Onderzoek (on)toegankelijkheid websites en apps

Carolina achter haar bureau

Hoe staat het met de toegankelijkheid van websites en apps in Nederland? Niet zo goed, als je het aan vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design Carolina van Setten vraagt. Samen met mensen met een visuele beperking deed ze onderzoek naar sites zoals die van Hema en Domino’s. ”Ontoegankelijk, echt Hema.”

Via haar stageplek kwam Carolina in aanraking met het onderwerp. Een actueel onderwerp, want vanaf 2025 is het voor websites en apps verplicht digitaal toegankelijk te zijn. “Ik wilde kijken hoe het bij populaire sites in Nederland geregeld was, zoals die van Hema”, vertelt de Avansstudent, die tot haar stage nog nooit stil had gestaan bij het onderwerp.

Haar onderzoek deed Carolina niet alleen. Ze benaderde het Toegankelijk Tilburg en keek samen met een aantal daarbij aangesloten personen met een visuele beperking naar verschillende websites. Hun sitebezoek legde ze vast op camera, waarna ze een installatie maakte. Daardoor kunnen mensen zonder beperking nu zien én horen waar zij tegenaan lopen. “Hun verhalen waren heftig om te horen”, vertelt Carolina. “Meerdere sites zijn op veel plekken niet toegankelijk. Wij staan daar helemaal niet bij stil als we een site bezoeken.”

Een kort filmpje:

Jannes Ligtenberg met pensioen

Jannes wordt toegesproken door de voorzitter.

Na bijna 25 jaar directeur te zijn geweest, heeft Jannes Ligtenberg op 2 juni afscheid genomen van Toegankelijk Tilburg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle vrijwilligers heeft hij teruggekeken op belangenbehartiging voor mensen met een beperking in Tilburg.

In de begin jaren was er vooral de strijd om het belang van een toegankelijke samenleving onder de aandacht te krijgen. Nieuwbouw werd ontoegankelijk overgeleverd, waarna er achteraf aanpassingen gedaan moesten worden. Tot frustraties van onze achterban én de gemeente. De strijd was niet voor niks. Steeds vaker kreeg Toegankelijk Tilburg al bij nieuw- en verbouwplannen een voet tussen de deur. De ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaf hier nog een extra zetje aan.

Naast toegankelijkheid zette Jannes zich ook in voor arbeidsparticipatie- en armoedevraagstukken en natuurlijk de Wmo. Jarenlang nam hij deel aan het platform Sociale Zekerheid en de Regionale Adviesraad Werk en Participatie. Zij gaven beiden aan de kennis en bevlogenheid van Jannes enorm te gaan missen.

Jannes was een enorm betrokken en bevlogen directeur met hart voor zijn mensen. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor een toegankelijk en inclusief Tilburg. We wensen hem en zijn vrouw een mooie en gelukkige toekomst.

Meer aandacht voor mensen met een beperking in verkiezings programma’s

stemmen met smiley

Nog een paar dagen en dan kan iedereen in het stemhokje weer laten horen wat hij of zij belangrijk vindt voor Tilburg. Voor ons is dat natuurlijk de toegankelijkheid en de aandacht voor mensen met een beperking. We namen de proef op de som en checkten alle verkiezingsprogramma’s op de voor ons belangrijke thema’s.

Voordat we onze bevindingen met jullie delen willen we nog wel opmerken, dat we ons alleen gebaseerd hebben op de teksten uit de verkiezingsprogramma’s. Het zegt niets over hoe de politieke partijen zich in de praktijk inzetten voor mensen met beperking en/of het thema toegankelijkheid.

Beperking
Van de 14 politieke partijen hebben er 8 expliciet aandacht voor mensen met een beperking. Bij ongeveer de helft gaat het om algemene opmerkingen als “Iedereen moet mee kunnen doen” en “Gelijke kansen voor iedereen”, maar er zijn ook partijen die heel expliciet aangeven waar zij zich voor gaan inzetten voor deze doelgroep. PvdA, CDA en D66 geven aan toegankelijk onderwijs en studiemogelijkheden voor iedereen belangrijk te vinden. Lokaal Tilburg benoemt participatie op de arbeidsmarkt als aandachtspunten en ONS Tilburg en GroenLinks willen dat iedereen, ook mensen met een beperking, kunnen sporten. 

