Eindresultaten meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021

Stemmen met potlood

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 opende het College voor de Rechten van de Mens het meldpunt “Onbeperkt Stemmen”. Afgelopen week publiceerde zij hun eindrapport met aanbevelingen om het stemmen bij de volgende verkiezingen nog toegankelijker te maken.

Bij het meldpunt zijn in totaal 139 klachten binnengekomen, waarvan er 69 ging over de Corona maatregelen, zoals het niet per brief mogen stemmen onder de 60 en het niet Corona-proof inrichten van de stemlokalen. De overige meldingen gingen voornamelijk over de (on)toegankelijkheid van de stemlokalen en de stembiljetten en het niet toestaan van hulp in het stemhokje.

Op basis van de meldingen bij het meldpunt formuleerde het College vier adviezen:

  1. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het inrichten en testen van de stemlokalen
  2. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het ontwerpen en testen van nieuwe stembiljetten
  3. Laat gemeenten de regels goed uitleggen aan de vrijwilligers in de stembureaus
  4. Blijf andere manieren om te stemmen onderzoeken

Wil je meer lezen over de eindresultaten, de conclusies en de adviezen, klik dan hier voor het volledige artikel.

Alarmering invalidentoiletten Tivoli en Louis Bouwmeesterplein werkt eindelijk

testen alarmering

Eindelijk! Bijna twee jaar lang hebben we gestreden voor een goed werkende alarmering in de invalidentoiletten in de Tivoli-garage en de garage aan het Louis Bouwmeesterplein. Vandaag waren door de gemeente Tilburg en de leverancier PopUp Toilet uitgenodigd om het alarm uit te komen testen.

Het alarm maakte niet alleen geluid, er kwam ook daadwerkelijk iemand poolshoogte nemen.

Het was een proces van de lange adem, maar we zijn ontzettend blij dat iedereen nu veilig gebruik kan maken van deze toiletvoorzieningen.

Ons jaarverslag over 2020

In 2020 verliepen onze activiteiten, als gevolg van de Corona-pandemie, anders dan anders. Binnen de maatregelen hebben we gezocht naar wat wel kon. In ons jaarverslag kun je lezen wat we allemaal gedaan hebben om Tilburg toegankelijker en inclusiever te maken.

Voor mensen die gebruik maken van een voorleeshulp hebben we ook een versie van het jaarverslag in platte tekst. Deze vind je hier.

Rolstoelroute Stadsbos 013

het testteam in Stadsbos 013

Vandaag hebben we samen met de projectleider van Stadsbos 013, Rob Vereijken, ons mee om de beoogde rolstoelroute in de Oude Warande te bekijken. Het was een mooie, gevarieerde route van 3 km lang. Op een paar knelpunten na, die makkelijk op te lossen lijken, is de wandelroute goed toegankelijk. Hierbij moeten we wel opmerken dat we de route hebben gelopen met droog weer. Uiteraard zullen we de route ook nog een keer gaan testen bij regenachtig weer.

Langer groen bij oversteken in Tilburg door ‘slimme drukknop’.

Slimme drukknop

Drie kruispunten in Tilburg zijn sinds kort voorzien van “slimme drukknoppen” bij de verkeerslichten voor voetgangers. Wanneer je deze indruk, krijg je meer tijd om over te steken. De drukknoppen zijn bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen minder snel kunnen oversteken.

Behalve de ‘extra-groenlicht-knop’ hebben de kastjes meer mogelijkheden. Ze zijn aan de zijkant voorzien van een soort braille die voor slechtzienden en blinden aangeeft hoe de oversteek eruit ziet, bijvoorbeeld hoeveel rijbanen het zijn en of er een fietspad ligt. Daarnaast passen de rateltikkers zich aan aan het omgevingsgeluid. Bij drukte tikken ze hard en op rustige momenten tikken ze zacht. Op deze manier is er geen onnodige overlast voor omwonenden en kunnen verkeersdeelnemers met een visuele beperking toch gemakkelijk de drukknop vinden.  

Drie locaties

Deze “slimme drukknoppen” zijn op drie kruispunten in Tilburg geplaatst: kruising ringbaan West en Burgemeester van de Mortelplein, kruising Academielaan en Bredaseweg, kruising Jules Verneweg en Bosscheweg. Later dit jaar komt er nog een vierde kruispunt bij: Broekhovenseweg en Volstraat.

