Cliëntenorganisaties doen aanbevelingen aan gemeenten

19 november 2015

In september dit jaar is de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar?’ gehouden. Hieraan hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ze zijn bevraagd over de hulp die ze aan anderen verlenen en over hun ervaringen met de gemeente. Op basis van de uitkomsten hebben de samenwerkende cliëntenorganisaties aanbevelingen opgesteld voor de Wmo-wethouders.

Reddingsband met tekst help

Uit de raadpleging blijkt dat mensen veel voldoening halen uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk maar dat vooral mantelzorgers ook de nodige knelpunten ervaren. Zo heeft bijvoorbeeld 40% van de mantelzorgers gezondheidsklachten door het mantelzorgen. De cliëntenorganisaties pleiten daarom voor het verbeteren van de mantelzorgondersteuning en respijtzorg.

Keukentafelgesprek

Verder blijkt dat veel mensen ontevreden zijn over het gesprek dat ze met de gemeente hebben gehad over ondersteuning. Ze vinden de voorlichting over procedures, eigen bijdragen en onafhankelijke cliëntondersteuning onvoldoende. En slechts 20% is echt tevreden met de uitkomst van het gesprek. De cliëntenorganisaties doen daarom een reeks aanbeveling om het contact tussen gemeente en burger te verbeteren.

De belangrijkste uitkomsten van de digitale raadpleging en de aanbevelingen zijn vastgelegd in een factsheet. Deze factsheet is onlangs naar alle Wmo-wethouders gestuurd en naar de plaatselijke Wmo-raden. Daarnaast heeft staatssecretaris Van Rijn de Wmo-wethouders recent ook nog in een brief gewezen op deze factsheet
De factsheets kunt u op deze pagina downloaden:
https://iederin.nl/nieuws/17699/clientenorganisaties-doen-aanbevelingen-...

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.