TOG wordt Toegankelijk Tilburg

logo Toegankelijk Tilburg

Met ingang van 1-1-2023 gaat het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) verder onder een nieuwe naam: Toegankelijk Tilburg.

Onder deze nieuwe naam blijven we ons inzetten voor onze missie: en toegankelijk Tilburg, waarin iedereen mee kan doen ongeacht zijn of haar beperking. We geven gevraagd en ongevraagd advies over de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de sociale toegankelijkheid: hoe zorg je ervoor dat mensen met een beperking zich ook welkom voelen. Daarnaast werken we aan bewustwording door het geven van voorlichting op basisscholen in Tilburg. We organiseren ook ervaringsrondes door de stad, waarbij deelnemers de toegankelijkheid van de stad zelf kunnen ervaren.

Benieuwd naar wat we nog meer (blijven) doen om Tilburg toegankelijk te maken. Kijk dan op onze website: www.toegankelijktilburg.nl

Een nieuwe naam vraagt ook om een nieuw logo. Voor de mensen die het logo niet kunnen zien, volgt hier een korte omschrijving: Het logo bestaat uit twee spraakwolkjes. Links staat een blauwe spraakwolk met de tekst “Toegankelijk Tilburg”. Schuin onder dit spraakwolkje staat rechts een geel spraakwolkje met de tekst: “Met elkaar, voor Iedereen”.

TOG bij Radio voor Elkaar

Op donderdag 13 oktober schoof directeur Francis Meulendijks aan in de radiostudio van Omroep Tilburg. In het radioprogramma “Radio voor Elkaar” sprak zij met presentator Pieter Bon over de toegankelijkheid van Tilburg: wat gaat er goed in Tilburg en waar is nog winst te behalen. Tijdens het programma belden ze ook nog met Mirnou Baeten, projectleider van “t Plenkske, over het belang van toegankelijke horeca.

Het programma is terug te luisteren via deze link: https://www.mixcloud.com/OT_Radio/radio-voor-elkaar-s2e3-13-oktober-2022-deze-keer-met-francis-meulendijks-directeur-tog/

Impact van het vervallen van buslijnen in Tilburg

Marcel bij Willem II stadion

Afgelopen maandag heeft Toegankelijk Tilburg ingesproken tijdens een informatiebijeenkomst over de problemen in het Openbaar Vervoer in Tilburg. Sinds de Coronatijd zijn verschillende buslijnen komen te vervallen na 21 uur ’s avonds. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we raadsleden verteld welke impact dit heeft op de sociale participatie en afhankelijkheid van mensen met een beperking.

Ons verhaal werd opgepikt door Omroep Brabant. Lees hier het artikel over Marcels ervaringen: Marcel leeft voor ‘zijn club’, maar na de wedstrijd rijdt er geen bus meer – Omroep Brabant

Onderzoek (on)toegankelijkheid websites en apps

Carolina achter haar bureau

Hoe staat het met de toegankelijkheid van websites en apps in Nederland? Niet zo goed, als je het aan vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design Carolina van Setten vraagt. Samen met mensen met een visuele beperking deed ze onderzoek naar sites zoals die van Hema en Domino’s. ”Ontoegankelijk, echt Hema.”

Via haar stageplek kwam Carolina in aanraking met het onderwerp. Een actueel onderwerp, want vanaf 2025 is het voor websites en apps verplicht digitaal toegankelijk te zijn. “Ik wilde kijken hoe het bij populaire sites in Nederland geregeld was, zoals die van Hema”, vertelt de Avansstudent, die tot haar stage nog nooit stil had gestaan bij het onderwerp.

Haar onderzoek deed Carolina niet alleen. Ze benaderde het Toegankelijk Tilburg en keek samen met een aantal daarbij aangesloten personen met een visuele beperking naar verschillende websites. Hun sitebezoek legde ze vast op camera, waarna ze een installatie maakte. Daardoor kunnen mensen zonder beperking nu zien én horen waar zij tegenaan lopen. “Hun verhalen waren heftig om te horen”, vertelt Carolina. “Meerdere sites zijn op veel plekken niet toegankelijk. Wij staan daar helemaal niet bij stil als we een site bezoeken.”

