TOG reageert op de begrotingsvoorstellen van de gemeente voor 2011

8 november 2010
Namens het bestuur van het TOG, schreef Jannes Ligtenberg, directeur, een brief aan de Commissie Maatschappij van de Gemeente Tilburg. Hieronder kun je deze lezen.
Beste commissieleden,
Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties voorziet dat door de begrotingsvoorstellen van de gemeente Tilburg mensen met een beperking minder zullen participeren. Zeker wanneer je ook de landelijke bezuinigingen beziet, zoals de eigen bijdrage dagactiviteit, het verkleinen van het pakket zorgverzekering, het verlagen van de huursubsidie en de stijging van de premie voor de zorgverzekering. Steeds meer mensen met een beperking zullen de bodem van hun portemonnee gaan zien, met als gevolg dat zij minder mee kunnen doen.
Niets nieuws
De begrotingsvoorstellen van het college lijken als twee druppels water op de heroverwegingsvoorstellen van de ambtenaren. Voor mensen met een beperking betekent dit dat de individuele Wmo-voorzieningen terug gebracht worden tot het wettelijk minimum. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het verlaagd Wmo-tarief regiotaxi , is van 1,75 maal bijstandsinkomen gegaan naar 1,5 . Dit treft een kleine 8000 mensen. Mensen mogen hun scootmobiel niet meer meenemen in de regiotaxi. De gemeentelijke bijdrage voor ziektekosten wordt afgeschaft, evenals de verhuiskostenvergoeding voor mensen ouder dan 65 jaar.
Het meedoen wordt vergeten
In de begrotingsvoorstellen wordt onvoldoende rekening gehouden met wat de maatregelen betekenen voor de beleidsdoelstelling dat alle burgers in Tilburg kunnen meedoen. Een voorbeeld. Tilburg gaat stoppen met het aanpassen van de bushaltes voor mensen met een beperking als de provincie stopt met de subsidie ( Programmabegroting bijlagen, pagina 190, Versobering investeringsprogramma V&V, 1. Collectief Vervoer). Het college grijpt de kans niet aan om een goedkopere reisalternatief op lange termijn te creƫren.
Voorzieningen voor blinden
Een tweede voorbeeld is het plan om geleide lijnen in de binnenstad te leggen, zodat blinden en slechtzienden kunnen lopen van station naar het stadhuis , de winkels en de bibliotheek. Een belangrijke voorwaarde voor deze doelgroep om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen in het centrum. Meedoen dus! Het voorstel heeft de begroting echter niet gehaald, te duur.
Verbazing
Het TOG begrijpt niet waarom twee genoemde voorbeelden niet worden uitgevoerd. Het betreft hier eenmalige investeringen, waarna kosten voor het onderhoud kunnen worden meegenomen in de reguliere onderhoudskosten van de openbare ruimte.
Het TOG beseft dat u voor moeilijke beslissingen staat. In uw eerste reacties komt naar voren dat de Wmo en het armoedebeleid gespaard zijn, maar voor de mensen met beperkingen gaan de klappen nu pas vallen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties,
Jannes Ligtenberg, directeur.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met TOG, telefoon: 468 61 65

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.