Keukentafelgesprek, open en eerlijk

30 juli 2012

Een paar weken geleden nam ik contact op met Loket Z van de gemeente Tilburg. Ik wilde een regiotaxipas aanvragen en de oudste, inwonende zoon een WMO verhuisverklaring. De wijze waarop ik telefonisch te woord werd gestaan vond ik erg onplezierig. Er werd me gevraagd of ik met het openbaar vervoer kan reizen. Logische vraag waar ik ontkennend op heb geantwoord. Hierop kwam de vraag waarom dan niet, die me op een zodanige toon gesteld werd dat ik het gevoel kreeg me te moeten verantwoorden.
 

Tevens werd me te verstaan gegeven dat mijn (visuele) handicap niet automatisch recht geeft op een dergelijke pas. Eveneens moest ik er rekening mee houden dat ik niet tot aan de voordeur begeleid zou worden zoals voorheen het geval was. Of ik me daarvan bewust was?
Ik vraag me af of dit een bewust ontmoedigingsbeleid is of afhankelijk van het humeur van de ambtenaar!

 

Ik besloot door te zetten, me niet te laten weerhouden en zodoende werd een afspraak gemaakt voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Een consulent zou aan huis komen om terplekke de situatie, de vraag en motivatie te bespreken, en bekijken.

 

Dit gesprek vond korte tijd later plaats. Het was een uiterst plezierig gesprek. De consulent stelde zich ontvankelijk en open op. De redenen van mijn aanvraag werden besproken, mijn persoonlijke omstandigheden, behoeften en beperkingen.
Het goede eraan vond ik dat het totaalplaatje werd bekeken. Er werden wel degelijk kritische vragen gesteld maar er werd ook meegedacht en begrip getoond.

Ook de situatie van de inwonende zoon werd nauwkeurig onder de loep genomen. Natuurlijk moest aan de voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te komen voor een verhuisverklaring. Maar de persoonlijke omstandigheden werden daarbij niet vergeten. Je zou kunnen stellen dat wel degelijk volgens het boekje gewerkt werd zonder het individuele geval uit het oog te verliezen. Hiermee bedoel ik dat zijn situatie nogal complex is en hier werd goed naar geluisterd en werd meegenomen in de beoordeling. Er werd een kritische afweging gemaakt, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden, beperkingen, huishoudelijke situatie, mogelijkheden.

Zowel hij als ik hebben dit gesprek als bijzonder plezierig ervaren. We voelden ons gehoord en serieus genomen.
Het hield hierbij niet op want enkele uren later kregen we al telefonisch bericht dat onze zoon zijn verhuisverklaring zou krijgen. Zelf kreeg ik een paar weken later schriftelijk de toezegging voor de regiopas.

Ondanks dat een dergelijk gesprek in zekere zin een beoordeling is, je moet immers je aanvraag verantwoorden vond het toch op een prettige en gemoedelijke manier plaats. De open en eerlijke houding van de consulent droeg daa zeker aan bij. Mijn eerste ervaring met de WMO mag ik dus positief noemen!

Het TOG hoort graag hoe uw ervaring met het keukentafelgesprek en de WMO is!

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.