De politiek wil weten wat de gevolgen van alle bezuinigingen voor burgers zijn

25 oktober 2011

Wethouder Jan Hamming heeft gesprekken gevoerd met mensen die te maken krijgen met een stapeling van kosten door de bezuinigingen, medio oktober 2011.  Jannes Ligtenberg, directeur TOG, heeft het op zich genomen om vanuit het TOG de mensen te stimuleren dat gesprek aan te gaan. Het is namelijk van groot belang dat alle gevolgen en de stapeling zichtbaar worden.

Bezuinigingen treffen een grotere groep mensen
De directeur van het TOG heeft er bij de wethouder op aangedrongen de gesprekken niet te beperken tot de minima, daar de grootste klappen vallen bij de hogere inkomens en de gezinnen met kinderen. Bovendien zijn de gevolgen niet alleen financieel maar ook immaterieel. Door het wegbezuinigen van allerlei dienstverlening moeten veel mensen hun familie of vrienden inschakelen om goed mee te blijven doen aan de samenleving.

Overzicht stapelingseffecten bezuinigingen
De afgelopen maanden zijn er veel bezuinigingsmaatregelingen bekend geworden. Wat ontbreekt is een overzicht. Jannes Ligtenberg heeft het initiatief genomen om alle bij mij bekende bezuinigingen op een rij te zetten. Je kunt de lijst (pdf) doorlopen en kijken wat voor jou van toepassing is.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.