Een kort filmpje:

Jannes Ligtenberg met pensioen

Jannes wordt toegesproken door de voorzitter.

Na bijna 25 jaar directeur te zijn geweest, heeft Jannes Ligtenberg op 2 juni afscheid genomen van Toegankelijk Tilburg. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle vrijwilligers heeft hij teruggekeken op belangenbehartiging voor mensen met een beperking in Tilburg.

In de begin jaren was er vooral de strijd om het belang van een toegankelijke samenleving onder de aandacht te krijgen. Nieuwbouw werd ontoegankelijk overgeleverd, waarna er achteraf aanpassingen gedaan moesten worden. Tot frustraties van onze achterban én de gemeente. De strijd was niet voor niks. Steeds vaker kreeg Toegankelijk Tilburg al bij nieuw- en verbouwplannen een voet tussen de deur. De ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaf hier nog een extra zetje aan.

Naast toegankelijkheid zette Jannes zich ook in voor arbeidsparticipatie- en armoedevraagstukken en natuurlijk de Wmo. Jarenlang nam hij deel aan het platform Sociale Zekerheid en de Regionale Adviesraad Werk en Participatie. Zij gaven beiden aan de kennis en bevlogenheid van Jannes enorm te gaan missen.

Jannes was een enorm betrokken en bevlogen directeur met hart voor zijn mensen. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor een toegankelijk en inclusief Tilburg. We wensen hem en zijn vrouw een mooie en gelukkige toekomst.

Meer aandacht voor mensen met een beperking in verkiezings programma’s

stemmen met smiley

Nog een paar dagen en dan kan iedereen in het stemhokje weer laten horen wat hij of zij belangrijk vindt voor Tilburg. Voor ons is dat natuurlijk de toegankelijkheid en de aandacht voor mensen met een beperking. We namen de proef op de som en checkten alle verkiezingsprogramma’s op de voor ons belangrijke thema’s.

Voordat we onze bevindingen met jullie delen willen we nog wel opmerken, dat we ons alleen gebaseerd hebben op de teksten uit de verkiezingsprogramma’s. Het zegt niets over hoe de politieke partijen zich in de praktijk inzetten voor mensen met beperking en/of het thema toegankelijkheid.

Beperking
Van de 14 politieke partijen hebben er 8 expliciet aandacht voor mensen met een beperking. Bij ongeveer de helft gaat het om algemene opmerkingen als “Iedereen moet mee kunnen doen” en “Gelijke kansen voor iedereen”, maar er zijn ook partijen die heel expliciet aangeven waar zij zich voor gaan inzetten voor deze doelgroep. PvdA, CDA en D66 geven aan toegankelijk onderwijs en studiemogelijkheden voor iedereen belangrijk te vinden. Lokaal Tilburg benoemt participatie op de arbeidsmarkt als aandachtspunten en ONS Tilburg en GroenLinks willen dat iedereen, ook mensen met een beperking, kunnen sporten. 

SP, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren onderschrijven het VN Verdrag voor de rechten van mensen met handicap en vinden dat het beleid van de gemeente Tilburg hieraan moet voldoen. Partij voor de Dieren zegt hierover: “Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”. Een belangrijke kernwaarde uit het VN Verdrag, die wij zeker onderschrijven.

Toegankelijkheid
Bijna alle partijen hebben aandacht voor toegankelijkheid. Ze onderschrijven het belang van toegankelijke openbare ruimte en openbare gebouwen. PvdA en SP benoemen daarnaast beiden de aanwezigheid en spreiding van goed toegankelijke invalidentoiletten. PvdD legt, naast de fysieke toegankelijkheid, ook de nadruk op het gebruik van gebarentolk bij belangrijke gemeentelijke evenementen en de ondertiteling van raadsuitzendingen. PvdA wil ook graag een aantal toegankelijke speeltuinen realiseren en heeft de ambitie om voor 2025 alle bushaltes in Tilburg toegankelijk te maken. 

Ook voor digitale toegankelijkheid is aandacht in de verschillende partijprogramma’s, al verschillen de meningen wel over hoe hier invulling aangegeven moet worden. CDA schrijft dat de digitale en mobiele dienstverlening wordt uitgebreid, zodat de gemeente ook digitaal toegankelijk is. PvdD zegt juist: “Inwoners die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen kunnen voor gemeentezaken telefoneren of bij een fysieke balie terecht…” PvdA vindt het belangrijk dat er een subsidieregeling komt die maatschappelijke organisaties de mogelijkheid biedt om hun websites digitaal en toegankelijk in te richten.

Vijf partijen hebben ook aandacht voor begrijpelijke taal. VVD, PvdD, GroenLinks, CDA en LST benadrukken allemaal dat begrijpelijke taal belangrijk is. LST legt de nadruk op begrijpelijke info over rechten en plichten. De andere partijen trekken het breder en vinden dat alle communicatie met burgers begrijpelijk en toegankelijk moet zijn.

Positieve ontwikkeling
Na het lezen en analyseren van de verkiezingsprogramma’s zijn we hoopvol gestemd. In bijna alle programma’s is aandacht voor de belangen van mensen met een beperking. De algemeenheden, als “iedereen moet mee kunnen doen”, hebben plaatsgemaakt voor explicietere bewoordingen en meer concrete acties.

Daarnaast zien we, ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook meer ervaringsdeskundigen met een (zichtbare) beperking op de kieslijst staan. Dit zorgt dan hoe dan ook voor meer bewustwording binnen de eigen politieke partij, de gemeenteraad én het college.

We hopen dat deze ontwikkelingen straks ook terug te lezen is in het nieuwe coalitieakkoord. Maar voor het zover is, is eerst het woord aan de kiezer. Laat jij ook je stem horen?

Rolstoelbasketbalclinic voor studie-vereniging Polis

Marieke en Frans geven instructie aan de studenten

Tijdens de Paralympische Spelen organiseerde studievereniging Polis een evenement om studenten kennis te laten maken met aangepast sporten. De studievereniging was van mening dat er veel te weinig aandacht wordt besteed aan de Paralympische Spelen en wilde met dit evenement studenten hiervan bewust maken.

studenten in actie tijdens basketbal

Studievereniging Polis wilde graag in gesprek met ervaringsdeskundigen over aangepast sporten en natuurlijk wilde zij het ook graag zelf ervaren. Hier wilden we vanuit Toegankelijk Tilburg graag een bijdrage aan leveren. Onze vrijwilligers Marieke en Frans organiseerden een leuke rolstoelbasketbalclinic waar fanatiek aan deelgenomen werd door de studenten.

Prins Heerlijk genomineerd voor Appeltjes van Oranje

Twee koks aan het werk bij Prins Heerlijk

De Tilburgse organisatie Prins Heerlijk is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. De Appeltjes van Oranje worden ieder jaar uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2022 is ‘Kansengelijkheid voor álle jongeren’.Prins Heerlijk biedt met een mbo-opleiding op maat jongeren met ernstige leerproblemen of een beperking de kans om zich te ontwikkelen. Om die reden zijn ze dit jaar genomineerd voor de appeltjes van Oranje. Help je mee om Prins Heerlijk deze mooi prijs te laten winnen? Stemmen kan via de volgende link:https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/prins-heerlijk

Blog van Kim

profielfoto van Kim

In een column in De Stem van Grave schrijft Kim van Iersel over haar belevenissen in haar leven met een een visuele beperking. Deze keer vertelt ze over hoe een kapot horlogebandje aanleiding was voor een bijzonder gesprek….. Het leidde tot een mooi inzicht en niet alleen bij haar gesprekspartner. Benieuwd naar haar blog? Je leest het via bijgaande link: Column van Kim