SP, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren onderschrijven het VN Verdrag voor de rechten van mensen met handicap en vinden dat het beleid van de gemeente Tilburg hieraan moet voldoen. Partij voor de Dieren zegt hierover: “Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”. Een belangrijke kernwaarde uit het VN Verdrag, die wij zeker onderschrijven.

Toegankelijkheid
Bijna alle partijen hebben aandacht voor toegankelijkheid. Ze onderschrijven het belang van toegankelijke openbare ruimte en openbare gebouwen. PvdA en SP benoemen daarnaast beiden de aanwezigheid en spreiding van goed toegankelijke invalidentoiletten. PvdD legt, naast de fysieke toegankelijkheid, ook de nadruk op het gebruik van gebarentolk bij belangrijke gemeentelijke evenementen en de ondertiteling van raadsuitzendingen. PvdA wil ook graag een aantal toegankelijke speeltuinen realiseren en heeft de ambitie om voor 2025 alle bushaltes in Tilburg toegankelijk te maken. 

Ook voor digitale toegankelijkheid is aandacht in de verschillende partijprogramma’s, al verschillen de meningen wel over hoe hier invulling aangegeven moet worden. CDA schrijft dat de digitale en mobiele dienstverlening wordt uitgebreid, zodat de gemeente ook digitaal toegankelijk is. PvdD zegt juist: “Inwoners die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen kunnen voor gemeentezaken telefoneren of bij een fysieke balie terecht…” PvdA vindt het belangrijk dat er een subsidieregeling komt die maatschappelijke organisaties de mogelijkheid biedt om hun websites digitaal en toegankelijk in te richten.

Vijf partijen hebben ook aandacht voor begrijpelijke taal. VVD, PvdD, GroenLinks, CDA en LST benadrukken allemaal dat begrijpelijke taal belangrijk is. LST legt de nadruk op begrijpelijke info over rechten en plichten. De andere partijen trekken het breder en vinden dat alle communicatie met burgers begrijpelijk en toegankelijk moet zijn.

Positieve ontwikkeling
Na het lezen en analyseren van de verkiezingsprogramma’s zijn we hoopvol gestemd. In bijna alle programma’s is aandacht voor de belangen van mensen met een beperking. De algemeenheden, als “iedereen moet mee kunnen doen”, hebben plaatsgemaakt voor explicietere bewoordingen en meer concrete acties.

Daarnaast zien we, ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook meer ervaringsdeskundigen met een (zichtbare) beperking op de kieslijst staan. Dit zorgt dan hoe dan ook voor meer bewustwording binnen de eigen politieke partij, de gemeenteraad én het college.

We hopen dat deze ontwikkelingen straks ook terug te lezen is in het nieuwe coalitieakkoord. Maar voor het zover is, is eerst het woord aan de kiezer. Laat jij ook je stem horen?

Rolstoelbasketbalclinic voor studie-vereniging Polis

Marieke en Frans geven instructie aan de studenten

Tijdens de Paralympische Spelen organiseerde studievereniging Polis een evenement om studenten kennis te laten maken met aangepast sporten. De studievereniging was van mening dat er veel te weinig aandacht wordt besteed aan de Paralympische Spelen en wilde met dit evenement studenten hiervan bewust maken.

studenten in actie tijdens basketbal

Studievereniging Polis wilde graag in gesprek met ervaringsdeskundigen over aangepast sporten en natuurlijk wilde zij het ook graag zelf ervaren. Hier wilden we vanuit Toegankelijk Tilburg graag een bijdrage aan leveren. Onze vrijwilligers Marieke en Frans organiseerden een leuke rolstoelbasketbalclinic waar fanatiek aan deelgenomen werd door de studenten.

