers, maar ook mensen die daar nooit komen.
En de organisatie maakt het evenement zo toegankelijk mogelijk en doet dat in overleg met
het Toegankelijk Tilburg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Vrijwel alle voorstellingen zijn toegankelijk voor rolstoelen. Als komst met een rolstoel is
aangemeld bij welkom@festivalcircolo.nl (met vermelding datum en voorstelling) worden
plaatsen gereserveerd.

Auditieve beperking
Vrijwel alle voorstellingen zijn zonder tekst, dus goed te volgen voor doven en
slechthorenden. Als er wel tekst in een voorstelling zit, is dat beperkt. Dan is er boventiteling,
een schrijftolk of de tekst op papier beschikbaar.

Voorstelling met audiodescriptie
Voor blinden en slechtzienden wordt de voorstelling van Lucho Smit, L’Âne et le Carotte op
zondag 24 oktober voorzien van audiodescriptie verzorgd door de stichting Komt het Zien.
In deze krankzinnige solovoorstelling zoekt acrobaat Lucho Smit de grenzen op van het
circus. Eigenwijs en geobsedeerd door een doel dat hij waarschijnlijk nooit zal bereiken, wil
hij nog sneller, verder en hoger gaan. Spektakel gegarandeerd!
De blindentolk beschrijft tijdens de voorstelling alles wat te zien is (= live audiodescriptie). De
blinden en slechtzienden horen dit via een draadloze koptelefoon. Komt het Zien! neemt
hiervoor alle apparatuur mee.
Vóór de voorstelling is een ‘meet & feel’ inleiding. Hier kan men kennismaken met locatie,
decor, attributen, kostuums, spelers etc. De blindentolk vertelt én men kan dingen van
dichtbij bekijken of voelen.
Speciale tickets voor de voorstelling met audiodescriptie zijn te bestellen via:
https://www.festivalcircolo.nl/programma/programma-tijdens-festival-circolo/lane-et-lacarotte

Op de website van Komt het Zien is een trailer van de voorstelling met audiodescriptie te zien.

Voor andere vragen over toegankelijkheid van Festival Circolo mail met:
welkom@festivalcircolo.nl

Omroep Tilburg bevraagt TOG over #Pak je toeslag

Student met een beperking

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per maand. Maar niet iedereen krijgt deze toeslag. Ieder(in) is daarom samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen.

Individuele studietoeslag

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

De wetswijziging laat op zich wachten

Landelijk is de politiek het er over eens dat dit niet eerlijk is en dat elke student recht heeft op ongeveer 300 euro per maand, ongeacht in welke gemeente je woont.
Omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard, is de wet nog niet doorgevoerd. Het wachten is dus op een nieuwe regering. Sommige studenten krijgen zo niet de toeslag waar ze recht op hebben.

De actie #PakJeToeslag

Gemeenten zijn aan zet. Zij moeten de Individuele Studietoeslag verhogen zodat studenten met en zonder beperking een gelijkwaardige positie krijgen conform het VN-verdrag Handicap.

Ieder(in) is de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen. Ieder(in) heeft een actiepakket samengesteld, die studenten kunnen gebruiken om hun gemeente aan te schrijven. Studenten kunnen contact opnemen met studietoeslag@iederin.nl voor advies en hulp bij de actie. Meer informatie terug te vinden op de website van IederIn of op de website van LSVb

De actieperiode loopt van 15 tot en met 29 september 2021.

Omroep Tilburg

In Tilburg werd de actie opgepikt door Omroep Tilburg. De gemeente Tilburg blijkt als enige gemeente met hun toelage onderscheid te maken tussen thuiswonende en uitwonende studenten met een beperking. Omroep Tilburg besloot de gemeente hier kritisch over te vragen en vroegen ons uiteraard ook om ons standpunt. Het artikel is terug te lezen op de website van Omroep Tilburg.

Onderzoek Vrij Nederland naar de toegankelijkheid in Nederland

Marijke Smits

Half juli verscheen in tijdschrift Vrij Nederland een artikel over volwaardig meedoen in de samenleving. Twee onderzoeksjournalisten voerden gesprekken met ervaringsdeskundigen over meedoen en de beperkingen die de samenleving hen oplegt. Twee Brabantse ervaringsdeskundigen Anja van Wijk en Marijke Smits kwamen hierin uitgebreid aan het woord. Het artikel gaf aanleiding om uitgebreider onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving.

Wil je ook jouw ervaringen delen over toegankelijkheid en meedoen, dan kun je via deze link de enquête invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om knelpunten te melden via het meldpunt.

Later dit jaar zullen de onderzoeksresultaten in een aantal artikelen in Vrij Nederland gepubliceerd worden.

Toegankelijkheid kermis 2021

de meeste drempels zijn goed weggewerkt.

