Proef toegankelijkheid van Veolia-bussen door rolstoelgebruikers

6 juli 2010

Het Platform Gehandicapten Goirle en Riel heeft op dinsdag 6 juli 2010 in nauwe samenwerking met het TOG, op uitnodiging van Veolia-TransportBrabant deelgenomen aan een proef m.b.t. de toegankelijkheid van Veolia-bussen voor rolstoelgebruikers. Hierbij is gebruik gemaakt van de bereidheid van een gebruiker van een elektrische en een gebruiker van een handbewogen rolstoel.

De gezamenlijke bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

Het feit dat op het merendeel van de haltes thans voorzien is in verhoogde perrons is een goede zaak, echter niet voldoende om de toegang tot het openbaar busvervoer als adequaat te beschouwen.

Op verschillende plaatsen in het gebied dat de Veolia-bussen bestrijkt, maar met name op de proefplaats (Stadhuisplein, Tilburg) zijn de op- en afritten te stijl, 1:8 terwijl deze 1:12 dienen te zijn. Dit heeft tot gevolg dat met name de handbewogen rolstoel grote moeite heeft het perron te bereiken.

Dan de toegang tot de bussen zelf.

De oprijplank –handbediend- zal veelal door de chauffeur ( of een begeleider of omstander?) naar buiten en weer naar binnen geklapt dienen te worden.

Eenmaal in de bus doen de volgende situatie zich voor:

Handbewogen: de benodigde ruimte is beperkt. Afhankelijk van de mogelijkheden van de rolstoelberijder kan dan de gereserveerde plaats bereikt worden om de stoel te borgen. Het grote obstakel in de bus is de verticale stang die geplaatst is ter hoogte van de rolstoelplaats. Als deze verwijderd zou kunnen worden ontstaat er een veel grotere manoeuvreerruimte. De manager van Veolia beloofde te laten onderzoeken of de stang verwijderd zou kunnen worden.

Elektrisch bewogen: vooruit de bus inrijdend kan de gereserveerde plaats niet bereikt worden. Achteruit de bus in rijdend kan mits een behendige rijder de stoel gebruikt de gereserveerde plek bereikt worden, maar zijn er geen goede mogelijkheden om de stoel te borgen.

Het voorgaande heeft aanzienlijke consequenties voor een adequate uitvoering van de dienstregeling en is dus van invloed op het kostenplaatje.

Een voorlopige conclusie is dus dat in de huidige situatie sprake is van een beperkte mate van toegankelijk busvervoer voor rolstoelgebruikers.

Afgesproken is dat elk van de partijen actie ondernemen om dit punt voldoende op de agenda te krijgen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.