Directie Stichting Fokus reorganiseert, dit levert tot 2020 een financieel gezonde toekomst op.

 

7 december 2015

logo fokuswonenVanwege een progressieve spierziekte woon ik sinds november 2008 in een Fokuswoning in de Tafelbergstraat in Tilburg. In deze huurwoning van TBVwonen kan ik 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp inroepen voor persoonlijke verzorging en een aantal hand en spandiensten.

 

Deze hulp wordt geboden door ADL-assistenten die in dienst zijn bij de stichting Fokus. Vanwege een kleiner budget was Fokus ook genoodzaakt te bezuinigen waardoor er minder personeel werd ingezet. De wachttijden voor de ADL assistentie liepen daardoor op. Ondanks dat was ik nog steeds in staat de regie over mijn eigen leven te kunnen voeren.(zie meer hierover in artikel d.d. 30 januari 2015 door hier te klikken)

 

Reorganisatie

Helaas was de financiële situatie van Fokus in 2014 en 2015 zo slecht geworden dat de directie in moest grijpen en besloot tot een reorganisatie. Er werd besloten om vooral te bezuinigen op managementfuncties en niet op de ADL-assistentie, wat natuurlijk prettig is voor de Fokus cliënt.
Wel verliest de cliënt het aanspreekpunt binnen het Fokusproject; de locatiemanager. De taken van deze manager worden overgenomen door het team van ADL assistenten wat op een Fokusproject werkt.

Bezorgdheid

Deze reorganisatie werd door mij met de nodige bezorgdheid ontvangen. Dit was bij meer Fokuscliënten het geval. Mede daarom heeft een bezorgde Fokuscliënt  zelf een alternatief plan gemaakt het zogenaamde Plan B. In dit plan wordt een alternatief voor de reorganisatie uiteengezet.  Door middel van een petitie hierover hebben veel Fokuscliënten aangegeven dat ze ook bezorgd waren over de toekomst van het Fokuswonen. De directie heeft ons nu laten weten dat ze doorgaan met de reorganisatie die een bezuiniging van 6,5 miljoen euro oplevert.

VWS

Mede vanwege deze bezuiniging heeft het Ministerie van VWS besloten om het budget van Fokus jaarlijks te laten stijgen waardoor een stabiele financiële situatie in ieder geval tot 2020 gewaarborgd lijkt.

Tenslotte ...

Voor mij persoonlijk als Fokusclient is er nog een hoop onzekerheid over hoe de zelfredzame teams van ADL assistenten op de Fokusprojecten gaan functioneren, echter een positief gevoel over de financiele toekomst van het Fokuswonen overheerst. De missie van Fokus; het bieden van de mogelijkheid aan mensen met een zware beperking; om een normaal leven te leiden met de regie in eigen hand;  blijft in ieder geval tot 2020 overeind!

Geschreven door Frank Rietman

praktijksituatie fokuswonen

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.