Braille-LEGO voor voorlichting op scholen

Vandaag ontvingen wij van Bartiméus LEGO met braille. Deze wordt gebruikt om kinderen met een visuele beperking spelenderwijs braille aan te leren. Wij gaan de braille-LEGO gebruiken tijdens de voorlichting op basisscholen over het leven met een beperking. Kinderen kunnen hiermee op een leuke manier kennismaken met braille en zelf oefenen met het maken van woorden. We zijn Bartiméus heel dankbaar voor deze geweldige aanvulling in ons voorlichtingsmateriaal.

Meer informatie over braille LEGO kun je lezen op deze website.

Tilburg: digitaal nog niet zo goed toegankelijk

toetsenbord met toegankelijkheidsteken

De afgelopen anderhalf jaar zijn we als gevolg van de Corona-pandemie steeds meer online en digitaal gaan doen: boodschappen bestellen, vergaderen via Zoom of Teams, online een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen, je rijbewijs verlengen of een maaltijd bestellen. Helaas zijn niet alle website en apps goed toegankelijk voor mensen met een beperking. 

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen behoeften aan een digitaal toegankelijke website. Denk aan mensen die slechtziend, blind of kleurenblind zijn, maar ook mensen die doof zijn of laaggeletterd. Om aandacht te vragen voor digitale toegankelijkheid stond dit jaar de Week van de Toegankelijkheid in dit teken.

Digitale toegankelijkheid in Tilburg

Het TOG (Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties) zet zich in voor een toegankelijke en inclusieve Tilburgse samenleving, waarin iedereen mee kan doen. De afgelopen weken hebben we 118 websites van Tilburgse organisaties gescreend op digitale toegankelijkheid. Slechts 12 website zijn goed toegankelijk, bruikbaar en leesbaar voor mensen met een beperking. Bij alle andere website gaat het op een of meerdere fronten mis.

Onze werkwijze

Voor het screenen van de websites hebben we gebruik gemaakt van de tool op de website www.ismijnsitetoegankelijk.nl . Deze tool beoordeelt de website op 4 punten:
Gebruiksvriendelijkheid: logische structuur met duidelijke koppen, helder kleurcontrast en schaalbaarheid (vergroten van de website)
Leesbaarheid (eenvoudig taalgebruik en gebruik van korte zinnen)
Alternatieve tekst bij afbeeldingen (een onzichtbare beschrijving van een afbeelding, zodat mensen met een visuele beperking weten wat er op de afbeelding te zien is).
Code-kwaliteit (de programmeertaal van de website: hoe korter en helderder de code, hoe makkelijker de website te gebruiken is door hulpsoftware).

We hebben websites van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, horecavoorzieningen en culturele voorzieningen bekeken.

Onze conclusies

Zoals gezegd scoren maar 12 websites op alle punten goed. Vooral gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid zijn grote knelpunten. Bij meer dan 50% van de websites is het taalgebruik te moeilijk, waardoor de boodschap op de website niet voor iedereen begrijpelijk / leesbaar is. De websites van huisartsen zijn hierin een positieve uitzondering. In 80% van de gevallen zijn de teksten hier goed leesbaar.

Dat er wel aandacht is voor de toegankelijkheid van de websites blijkt wel uit het gebruik van de alternatieve tekst bij afbeeldingen. Bij horeca- en culturele voorzieningen gebeurt dit in 99% van de websites, bij de gezondheidsvoorzieningen ligt dit percentage een stuk lager (slechts 39%). Op andere fronten is er nog behoorlijk wat winst te behalen.

Alle organisaties van wie wij de website hebben onderzocht, ontvangen van ons een rapport met onze bevindingen en adviezen hoe zij de toegankelijkheid van hun website kunnen verbeteren. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid of wil je testen hoe je eigen website ervoor staat, kijk dan op www.ismijnsitetoegankelijk.nl

De Draad maakt special over Toegankelijkheid

Huub struikelt over Go-scooter

Ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Ter gelegenheid van deze week bracht magazine De Draad een special uit over Toegankelijkheid. Ze spraken met onze vrijwilligers, Marieke, Amber, Huub en Frans over de (on)Toegankelijkheid van Tilburg. De frustraties over de foutief geparkeerde Go-scooters en slecht onderhouden geveltuintjes, maar ook het enthousiasme over de toegankelijkheid van 013 en Café Anvers passeerden de revue. Benieuwd naar het hele artikel? Je leest het op pagina 9 in de Draad.

Op pagina 3 van De Draad staat ook nog een leuk artikel over de blindentribune bij Willem II. Vrijwilliger John van Schijndel vertelt hoe hij weer kan genieten van voetbalwedstrijden van Willem II ondanks zijn visuele beperking.

Wat je ook rijdt, stop altijd!

