Tilburg gaat 23 miljoen euro bezuinigen. Wat staat TOG te wachten.

22 april 2010

U zult ongetwijfeld hebben vernomen, dat ambtenaren hebben laten weten welke bezuinigingsmogelijk-heden er volgens hen zijn. De plannen zijn drastisch!

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisties sprak op 22 april 2010 met wethouder Marjo Frenk en de (nieuwe) gemeenteraadsleden over de plannen om in de komende jaren 23 miljoen euro te gaan bezuinigen.

Op het terrein van Zorg en Welzijn wordt genoemd:
het sluiten van vier Loketten Z, de vervoerskosten van de maaltijdvoorziening voor eigen rekening, het beperken van de verhuiskostenvergoeding, verschuiving naar meer kleine scootmobielen, de scoot-mobielen mogen niet meer in de regiotaxi, het verlagen van de inkomensgrens voor het recht op regiotaxi, het sluiten van wijkcentra en het stopzetten van 'verrijk je wijk'. Dit jaar wordt al ingevoerd:
de eigen bijdrage voor individuele Wmo-voorzieningen en het beperken van het regiotaxivervoer tot vijf zones en maximaal 500 strippen.

Bovenop dit alles komt het plan, om de subsidie voor het TOG te stoppen! Het behartigen van uw belangen door het TOG vinden ambtenaren niet langer noodzakelijk.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.