TOG viert haar 30-jarig jubileum

 
17 december 2015
 
Toehoorders in de zaal
 
Op maandag 7 december jongstleden heeft het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties haar 30-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd. Door middel van een gevarieerd programma werd met de 70 aanwezigen stilgestaan bij de mogelijkheden van mensen met een beperking om deel te nemen aan de samenleving.

Op bezoek bij vrijwilligers

Tijdens het eerste deel van het programma gingen uitgenodigde raadsleden en ambtenaren op bezoek bij een aantal vrijwilligers van het TOG. Daar ging men in gesprek over en kon men ervaren hoe mensen met een handicap hun dagelijks leven inrichten. Hoe zelfredzaam zijn ze.  Waar is ondersteuning gewenst en hoe wordt die Uitleg over bezoekjegestalte gegeven. Na de bezoekjes kwamen allen samen op het stadhuis, waar de rest van het programma plaatsvond. Eerst werden de ervaringen uitgewisseld van de bezoekjes. De reacties waren vrij eensgezind. Men was positief verrast over de zelfstandigheid van de bezochte mensen. “Wat opviel was de kracht en moed die hij heeft om te knokken en door te gaan en te kijken wat nog wel kan in plaats van niet”, was één van de reacties. Tegelijkertijd was men wel verbaasd over de bureaucratie, onzekerheden en vooroordelen waar mensen met een handicap mee te maken hebben. Maar ook de kracht en moed die men dient te hebben om door te gaan. Dat werd geïllustreerd door een uitspraak die een bezoeker had gehoord: “Ik mopper nooit. Elk probleem is een uitdaging en kan overwonnen worden”. Ook viel op dat je krachtig en inventief moest zijn om voldoende mensen te organiseren om dingen  voor elkaar te krijgen die voor een ander vanzelfsprekend zijn.
 
Inclusieve samenleving
Uitleg over ratificatie VNverdrag
Daarna was het tijd voor een ander belangrijk item van deze dag; de ratificatie van het VN-verdrag
voor rechten van mensen met een beperking door Nederland. Dit verdrag is een uitwerking van al bestaande mensenrechten, speciaal gericht op situaties waarin mensen met een handicap vaak nog een achterstand hebben.  Ook de gemeenten zullen daar een flinke rol in toebedeeld gaan krijgen zodat een inclusieve samenleving, waarin mensen met een handicap volwaardig mee kunnen doen  tot stand komt, zo verwoordt Wouter Schelvis van Stichting Z.

Vervolgens gaat hij in vogelvlucht in op 30 jaar gehandicaptenbeleid. Eerst sprak men van kreupelen daarna van mindervaliden Nog weer later heeft men het over mensen met een handicap. Straks kunnen we gewoon spreken van mensen. Volwaardige mensen die mee kunnen doen in de samenleving. Met name in Tilburg kun je volgens hem goed merken dat de gemeente dit serieus neemt en dat dit door de invloed van een platform als het TOG constant aandacht krijgt.

Papieren huisje

Als laatste krijgt burgemeester Noordanus het woord.
Hij spreekt zijn bewondering uit voor de vrijwilligers van
het TOG. Ten aanzien van Het VN-verdrag relativeert hij: “Dat is een papieren huisje, waarin je niet kunt wonen. Het gaat er om dat je dingen doet”. Werken aan toegankelijkheid en andere bouwkundige voorzieningen. Maar ook is het de plicht van de gemeente er voor te zorgen dat mensen met een handicap er bij horen en blijven. “Ik verheug me op de volgende dertig jaren”.
 
 
Goud in handen

De voorzitter van het TOG, Wies Arts, vat het een en ander in haar afsluitend woord als volgt samen: “Een inclusieve samenleving bereik je niet met abstracte woorden. Het gaat vooral om handelen. Het TOG heeft samen met u de afgelopen dertig jaar deze inclusieve samenleving impliciet vormgegeven. Wij willen echter dat in alle haarvaten van het gemeentelijk  beleid en de uitvoering ervan de inclusieve samenleving als uitgangspunt. Om dit te bewerkstelligen en te stimuleren wil het TOG, samen met andere organisaties en groeperingen van mensen met een handicap, met u in gesprek. Wij verheugen ons op de volgende dertig jaren want “de gemeente heeft met het TOG en haar vrijwilligers goud in handen”.
Tenslotte was het tijd voor het minder officiële deel waarin nog nagekaart werd met een hapje en een drankje. We kunnen terugzien op een geslaagd jubileum. Op naar de volgende dertig jaren!

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.