Prins Heerlijk genomineerd voor Appeltjes van Oranje

Twee koks aan het werk bij Prins Heerlijk

De Tilburgse organisatie Prins Heerlijk is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. De Appeltjes van Oranje worden ieder jaar uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2022 is ‘Kansengelijkheid voor álle jongeren’.Prins Heerlijk biedt met een mbo-opleiding op maat jongeren met ernstige leerproblemen of een beperking de kans om zich te ontwikkelen. Om die reden zijn ze dit jaar genomineerd voor de appeltjes van Oranje. Help je mee om Prins Heerlijk deze mooi prijs te laten winnen? Stemmen kan via de volgende link:https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/prins-heerlijk

Blog van Kim

profielfoto van Kim

In een column in De Stem van Grave schrijft Kim van Iersel over haar belevenissen in haar leven met een een visuele beperking. Deze keer vertelt ze over hoe een kapot horlogebandje aanleiding was voor een bijzonder gesprek….. Het leidde tot een mooi inzicht en niet alleen bij haar gesprekspartner. Benieuwd naar haar blog? Je leest het via bijgaande link: Column van Kim

Mirnou wint Pitch-Night met ’t Plenkske

Op donderdagavond 2 december organiseerde Stadsmakers 013 hun jaarlijkse Pitch-Night. Jongeren (t/m 30 jaar) hebben de mogelijkheid om hun idee om van Tilburg een nog leukere stad te maken voor te leggen aan de jury. Ze maken kans op een mooi geldbedrag om hun project daadwerkelijk te verwezenlijken.

Onze vrijwilliger Mirnou had de stoute schoenen aangetrokken en besloot een mooie toegankelijkheidsoplossing aan de jury voor te leggen: ’t Plenkske. Mirnou vertelde de jury dat de horeca in Tilburg niet goed toegankelijk is, maar dat ook jongeren met een beperking graag een biertje willen drinken of een hapje willen eten. Mirnou wil horeca-ondernemers een op maat gemaakte oprijplaat: ’t Plenkske aanbieden. Deze Plenkskes wil ze laten maken door een sociale werkvoorziening, praktijkschool af dagbestedingsvoorziening, zodat ook op deze manier participatie wordt bevorderd.

De jury was enorm enthousiast over haar idee en beloonde Mirnou met de eerste prijs. Naast een cheque van €1.000 ging Mirnou naar huis met een heleboel suggesties voor contacten en organisaties die haar idee verder kunnen helpen.

Wij zijn super trots op Mirnou en gaan samen met haar aan de slag om Tilburg (nog) toegankelijker te maken.

Een foto van Mirno bij station Tilburg met de quote:
“Ik hoop dat eind 2022 iedereen een plenkske in zijn zaak wil hebben. Toegankelijkheid moet meer vanzelfsprekend worden”

De pitch van Mirnou is terug te zien via de link op de Facebook pagina van Stadsmakers013. Mirnou komt vanaf 1:54:39 aan het woord.

Op vrijdag 3 december werd Mirnou geïnterviewd op Omroep Tilburg. Het fragment kun je terugluisteren via deze link. Vanaf minuut 22 is Mirnou te horen.

Braille-LEGO voor voorlichting op scholen

Vandaag ontvingen wij van Bartiméus LEGO met braille. Deze wordt gebruikt om kinderen met een visuele beperking spelenderwijs braille aan te leren. Wij gaan de braille-LEGO gebruiken tijdens de voorlichting op basisscholen over het leven met een beperking. Kinderen kunnen hiermee op een leuke manier kennismaken met braille en zelf oefenen met het maken van woorden. We zijn Bartiméus heel dankbaar voor deze geweldige aanvulling in ons voorlichtingsmateriaal.

Meer informatie over braille LEGO kun je lezen op deze website.

