Gratis parkeren voor gehandicapten

24 november 2011

Niet te hoeven betalen voor het parkeren van je auto in Tilburg als je een handicap hebt. Daar gaat de discussiebijeenkomst voor de vrijwilligers van TOG over op donderdag 24 november. Bedoeld om de meningen over het overeenkomstige gemeenteraadsvoorstel te peilen onder de gebruikers. Ervaringen met kosteloos parkeren, de voor- en tegens en of de Tilburgse gemeentelijke plannen toereikend zijn. Daar komen de tongen levendig over los.

Wethouder infrastructuur Roel Lauwerier aan wiens adres de gemeenteraad zijn voorstel richtte, beloofde het te onderzoeken samen met TOG. Zo geschiedde met de discussiebijeenkomst. De wethouder was afwezig, maar stuurde zijn medewerkers het hoofd parkeerbeheer en de verkeersplanoloog.

Parkeerplekken zijn te krap
Gratis parkeren op de algemene invalidenparkeerplaats (AIP’s) is een onderwerp dat je praktisch maar ook principieel kunt bekijken. In het dagelijkse gebruik lopen mensen tegen tal van problemen aan. Zoals gevaarlijke situaties bij het in- en uitstappen van de auto op een parkeerplaats die te krap bemeten is. Zoals de plekken aan de Cityring. Helaas niet het enige voorbeeld in Tilburg. Veel van de parkeerplaatsen kennen afmetingen die afwijken van de landelijke richtlijnen voor AIP’s. Ook zitten de functieknoppen in de parkeerautomaat voor veel mensen te hoog, waardoor ze er niet bij kunnen. En dan is er nog de onduidelijkheid over het parkeren op andere plekken dan de AIP’s, als deze bezet zijn vooral tijdens piekuren in de stad, zoals koopdagen.

Treffen mensen met een handicap de voor hen ‘gereserveerde’ parkeerplekken vol aan, dan mogen zij ook parkeren op plekken waar een parkeerverbod geldt. Ze dienen dan wel de daarvoor bestemde parkeerkaart te gebruiken. Niet alleen veel vrijwilligers weten niet van dit ‘extraatje’, ook parkeerwachters zijn niet op de hoogte. En dan kan je als gebruiker nog vreemd opkijken als er op de ruit van je auto een verkeersboete prijkt, terwijl je dacht volgens de regels te handelen.

Aparte behandeling
De principiële kant van het onderwerp is: “Waarom zouden mensen met een handicap een aparte behandeling moeten krijgen?”, zo prikkelde de directeur van TOG Jannes Ligtenberg de aanwezigen. Een moment dat vurige betogen opleverde zoals: “Je vraagt niet om een beperking, die toch al tot meerkosten leidt”, “Je betaalt ook al voor de keuring en de legeskosten van de parkeerkaart” en “Mensen met een beperking hebben dikwijls geen alternatief zoals de bus of de fiets”, wierpen de vrijwilligers tegen.

Maar de directeur had ook medestanders. Sommigen zeggen niet apart te willen worden behandeld omdat het leidt tot negatieve beeldvorming. “Dat leidt tot scheve gezichten van waarom zij wel gratis en ik niet, zoals bijvoorbeeld mensen met een kleine beurs” en “Daarom wil ik best betalen, maar dan dienen wel de randvoorwaarden in orde te zijn. Zolang dat niet het geval is moet het wel gratis blijven”. Bij deze laatste opmerking werd instemmend geknikt.

Voeding voor beleid
De discussie leverde veel informatie op voor TOG, en niet te vergeten ‘veel voeding’ voor het Tilburgse parkeerbeleid voor mensen met een handicap. Het vindt zijn weerslag in het advies dat TOG de wethouder Roel Lauwerier aanreikt. Hij en zijn medewerkers kunnen aan de slag!

Extra informatie over parkeerplekken
Om gebruik te kunnen maken van een algemene invalidenparkeerplaats moet je een indicatie hebben. Bijvoorbeeld afgegeven door Argonaut Advies die de functiebeperkingen bij mensen diagnosticeert en dit onafhankelijk doet. Een goede analyse van de lichamelijke ‘belemmeringen’ is belangrijk, valt op tijdens de discussieavond.

Heb je de indicatie op zak, dan kun je de AIP-kaart aanvragen bij Loket Z.
Het letterlijk op zak hebben van de kaart blijkt tegenwoordig gevaarlijk, de kaarten worden veelvuldig gestolen.

Enkele slimme oplossingen
Om diefstal voor te zijn, kunnen gebruikers in de gemeente Amsterdam een digitale AIP gebruiken. Een goed idee voor Tilburg?
Een goed alternatief voor de parkeerautomaten waarvan de functieknoppen niet toegankelijk zijn, is de parkeerpas vergelijkbaar met de OV-chipkaart. Deze wordt in Düsseldorf gebruikt.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.