Praktijk-doe-dag: hulpeloos overgeleverd aan je omgeving

05 november 2008

Regelmatig komt de vraag vanuit organisaties om te ervaren hoe het is om met een beperking rond te lopen in een gebouw, wijk of winkelcentrum. Die beperking kan fysiek maar ook visueel zijn. Op 5 november 2008 heeft gebiedsteam Tilburg - West van de gemeente Tilburg zich bij het TOG hiervoor aangemeld. Dit team is o.a. verantwoordelijk voor de oplossingen van alle fysieke belemmeringen in de wijk. Eén van de medewerkers vertelt aan het begin van de dag dat zij denkt dat 'het allemaal wel meevalt' om met een beperking rond te gaan lopen. Dat dit heel anders uitpakt, blijkt wel met de opgedane ervaringen tijdens de wandeling.

 

Beperking aan den lijve ondervinden

Samen met acht vrijwilligers van het TOG is het team door de wijk "Het Wandelbos" gelopen. Enkele medewerkers gaan al enthousiast de rolstoel in. Bij anderen worden de ogen geblindeerd en wordt een blindengeleidestok meegegeven. "Maar hoe nu verder?", is dan plots de vraag. Ja, daar sta je dan. Blind en hulpeloos overgeleverd aan je omgeving. Want lopen zonder begeleider lukt dus echt niet. Rollen in een ietwat zware handbewogen rolstoel vergt na een paar meter al zo veel kracht dat de rolstoel niet meer in beweging is te krijgen. Medewerkers schieten elkaar te hulp. De één neemt de "blinde" aan de hand mee. De ander duwt de rolstoeler. Het is dan uitproberen hoe ver je samen kunt komen en waar je dan allemaal tegenaan loopt of rolt. Kleine obstakels worden plots nauwelijks te overbruggen hindernissen.

 

Knelpunten

Al lopend en rollend door de wijk, krijgt het team uitleg op welke plekken in de wijk belangrijke knelpunten in de toegankelijkheid zitten. Maar ook waar het juist wél goed is geregeld. De toegankelijkheid wordt dan ook meteen getest door het team met de beperking die nu tijdelijk is opgelegd. En plots gaat de denkwijze om: medewerkers geven al zélf aan waar het in de wijk anders kan en welke situaties eigenlijk helemaal niet logisch en handig zijn aangelegd.

 

Praktijkvoorbeeld 1

Bij een tandarts wordt de confrontatie groot. De toegang van een tandartspraktijk is opgehoogd met een flinke drempel. Het gebiedsteam attendeert de tandarts erop dat zijn praktijk niet toegankelijk is voor mensen met een beperking. De reactie van de tandarts is positief: de toegang wordt zo spoedig mogelijk drempelvrij gemaakt. Zijn buurman, die ook tandarts is, heeft de zaakjes wel goed voor elkaar: de ingang is drempelvrij waardoor er geen enkele belemmering is om de praktijk binnen te komen. Dit wordt ook nog eens getest door de medewerkers die in de rolstoel zitten.

 

Praktijkvoorbeeld 2

Een ander voorbeeld, waar de toegankelijkheid niet goed is geregeld, is het invalidentoilet bij winkelcentrum Paletplein. Deze is in eerste instantie niet te vinden omdat de bewegwijzering ontbreekt. Eenmaal het toilet gevonden, blijkt deze geblokkeerd door verschillende planken. Verbazing alom bij de medewerkers van het gebiedsteam. En de conclusie is dan ook snel gemaakt: onbegonnen werk om als rolstoeler het toilet te betreden. Ook hiervoor vraagt het gebiedsteam meteen aandacht. De winkeliers beloven ons dat er bij de komende verbouwing van het winkelcentrum een bewegwijzering naar het toilet wordt aangebracht. Daarnaast worden de planken weggehaald zodat het toilet weer toegankelijk wordt.

 

Conclusies

Na afloop geeft iedere medewerker aan waar men zoal tegenaan is gelopen:

  • Losse stoeptegels en klinkers zijn gevaarlijk doordat je als slechtziende hierover kunt struikelen;
  • Mensen parkeren hun auto's op stoepen en naast bandverlagingen waardoor een rolstoeler of Scootmobieler gedwongen wordt via de openbare weg zijn of haar bestemming te bereiken;
  • Lantaarnpalen worden midden op de stoep geplaatst terwijl er ook ruimte is om deze een eindje uit het looppad te plaatsen;
  • In een rolstoel rijden kost veel meer energie dan men vooraf dacht;
  • Geblindeerd wordt de wereld heel anders ervaren; zonder geleidelijnen is je weg vinden bijna onmogelijk.

Ook in het voortraject kan nog winst behaald worden. Architecten zouden in hun bouwtekeningen standaard veel meer rekening moeten houden met toegankelijk bouwen. Hierdoor voorkom je dat in het natraject nog aanpassingen moeten plaatsvinden, die vaak nog veel duurder zijn dan wanneer ze mee worden genomen vóór en tijdens de bouw.

Hoe verder?

Het blijkt dat het gebiedsteam zijn denkwijze behoorlijk heeft bijgesteld: het is absoluut niet makkelijk om je te verplaatsen als je een beperking hebt. De ervaringen die door het gebiedsteam zijn opgedaan, worden dan ook zeker meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden voor de wijk.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.