Ook dit jaar heeft de gemeente Tilburg ons tijdig betrokken bij de opzet voor de Tilburgse kermis. We hebben vooraf de tekeningen beoordeeld en onze opmerkingen zijn meegenomen in de uiteindelijke uitvoering van de kermis. Gisteren hebben we een rondje gelopen over de kermis om de toegankelijkheid ter plaatse te beoordelen. Op een paar kleine knelpunten na is de toegankelijkheid van de kermis goed op orde. De knelpunten hebben we teruggekoppeld aan de gemeente. Daar waar mogelijk gaan ze deze nog oplossen en anders worden ze als aandachtspunten meegenomen voor volgend jaar.

Niet overal waren de drempels op een goede manier weggewerkt.

Jongeren en belangen-behartiging

rolstoel

Toegankelijk Tilburg komt op voor de belangen van mensen met een beperking, ook jongeren met een beperking. Op dit moment zijn er maar weinig jongeren die zich verbonden voelen met Toegankelijk Tilburg. Daar willen we graag verandering in brengen. Daarom hebben we Mirnou van Mensenwerk met Mirnou en Malou Vercammen gevraagd om met Tilburgse jongeren met een beperking in gesprek te gaan over hun behoeften als het gaat om belangenbehartiging. Ben je tussen de 20 en 35 jaar? Woon je in Tilburg en wil je je ervaringen / ideeën met ons delen? Neem dan contact op met Mirnou of Malou of stuur ons een mailtje.

Facebook-oproep van Malou Vercammen

Fietsen in de looproute voorzien van zadelhoesjes

Fiets met zadelhoesje

Regelmatig staan fietsen en scooters midden op de stoep geparkeerd, waardoor de looproute wordt geblokkeerd. Voor mensen met een visuele beperking is het hierdoor onduidelijk hoe zij hun weg moeten vervolgen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties

Een zadelhoesje wordt bevestigd.

Vandaag hebben we samen met de Oogvereniging aandacht gevraagd voor dit probleem. Onder het toeziend oog van Omroep Brabant werden alle fietsen die in de weg stonden voorzien van een zadelhoesje. Op de website van Omroep Brabant vertelt Karin Hoefmans waarom het zo vervelend is én wat mensen er zelf aan kunnen doen: Blinden klaar met wildgeparkeerde fietsen en scooters: ‘Denk aan ons’ – Omroep Brabant

Eindresultaten meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021

Stemmen met potlood

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 opende het College voor de Rechten van de Mens het meldpunt “Onbeperkt Stemmen”. Afgelopen week publiceerde zij hun eindrapport met aanbevelingen om het stemmen bij de volgende verkiezingen nog toegankelijker te maken.

Bij het meldpunt zijn in totaal 139 klachten binnengekomen, waarvan er 69 ging over de Corona maatregelen, zoals het niet per brief mogen stemmen onder de 60 en het niet Corona-proof inrichten van de stemlokalen. De overige meldingen gingen voornamelijk over de (on)toegankelijkheid van de stemlokalen en de stembiljetten en het niet toestaan van hulp in het stemhokje.

Op basis van de meldingen bij het meldpunt formuleerde het College vier adviezen:

  1. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het inrichten en testen van de stemlokalen
  2. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het ontwerpen en testen van nieuwe stembiljetten
  3. Laat gemeenten de regels goed uitleggen aan de vrijwilligers in de stembureaus
  4. Blijf andere manieren om te stemmen onderzoeken

Wil je meer lezen over de eindresultaten, de conclusies en de adviezen, klik dan hier voor het volledige artikel.

Alarmering invalidentoiletten Tivoli en Louis Bouwmeesterplein werkt eindelijk

testen alarmering

Eindelijk! Bijna twee jaar lang hebben we gestreden voor een goed werkende alarmering in de invalidentoiletten in de Tivoli-garage en de garage aan het Louis Bouwmeesterplein. Vandaag waren door de gemeente Tilburg en de leverancier PopUp Toilet uitgenodigd om het alarm uit te komen testen.

Het alarm maakte niet alleen geluid, er kwam ook daadwerkelijk iemand poolshoogte nemen.

Het was een proces van de lange adem, maar we zijn ontzettend blij dat iedereen nu veilig gebruik kan maken van deze toiletvoorzieningen.

Ons jaarverslag over 2020

In 2020 verliepen onze activiteiten, als gevolg van de Corona-pandemie, anders dan anders. Binnen de maatregelen hebben we gezocht naar wat wel kon. In ons jaarverslag kun je lezen wat we allemaal gedaan hebben om Tilburg toegankelijker en inclusiever te maken.

Voor mensen die gebruik maken van een voorleeshulp hebben we ook een versie van het jaarverslag in platte tekst. Deze vind je hier.