Regiotaxi ondermaats? (2)

4 juli 2012

De regiotaxi blijft de gemoederen bezig houden. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla in april van dit jaar zijn er vragen gesteld in de commissie maatschappij aan de wethouder. Ondertussen is er ook een management rapportage verschenen over het eerste kwartaal van dit jaar.  Wat valt hieruit op te maken?

Meer controle
In de commissie maatschappij van 12 juni moest wethouder Marjo Frenk uitleggen waarom niet meegewerkt is aan de uitzending van Zembla. Volgens de wethouder kregen ze niet de kans hun eigen visie op het functioneren van de regiotaxi te geven. In tegenstelling tot wat in het programma wordt gesuggereerd is er bij de aanbesteding niet alleen gekeken naar de laagste prijs zo zegt zij. Deze heeft wel de doorslag gegeven, maar men moest zeker aan vele kwaliteitseisen voldoen.  Met name de SP en de PvdA grepen de gelegenheid aan om hun verontwaardiging te uiten over het naar hun idee zeer slechte presteren van met name Quattrotax in Tilburg. Hierdoor zijn vele klachten ingediend en dat zou nog veel meer zijn als mensen niet moedeloos geworden zijn om nog klachten in te dienen. De wethouder deelde wel hun bezorgdheid, maar gaf aan dat inmiddels de regiotaxi een stuk beter functioneert dan in de beginperiode. Ze zei toe de controle te verscherpen door een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren en specifiek de kwalificatie van de chauffeurs te laten controleren. Menig chauffeur zou hier namelijk niet aan voldoen volgens de SP.

Management rapportage.
In de zogenaamde periodieke management rapportages wordt aan de hand van de geregistreerde gegevens van de taxibedrijven de ontwikkelingen op tal van gebieden gevolgd. Van de telefonische aanname van een rit tot de ´aflevering´ door een chauffeur op het adres zijn gegevens geregistreerd. De laatst gepubliceerde rapportage over het eerste kwartaal van dit jaar geven het volgende beeld. ( zie ook:  http://tilburg.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=334510/type=pdf/Resume__Marap_1e_kw_2012_bijlage_2.pdf ) Het aantal ritten is flink gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode van het jaar daarvoor met zo’n 8 %. Als oorzaak wordt aangegeven de bezuinigingsmaatregelen van de gemeenten. De taxibedrijven hebben al eerder aangegeven dat de hierdoor verminderde inkomsten het moeilijker maakt het contract goed uit te voeren. De gemeenten vinden dat een bedrijfsrisico wat ze al hadden kunnen weten bij de aanbesteding. Gedurende de eerste periode was het aantal ritten, waarbij de chauffeur de klant niet heeft gevonden, de zogenaamde ´no-show´ ritten zeer hoog.  Dat blijkt inmiddels behoorlijk afgenomen te zijn tot normale proporties. Deze verlaging leidt direct tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening zo is in de rapportage te lezen. Ook de telefonie had een valse start. In de beginperiode was de bezetting niet op orde. Daarnaast was de bereikbaarheid slecht doordat juist in die periode mensen veel terugkerende ritten reserveerden, wat extra tijd kost. Met als gevolg lange wachttijden. Geconstateerd is nu dat de prestatie sterk is verbeterd.

Frustratie.
De stiptheid blijft wel zorgen baren. Zo’n 14 % van de ritten wordt te laat of te vroeg uitgevoerd.( dat is buiten de afgesproken marge van 15 minuten).Gelukkig is wel het percentage overschrijdingen van meer dan 10 minuten behoorlijk gedaald. Slecht gesteld is het ook met de overschrijding van de omrij-tijd. In het contract is deze vastgesteld op 30 minuten. Deze kan dus komen bovenop de directe reistijd. Zelfs dan wordt nog in ruim 7 % van de ritten deze overschreden, waarvan het aantal van meer dan 10 minuten een flink deel daarvan uitmaakt. Met name de taxibussen worden flink volgestouwd. Regelmatig horen we bij het TOG dat mensen vlak bij de plaats van bestemming zijn, maar nog niet uit kunnen stappen. Volgens de volgorde moet dan eerst nog langs andere adressen gegaan worden, wat erg frustrerend is. Het beeld ontstaat dat de regiotaxi meer deeltaxi is geworden dan vroeger. Als je dan de pech treft dat je te laat wordt opgehaald en de bus flink gevuld wordt, dan wordt je rit al snel veel te lang.

Klachten vooral blijven indienen.
We adviseren toch vooral je klachten in te blijven dienen. Dat kan via een formulier op de website www.regiotaximiddenbrabant.nl. of je belt om je klacht door een medewerker te laten registreren via 0800 - 483 17 62. Het servicepunt onderzoekt de klacht vervolgens bij het desbetreffende taxibedrijf. Daarnaast is Regiotaxi Midden-Brabant op zoek naar mensen die bereid zijn regelmatig hun ervaringen met de regiotaxi te rapporteren. Deze zogenaamde kwaliteitsverkenners worden verzocht ervaringen per rit door te geven. Je kunt je opgeven via de website van de regiotaxi. Als vergoeding ontvang je 2,50 per juist ingevuld formulier (met een maximum van 4 per maand). Ook kun je altijd je (on)tevredenheid over een bepaalde rit met een speciaal formulier op de website kenbaar maken. De resultaten van beide onderzoeken worden op de website gepubliceerd. Deze online-onderzoeken geven naast klanttevredenheidsonderzoeken een beeld van de kwaliteit van de regiotaxi. Dus doe mee en meldt je bevindingen!

 

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.