Poster Stop voor de witte stok

Oogvereniging roept jonge bestuurders op te stoppen voor de witte stok

Onder het motto ‘Wat je ook rijdt, stop altijd!’ lanceert de Oogvereniging, belangen- en patiëntenorganisatie voor mensen met een oogaandoening, vrijdag 15 oktober op de Internationale Dag van de Witte Stok, de campagne Stop voor de Witte Stok!. In deze bewustwordingscampagne met een looptijd van vier weken staat de jongere weggebruiker vanaf 12 jaar centraal.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Oogvereniging, is gebleken dat 40% van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend zijn met het oversteeksignaal: de opgeheven witte stok en de bijbehorende voorrangsregels.

Reden genoeg om in 2021 in te zoomen op deze doelgroep, de bestuurders van nu en in de toekomst. Hiertoe zijn onderwijsinstellingen benaderd en is een social media-campagne opgezet: “Wat je ook rijdt, stop altijd!”.

Informeren en leren

Door middel van het toesturen van informatiemateriaal, waaronder een digitale poster, worden scholen aangemoedigd om gedurende de campagneweken een lesprogramma over dit onderwerp samen te stellen.

Daarnaast ontwikkelde de Oogvereniging een aansprekende social media- campagne. Vanaf de lancering op 15 oktober zullen gedurende vier weken wisselende berichten via populaire kanalen als Tiktok en Instagram worden verspreid, inclusief een animatiefilmpje .

Ongezien en ongehoord

Hoe even een boodschap doen eindigt met een gebroken been in het ziekenhuis…

Corry Visser (66) uit Noord-Scharwoude: “Ik wilde het zebrapad oversteken om naar de winkel in de buurt te gaan. Ik stak mijn witte stok uit en luisterde of er geen verkeer aankwam. Zodra de kust veilig was, zette ik mij in beweging. Opeens hoorde ik een schreeuw van links en voordat ik kon reageren botste een stille e-bike tegen me op. De fietser probeerde me overeind te helpen, mopperend dat ik beter had moeten opletten, dat ik me moest beseffen dat hij onmogelijk nog kon remmen…

Ik wist niet goed wat ik moest zeggen… met een gebroken been werd ik door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Voorkom ongelukken en stop altijd voor iemand die zijn witte stok omhoog houdt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het zou in ieder verkeersexamen op school aan bod moeten komen!”

Poster Stop voor de witte stok

Festival Circolo zet in op toegankelijkheid voor iedereen

logo Festival Circolo

Van vrijdag 22 tot en met zondag 31 oktober wordt het Tilburgse Leijpark bevolkt door
circusartiesten uit binnen- en buitenland. 10-dagen bomvol modern circus. Geen
spreekstalmeesters en losse acts, maar meer dan 30 verschillende voorstellingen waarin
circustechnieken worden vervlochten met dans, theater, beeldende kunst en muziek.
Voorstellingen die iets meer willen laten zien dan entertainment alleen.

Samenwerking met TOG

Festival Circolo is er voor iedereen! Met toegankelijke voorstellingen voor jong en oud, voor
regelmatige theaterbezoekers, maar ook mensen die daar nooit komen.
En de organisatie maakt het evenement zo toegankelijk mogelijk en doet dat in overleg met
het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties.

Rolstoeltoegankelijkheid

Vrijwel alle voorstellingen zijn toegankelijk voor rolstoelen. Als komst met een rolstoel is
aangemeld bij welkom@festivalcircolo.nl (met vermelding datum en voorstelling) worden
plaatsen gereserveerd.

Auditieve beperking
Vrijwel alle voorstellingen zijn zonder tekst, dus goed te volgen voor doven en
slechthorenden. Als er wel tekst in een voorstelling zit, is dat beperkt. Dan is er boventiteling,
een schrijftolk of de tekst op papier beschikbaar.

Voorstelling met audiodescriptie
Voor blinden en slechtzienden wordt de voorstelling van Lucho Smit, L’Âne et le Carotte op
zondag 24 oktober voorzien van audiodescriptie verzorgd door de stichting Komt het Zien.
In deze krankzinnige solovoorstelling zoekt acrobaat Lucho Smit de grenzen op van het
circus. Eigenwijs en geobsedeerd door een doel dat hij waarschijnlijk nooit zal bereiken, wil
hij nog sneller, verder en hoger gaan. Spektakel gegarandeerd!
De blindentolk beschrijft tijdens de voorstelling alles wat te zien is (= live audiodescriptie). De
blinden en slechtzienden horen dit via een draadloze koptelefoon. Komt het Zien! neemt
hiervoor alle apparatuur mee.
Vóór de voorstelling is een ‘meet & feel’ inleiding. Hier kan men kennismaken met locatie,
decor, attributen, kostuums, spelers etc. De blindentolk vertelt én men kan dingen van
dichtbij bekijken of voelen.
Speciale tickets voor de voorstelling met audiodescriptie zijn te bestellen via:
https://www.festivalcircolo.nl/programma/programma-tijdens-festival-circolo/lane-et-lacarotte

Op de website van Komt het Zien is een trailer van de voorstelling met audiodescriptie te zien.