SCP: Toegankelijkheid en meedoen nog steeds geen vanzelf-sprekendheden

rolstoel

Op 14 juli ratificeerde Nederland het VN Verdrag Handicap, gericht op gelijke kansen voor mensen met een handicap. Helaas concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in haar rapport “Lang niet toegankelijk” dat een samenleving waarin iedereen mee kan doen nog lang geen vanzelfsprekendheid is.

De oorzaak ligt niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in vooroordelen, bejegening, het verkrijgen van hulpmiddelen en financiële middelen. Niet alleen lokale overheden en publieke organisaties hebben hierin een verantwoordelijk. Er mag ook zeker gekeken worden naar het bedrijfsleven, verenigingen en de samenleving als geheel.

Lees hier het artikel van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Sociale Raad Tilburg zoekt nieuw lid

logo sociale raad

De Sociale Raad Tilburg (SRT) is op zoek naar een nieuw lid om hun organisatie te versterken. De SRT heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over het Sociaal Domein.

Profiel:

  • Je bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.
  • Je hoort ervaringen en weet wat inwoners bezighoudt.
  • Je kent verhalen van inwoners over bijvoorbeeld het aanvragen van hulp, ondersteuning, armoede.
  • Je hebt ideeën over het ondersteunen en verbinden van inwoners.
  • Deze kennis zet je in voor het geven van adviezen aan het college van B&W.

Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure vind je op de website van de Sociale Raad Tilburg.

Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Campagne-team Meest Toegankelijke Gemeente

Welke gemeente is de meest toegankelijke van Nederland voor mensen met een beperking of chronische ziekte? Bij de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente bepaal jij wie de titel wint. Alle gemeenten in Nederland doen automatisch mee aan de eerste ronde.

Je kunt een beoordeling geven aan alle gemeenten die jij goed kent. Bijvoorbeeld de gemeente waar je woont, waar je werkt, de gemeente waar je opgegroeid bent of de gemeente waar je vaak komt. Je kunt elke gemeente één keer beoordelen. Op de website meesttoegankelijkegemeente.nl vind je meer informatie over de verkiezingen en de mogelijkheid om te stemmen.

We hopen dat veel mensen hun stem zullen uitbrengen en zijn heel benieuwd hoe Tilburg gaat scoren.

Week van de Toegankelijkheid: Uit & Thuis

logo week van de toegankelijkheid

Van 4 t/m 8 oktober 2021 vindt de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid plaats. Omdat niet te voorstellen is hoe de coronacrisis zich de komende maanden gaat ontwikkelen, is er dit jaar gekozen voor een thema waar je alle kanten mee op kunt: Uit & Thuis.

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden hoe belangrijk digitale toegankelijkheid is. De beperkingen én de mogelijkheden die het digitale vergaderen met zich mee brengt. Maar ook de fysieke toegankelijkheid speelt straks, als we weer allemaal veilig naar buiten kunnen, een belangrijke rol. Hoe is het met de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte.

De komende tijd gaan wij ons beraden hoe wij invulling gaan geven aan deze belangrijke Week!! Heb je suggesties? Laat het ons dan zeker even weten!!

Aftrap Campagne Dag van de Witte Stok

Op 15 oktober 2021 is het weer de Dag van de Witte Stok, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor het gebruik van de witte stok in het verkeer. Afgelopen weekend trapte Karin Hoefmans van de Oogvereniging Noord-Brabant de campagne af in het radioprogramma Eugenies weekendshow van Langstraat FM. In het interview vertelt Karin over het belang van deze dag: veel mensen weten niet dat ze moeten stoppen wanneer iemand met een witte stok aangeeft dat hij of zij wil oversteken. Dit leidt vaak tot gevaarlijke situaties.

De Campagne heeft als titel “Stop voor de Witte Stok! Jong geleerd, oud gedaan” meegekregen richt zich vooral op jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Tijdens verkeers- en rijlessen wordt er te weinig aandacht besteed aan het gebruik van de Witte Stok en wat dit betekent. Door een campagne op Social Media willen deze doelgroep hier meer van bewust maken.

Het hele interview met Karin kun je hier terug luisteren.