Tilburg: digitaal nog niet zo goed toegankelijk

toetsenbord met toegankelijkheidsteken

De afgelopen anderhalf jaar zijn we als gevolg van de Corona-pandemie steeds meer online en digitaal gaan doen: boodschappen bestellen, vergaderen via Zoom of Teams, online een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen, je rijbewijs verlengen of een maaltijd bestellen. Helaas zijn niet alle website en apps goed toegankelijk voor mensen met een beperking. 

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen behoeften aan een digitaal toegankelijke website. Denk aan mensen die slechtziend, blind of kleurenblind zijn, maar ook mensen die doof zijn of laaggeletterd. Om aandacht te vragen voor digitale toegankelijkheid stond dit jaar de Week van de Toegankelijkheid in dit teken.

Digitale toegankelijkheid in Tilburg

Het TOG (Toegankelijk Tilburg) zet zich in voor een toegankelijke en inclusieve Tilburgse samenleving, waarin iedereen mee kan doen. De afgelopen weken hebben we 118 websites van Tilburgse organisaties gescreend op digitale toegankelijkheid. Slechts 12 website zijn goed toegankelijk, bruikbaar en leesbaar voor mensen met een beperking. Bij alle andere website gaat het op een of meerdere fronten mis.

Onze werkwijze

Voor het screenen van de websites hebben we gebruik gemaakt van de tool op de website www.ismijnsitetoegankelijk.nl . Deze tool beoordeelt de website op 4 punten:
Gebruiksvriendelijkheid: logische structuur met duidelijke koppen, helder kleurcontrast en schaalbaarheid (vergroten van de website)
Leesbaarheid (eenvoudig taalgebruik en gebruik van korte zinnen)
Alternatieve tekst bij afbeeldingen (een onzichtbare beschrijving van een afbeelding, zodat mensen met een visuele beperking weten wat er op de afbeelding te zien is).
Code-kwaliteit (de programmeertaal van de website: hoe korter en helderder de code, hoe makkelijker de website te gebruiken is door hulpsoftware).

We hebben websites van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, horecavoorzieningen en culturele voorzieningen bekeken.

Onze conclusies

Zoals gezegd scoren maar 12 websites op alle punten goed. Vooral gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid zijn grote knelpunten. Bij meer dan 50% van de websites is het taalgebruik te moeilijk, waardoor de boodschap op de website niet voor iedereen begrijpelijk / leesbaar is. De websites van huisartsen zijn hierin een positieve uitzondering. In 80% van de gevallen zijn de teksten hier goed leesbaar.

Dat er wel aandacht is voor de toegankelijkheid van de websites blijkt wel uit het gebruik van de alternatieve tekst bij afbeeldingen. Bij horeca- en culturele voorzieningen gebeurt dit in 99% van de websites, bij de gezondheidsvoorzieningen ligt dit percentage een stuk lager (slechts 39%). Op andere fronten is er nog behoorlijk wat winst te behalen.

Alle organisaties van wie wij de website hebben onderzocht, ontvangen van ons een rapport met onze bevindingen en adviezen hoe zij de toegankelijkheid van hun website kunnen verbeteren. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid of wil je testen hoe je eigen website ervoor staat, kijk dan op www.ismijnsitetoegankelijk.nl

De Draad maakt special over Toegankelijkheid

Huub struikelt over Go-scooter

Ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Ter gelegenheid van deze week bracht magazine De Draad een special uit over Toegankelijkheid. Ze spraken met onze vrijwilligers, Marieke, Amber, Huub en Frans over de (on)Toegankelijkheid van Tilburg. De frustraties over de foutief geparkeerde Go-scooters en slecht onderhouden geveltuintjes, maar ook het enthousiasme over de toegankelijkheid van 013 en Café Anvers passeerden de revue. Benieuwd naar het hele artikel? Je leest het op pagina 9 in de Draad.

Op pagina 3 van De Draad staat ook nog een leuk artikel over de blindentribune bij Willem II. Vrijwilliger John van Schijndel vertelt hoe hij weer kan genieten van voetbalwedstrijden van Willem II ondanks zijn visuele beperking.