Voor andere vragen over toegankelijkheid van Festival Circolo mail met:
welkom@festivalcircolo.nl

Omroep Tilburg bevraagt TOG over #Pak je toeslag

Student met een beperking

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per maand. Maar niet iedereen krijgt deze toeslag. Ieder(in) is daarom samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen.

Individuele studietoeslag

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

De wetswijziging laat op zich wachten

Landelijk is de politiek het er over eens dat dit niet eerlijk is en dat elke student recht heeft op ongeveer 300 euro per maand, ongeacht in welke gemeente je woont.
Omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard, is de wet nog niet doorgevoerd. Het wachten is dus op een nieuwe regering. Sommige studenten krijgen zo niet de toeslag waar ze recht op hebben.

De actie #PakJeToeslag

Gemeenten zijn aan zet. Zij moeten de Individuele Studietoeslag verhogen zodat studenten met en zonder beperking een gelijkwaardige positie krijgen conform het VN-verdrag Handicap.

Ieder(in) is de actie #PakJeToeslag gestart. En roept studenten met een beperking op om mee te doen. Ieder(in) heeft een actiepakket samengesteld, die studenten kunnen gebruiken om hun gemeente aan te schrijven. Studenten kunnen contact opnemen met studietoeslag@iederin.nl voor advies en hulp bij de actie. Meer informatie terug te vinden op de website van IederIn of op de website van LSVb

De actieperiode loopt van 15 tot en met 29 september 2021.

Omroep Tilburg

In Tilburg werd de actie opgepikt door Omroep Tilburg. De gemeente Tilburg blijkt als enige gemeente met hun toelage onderscheid te maken tussen thuiswonende en uitwonende studenten met een beperking. Omroep Tilburg besloot de gemeente hier kritisch over te vragen en vroegen ons uiteraard ook om ons standpunt. Het artikel is terug te lezen op de website van Omroep Tilburg.

Onderzoek Vrij Nederland naar de toegankelijkheid in Nederland

Marijke Smits

Half juli verscheen in tijdschrift Vrij Nederland een artikel over volwaardig meedoen in de samenleving. Twee onderzoeksjournalisten voerden gesprekken met ervaringsdeskundigen over meedoen en de beperkingen die de samenleving hen oplegt. Twee Brabantse ervaringsdeskundigen Anja van Wijk en Marijke Smits kwamen hierin uitgebreid aan het woord. Het artikel gaf aanleiding om uitgebreider onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving.

Wil je ook jouw ervaringen delen over toegankelijkheid en meedoen, dan kun je via deze link de enquête invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om knelpunten te melden via het meldpunt.

Later dit jaar zullen de onderzoeksresultaten in een aantal artikelen in Vrij Nederland gepubliceerd worden.

Toegankelijkheid kermis 2021

de meeste drempels zijn goed weggewerkt.

Ook dit jaar heeft de gemeente Tilburg ons tijdig betrokken bij de opzet voor de Tilburgse kermis. We hebben vooraf de tekeningen beoordeeld en onze opmerkingen zijn meegenomen in de uiteindelijke uitvoering van de kermis. Gisteren hebben we een rondje gelopen over de kermis om de toegankelijkheid ter plaatse te beoordelen. Op een paar kleine knelpunten na is de toegankelijkheid van de kermis goed op orde. De knelpunten hebben we teruggekoppeld aan de gemeente. Daar waar mogelijk gaan ze deze nog oplossen en anders worden ze als aandachtspunten meegenomen voor volgend jaar.

Niet overal waren de drempels op een goede manier weggewerkt.

Jongeren en belangen-behartiging

rolstoel

Het TOG komt op voor de belangen van mensen met een beperking, ook jongeren met een beperking. Op dit moment zijn er maar weinig jongeren die zich verbonden voelen met het TOG. Daar willen we graag verandering in brengen. Daarom hebben we Mirnou van Mensenwerk met Mirnou en Malou Vercammen gevraagd om met Tilburgse jongeren met een beperking in gesprek te gaan over hun behoeften als het gaat om belangenbehartiging. Ben je tussen de 20 en 35 jaar? Woon je in Tilburg en wil je je ervaringen / ideeën met ons delen? Neem dan contact op met Mirnou of Malou of stuur ons een mailtje.

Facebook-oproep van Malou Vercammen

Fietsen in de looproute voorzien van zadelhoesjes

Fiets met zadelhoesje

Regelmatig staan fietsen en scooters midden op de stoep geparkeerd, waardoor de looproute wordt geblokkeerd. Voor mensen met een visuele beperking is het hierdoor onduidelijk hoe zij hun weg moeten vervolgen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties

Een zadelhoesje wordt bevestigd.

Vandaag hebben we samen met de Oogvereniging aandacht gevraagd voor dit probleem. Onder het toeziend oog van Omroep Brabant werden alle fietsen die in de weg stonden voorzien van een zadelhoesje. Op de website van Omroep Brabant vertelt Karin Hoefmans waarom het zo vervelend is én wat mensen er zelf aan kunnen doen: Blinden klaar met wildgeparkeerde fietsen en scooters: ‘Denk aan ons’ – Omroep Brabant