Praktijkdag opent ambtenaren de ogen

30 juni 2010

Een aantal ervaringsdeskundigen van het TOG trok op 30 juni de stad in met leden van het gebiedsteam binnenstad tijdens een zogenaamde 'praktijkdag'. Tijdens deze praktijkdag kunnen mensen zelf ondervinden wat het is om met een handicap door de stad te bewegen.

Succesvolle rijvaardigheidscursus scootmobiel

29 april 2010

Op 29 april 2010 organiseerde TOG een succesvolle scootmobielcursus in Tilburg. 'Het is prettig om ervaring met het rijden op te doen, en de scootmobiel beter te leren kennen', aldus een deelnemer. Wethouder Verkeer en Vervoer Roel Lauwerier reikte de deelnemers een certificaat uit. Een theorieles en praktijkdag vormen de cursus. Mede dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers van TOG is de scootmobielcursus een succes.

Tilburg gaat 23 miljoen euro bezuinigen. Wat staat TOG te wachten.

22 april 2010

U zult ongetwijfeld hebben vernomen, dat ambtenaren hebben laten weten welke bezuinigingsmogelijk-heden er volgens hen zijn. De plannen zijn drastisch!

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisties sprak op 22 april 2010 met wethouder Marjo Frenk en de (nieuwe) gemeenteraadsleden over de plannen om in de komende jaren 23 miljoen euro te gaan bezuinigen.

Jaarverantwoording 2009 met akkoordverklaring accountant

3 maart 2010

Jaarverantwoording 2009 met akkoordverklaring accountant (pdf-document)

Euroscoop reageert op evaluatie toegankelijkheid TOG

28 april 2009

Op 19 februari 2009 hebben enkele mensen Euroscoop bezocht om het te onderzoeken op de mate van toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Eerste Scootmobielcursus in Tilburg is een feit!

20 april 2009

Enthousiast duo wint TOG-prijs 2008!

11 december 2008

Onder een grote belangstelling van 120 aanwezigen is voor de achtste maal in de historie van het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties vandaag de TOG-prijs uitgereikt aan een persoon of aan een organisatie, die zich uitzonderlijk inzet voor mensen met een beperking.

Praktijk-doe-dag: hulpeloos overgeleverd aan je omgeving

05 november 2008

Opgelucht met de wethouder op stap

17 oktober 2008

In het kader van de week van de toegankelijkheid zijn we met een aantal vrijwilligers van het TOG en met wethouder Gon Mevis wezen stappen. Het doel is om een aantal punten in de Tilburgse binnenstad te testen op de toegankelijkheid van zowel cafés alsook openbare gebouwen. Aangezien het thema van de week van de toegankelijkheid "Opgelucht" is, wordt van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om te bekijken of het rookbeleid wordt gehandhaafd.

Het rookbeleid

Op stap met de Regiotaxi

23 september 2008

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS