Zonder lift geen werk

29 mei 2012

Frank Rietman bij lift

In de Tafelbergstraat wonen meerdere mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat om een appartementencomplex met daarin 15 zogenaamde Focuswoningen waar 24-uurs zorg op afroep aanwezig is. Een lift is in een dergelijk gebouw geen overbodige luxe, eerder bittere noodzaak. Het probleem is echter dat deze dusdanig verouderd en van slechte kwaliteit is dat ie hoognodig vervangen moet worden.

En zo zal geschieden, namelijk van 11 t/m 25 juni zal de lift buiten gebruik zijn (met uitzondering van het weekend). Maar hoe moet dat dan als je rolstoelgebonden bent? als je gebruik maakt van een electrische rolstoel met een gewicht van 140 kilo? Achter de geraniums?
De redactie sprak met Frank Rietman, een van de bewoners die de dupe is van het buiten gebruik zijn van de lift. Hij heeft zijn werk waarvoor ie 4 dagen per week de deur uit moet. En dit kan per se niet zonder zijn rolstoel. Thuis werken is geen alternatief en de vakantiedagen hieraan verplicht besteden is allerminst wenselijk.

"De woningbouwvereniging heeft de werkzaamheden tijdig aangekondigd," aldus Rietman. De bewoners werd verzocht te melden waar zij hulp bij nodig hebben. "Voor sommige bewoners is het wel mogelijk het pand te verlaten. Zij kunnen dan gebruikmaken van een zgn. evacuatiestoel. Deze mensen moeten dan door iemand anders begeleid worden. Voor mij is dit geen oplossing vanwege het gewicht van mijn rolstoel, die kan daarmee niet naar beneden,"  zo vervolgt hij.

Frank vertelt: "Ik nam contact op met de woningbouwvereniging om mijn probleem te bespreken. Deze bleek bereid te zijn de kosten voor onbetaald verlof voor een werkweek voor hun rekening te nemen. Er blijft dus nog 1 week over." Hij heeft alle mogelijkheden bekeken, het is een kwestie van wikken en wegen. Maar buiten dat is het ook een kwestie van wie is nu eigenlijk verantwoordelijk cq aansprakelijk voor de problemen, en kosten, die ontstaan door de reparatie van de lift. Frank: "Ik heb onvoldoende verlofdagen over en heb er tevens moeite mee deze verplicht op te nemen." Hij heeft nogmaals contact opgenomen met de woningbouwvereniging met het dringende verzoek ook de kosten van de overige 4 werkdagen voor hem te betalen.

Naast de 15 Focuswoningen zijn er ook nog 45 seniorenwoningen in het appartementencomplex. Hierin wonen veel mensen die slecht ter been zijn. Sommigen van hen zijn aangewezen op het gebruik van een rollator. Onnodig te zeggen dat de vervanging van de lift ook voor hen problematisch is.

We zijn benieuwd naar de uitkomst van de pogingen die Frank gaat ondernemen richting woningbouwvereniging voor een oplossing van zijn probleem met het niet naar zijn werk kunnen gaan. Uiteraard horen we ook graag andere ervaringen en/of oplossingen van bewoners!

Reacties

Ik heb inmiddels bericht van de TBV dat ze alle vakantiedagen gaan compenseren, dat is goed nieuws.
Feit blijft dat er toch veel mensen die slecht ter been zijn ernstige hinder ondervinden van de renovatie van de lift. Verder vraag ik me af waarom er een foto bij het artikel staat, omdat deze nooit groter wordt dan dit postzegelformaat.

Frank, dat is zeker goed nieuws! Hopelijk is het allemaal goed verlopen de afgelopen weken? Wij zijn benieuwd naar ervaringen van jou en andere bewoners! Overigens is het formaat van de foto aangepast! 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.