Toegang tot hulpmiddelen in recht op persoonlijke mobiliteit

Scootmobiels op een rij

Het College voor de Rechten van de Mens ziet in Nederland toe op de naleving van het VN-verdrag Handicap. Ieder jaar stelt het College een monitorrapport op. De Monitor 2021 gaat over “toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit”.

Gebruik je een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets of auto? Of maak je gebruik van Valys of de regiotaxi, dan willen de Vereniging Inclusie Nederland en het College voor de rechten van de Mens graag weten welke knelpunten je hierbij ervaart. Door het invullen van de vragenlijst kun jij je ervaringen delen.

Het recht op persoonlijke mobiliteit staat beschreven in artikel 20 van het VN-verdrag. Dit recht houdt in dat je op het tijdstip en op de wijze van jouw keuze van A naar B moet kunnen komen tegen een betaalbare prijs. Ook als dat moeilijk is vanwege een beperking. De overheid moet waarborgen dat iedereen zich met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid kan verplaatsen. Hulpmiddelen kunnen nodig zijn om van dit recht te genieten. In lid b van artikel 20 staat dat je dan “toegang moet hebben” tot die hulpmiddelen. De overheid moet zorgen dat die hulpmiddelen jou ter beschikking staan tegen een betaalbare prijs.

Naar aanleiding van de inventarisatie van deze knelpunten bepaalt het College voor de Rechten van de Mens

Toegankelijk stemmen in Nederland nog niet overal mogelijk

Stemmen met potlood

Veel mensen met een beperking konden vorige week nog steeds niet zonder obstakels hun stem uitbrengen. Dit meldt het College van de Rechten van de Mens op basis van de meldingen die zij binnen kreeg bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Bij het meldpunt zijn 132 klachten binnen gekomen van mensen met een beperking die problemen hadden bij het uitbrengen van hun stem. Bijna de helft ging over structurele toegankelijkheidsproblemen, zoals te zware deuren of te hoge drempels, het ontbreken van een stemmal voor mensen met een visuele beperking, maar ook over bejegening van stembureaumedewerkers en discussies over het wel of niet toestaan van een begeleider in het stemhokje. De overige klachten waren Corona-gerelateerd en ging over het niet per post mogen stemmen onder de 70 jaar of de afstand naar de stembureaus die op 15 en 16 maart al open waren. Het volledige artikel van het College voor de Rechten van de Mens kun je hier lezen.

De gemeente Tilburg is al een aantal jaren bezig om alle stembureaus goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit doen zij in nauw overleg met het TOG. Dit jaar vielen er als gevolg van de Corona-maatregelen een aantal stembureaus af en kwamen er nieuwe locaties bij. De Alu-hallen bleken niet overal even goed toegankelijk, maar de meeste door ons geconstateerde knelpunten kon de gemeente nog dezelfde dag oplossen. De vindbaarheid van de Alu-hallen leidde op één locatie tot problemen.

Dit jaar was het voor mensen met een visuele beperking voor het eerst mogelijk om te stemmen met de stemmal en soundbox. Het Brabants Dagblad was op 15 maart aanwezig toen de eerste mensen hier gebruik van gingen maken. Het stemmen met de stemmal kenden wat opstartproblemen, omdat de stembiljetten als gevolg van de scherpe vouwen niet goed onder de stemmal paste. Gelukkig wist de gemeente Tilburg een aantal ongevouwen stembiljetten te regelen, waardoor de problemen verholpen konden worden en mensen met een visuele beperking alsnog zelfstandig hun stem konden uitbrengen.

Kortom, ook in Tilburg verliep het stemmen voor mensen met een beperking niet overal vlekkeloos, maar grote knelpunten of problemen zijn er niet geweest (of ze zijn niet bij ons gemeld). Binnenkort gaan we met de gemeente de verkiezingen van 2021 evalueren. Mocht je nog toch tegen problemen zijn aangelopen die je nog niet bij ons gemeld hebt, laat het ons dan vooral weten.

Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Iedereen moet kunnen stemmen

Het College voor de rechten van de mens heeft het meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een beperking kunnen hier hun ervaringen delen over de toegankelijkheid van de Tweede Kamerverkiezingen. Via de link mensenrecht.nl/stemmen kunnen mensen met een beperking zowel hun positieve als hun negatieve ervaringen delen. Ook kunnen verbetersuggesties gedeeld worden. Het meldpunt is open tot en met woensdag 24 maart.

Mocht u positieve of negatieve ervaringen hebben over de toegankelijkheid van het stemmen in Tilburg, dan horen we dit graag. Alle signalen nemen wij mee in de evaluatie met de gemeente.

Eerste stemmen met de stemmal vanochtend uitgebracht in Tilburg

Karin Hoefmans neemt stemmal in gebruik.

De komende drie dagen is het voor mensen met een visuele beperking mogelijk om geheel zelfstandig hun stem uit te brengen in stemlokaal Lucebert aan de Schouwburgring. Onder toeziend oog van de lokale pers maakten Marieke Kooijmans en Karin Hoefmans van de Oogvereniging Brabant hier vanochtend gebruik van. Zowel voor de stemmers als voor de stembureau-medewerkers was het werken met de stemmal even wennen, maar na wat opstartproblemen, kon iedereen zelfstandig zijn stem uitbrengen. 

Stemmal

Marieke en Karin zijn enorm blij dat het nu ook in Tilburg kan. Marieke: “ Bij de Provinciale Statenverkiezingen twee jaar geleden moest ik nog naar Veldhoven om met de stemmal te kunnen stemmen. Nu kan het gelukkig ook in mijn eigen gemeente. Fijn, dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan ons verzoek.” 

Waarop Karin aanvult: “Toen ik hoorde dat ik er in Tilburg met de stemmal gestemd kon worden, heb ik meteen een kiespas aangevraagd. Ik hoop dat heel veel mensen hier gebruik van zullen maken en dat we voortaan bij alle verkiezingen kunnen stemmen met de stemmal”. 

Het Brabants Dagblad besteedde in de krant van 16 maart uitgebreid aandacht aan het stemmen met de stemmal en de opstartproblemen die dit met zich mee bracht. Het stembiljet bleek door de scherpe vouwen in het papier niet goed in de stemmal te passen. De gemeente heeft ons laten weten dat er op 16 en 17 maart ongevouwen stembiljetten beschikbaar zijn, zodat mensen met een visuele beperking geheel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. De opstartproblemen behoren daarmee definitief tot het verleden.

Hulphonden vaak onterecht geweigerd in winkels

hulphond

Vier op de vijf baasjes ervaart regelmatig dat hun hulphond geweigerd wordt in een winkel, restaurant of ziekenhuis. Het belangrijkste argumenten om hulphonden niet toe te laten is de hygiëne. Ten onrechte concludeert de Universiteit van Utrecht na onderzoek bij hulphonden en hun baasjes.

Ze namen monsters van de poten van 25 hulphonden en de schoenzolen van hun baasjes. Wat bleek: de poten van de hulphond waren schoner dan de schoenzolen van hun baasjes.

Volgens de onderzoekers weten veel weigeraars te weinig over een hulphond. Ze weten vaak niet wat een assistentiehond is, hoe ze die kunnen herkennen en wat er wel en niet mag volgens de wet. “Maar assistentiehonden zijn in de regel goed opgevoed en zijn geen gevaar voor de hygiëne, in ieder geval niet meer dan mensen.”

Lees hier het hele artikel.

Wat zeggen de partijprogramma’s over mensen met een beperking?

stemmen met smiley

Inclusie, meedoen, gelijke kansen, voorkomen van uitsluiting en in sommige gevallen zelfs het VN Verdrag Handicap. In de meeste programma’s van de politieke partijen komen deze termen wel terug. Maar in hoeverre maken de partijen zich echt hard voor mensen met een beperking.

IederIn, de belangenorganisatie voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte, heeft alle partijprogramma’s naast elkaar gelegd. Hun belangrijkste conclusies lees je hier.

Toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking in Tilburg

Stemmen met potlood

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart kunnen mensen met een visuele beperking in Tilburg zelfstandig hun stem uitbrengen. In het stemlokaal Restaurant Lucebert (schouwburg), Schouwburgring 1, 5038 TN Tilburg is een stemmal aanwezig.

Stemmal
Voorbeeld van een stemmal

Hoe werkt de stemmal?

Bij het betreffende stemlokaal kun je aangegeven dat je gebruik wilt maken van de stemmal. Een medewerker van het stembureau plaats het stembiljet in een speciaal gemaakte mal met gaatjes. Via de soundbox met koptelefoon krijg je te horen welke partijen en kandidaten er op de lijst staan. Je hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie je wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vind je door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maak je het gewenste vakje rood

Op de website van de Oogvereniging vind je een uitgebreide uitleg over het gebruik van de stemmal.

Gebruik de stemtaxi

Wanneer het lastig is om zelfstandig naar het stemlokaal te reizen, kun je gebruik maken van de stemtaxi. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van zijn of het stemrecht. Daarom stelt zij voor ouderen of mensen met een handicap de stemtaxi ter beschikking. Gebruik van de stemtaxi is gratis. Je kunt de stemtaxi op 15, 16 en 17 maart reserveren via 0900-0595.

Een toegankelijk invalidentoilet in de Piushaven?

Gisteravond stemde de gemeenteraad in met de nieuwe plannen voor de Piushaven. Er komt een nieuwe balans, tussen reuring en rust, maar ook mét openbare toiletten. Verschillende politieke partijen benadrukten het belang van een goed toegankelijk invalidentoilet. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden hiervoor samen met het TOG te verkennen.

De toiletgroep voor haven passanten in de Piushaven beschikt over een invalidentoilet. De gemeente heeft het TOG gevraagd om te beoordelen of dit toilet voldoet aan alle eisen. Inmiddels hebben wij het toilet bezocht en geconstateerd dat het invalidentoilet niet voldoet. Helaas is het ook niet mogelijk om het toilet aan te passen.

De gemeente zal dus op zoek moeten naar een ander alternatief. Uiteraard hebben we aangegeven hierin mee te willen denken. 

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad over de nieuwe plannen voor de Piushaven.

Verkiezingen: #2MiljoenStemmen laten aan politiek horen waar meedoen om draait

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Van alle stemmen die die dag worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte.

Ben jij een van deze 2 miljoen stemmers? En vind je dat politici nog veel te weinig doen voor mensen met een beperking? Doe dan mee aan de actie #2MiljoenStemmen.

Wat heb je nodig om goed mee te kunnen doen? Welke thema’s moeten hoger op de politieke agenda? Wat moet een nieuw kabinet écht aanpakken?

Waarom deze actie?

Politici nemen nog steeds te vaak besluiten waarbij ze onvoldoende of helemaal geen rekening houden met de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Politieke partijen zeggen dat ze het VN-verdrag Handicap willen uitvoeren. Maar écht meedoen lukt pas, als je wordt gehoord en betrokken bent bij het maken van beleid dat jou aangaat.

Dat doet de politiek nog steeds te weinig. Met de actie #2MiljoenStemmen kun je de politieke partijen en kandidaat-Kamerleden hierop aanspreken. Samen kunnen we er voor zorgen dat mensen met een beperking meer politieke aandacht krijgen.

Hoe kun je meedoen?

Ben jij een van die 2 miljoen stemmen en vind je dat politici meer kunnen doen voor mensen met een beperking? Doe dan mee en deel je verhaal online via social media met de hashtag #2MiljoenStemmen.

Of stel je vragen met de # aan een politieke partij (#naampolitiekepartij) of door politici met een @ direct aan te spreken in jouw bericht (@naam). Meer informatie, tips én persoonlijke verhalen vind je op de website www.2miljoenstemmen.nl.

Zit je niet op social media? Ook dan kun je je verhaal delen. Mail het dan naar contact@2miljoenstemmen.nl en er wordt contact met je opgenomen.

#2MiljoenStemmen is een actie voor en door mensen met een beperking en wordt ondersteund door onder meer Ieder(in).