Nederland wordt nu echt van iedereen!

21 januari 2016

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering  van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.
 Mannetje in rolstoel

Meldpunt herbeoordeling Wajong

19 januari 2016

Het UWV gaat tussen nu en 2018, 240.000 Wajongers opnieuw beoordelen om te kijken wie nog kan werken. De FNV biedt ondersteuning bij deze herbeoordelingsprocedure en heeft een meldpunt geopend waar Wajongers hun ervaringen kwijt kunnen.

De FNV vindt het belangrijk dat de herbeoordeling zorgvuldig gebeurt. Het moet niet zo zijn dat de herbeoordeling alleen maar wordt gebruikt om de uitkering te verlagen. Er moet ook werkelijk passend werk voor Wajongers worden gezocht. Ben jij Wajonger en heb jij een herbeoordeling gehad? Vul dan de vragenlijst in!

Harold zoekt een nieuw meetlatmaatje

18 januari 2016

Harold, één van de  vrijwilligers van het TOG, is op zoek naar een maatje om samen met hem op pad te gaan om gebouwen te toetsen op toegankelijkheid. Dit doet hij al jaren maar doordat zijn maatje ‘met pensioen’ ging is hij op zoek naar een nieuwe.

Gezocht: gemotiveerde meetlatten

14 januari 2016Gert en Martin aan het meten

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is op zoek naar vrijwilligers die goed overweg kunnen met een meetlat om daarmee de mate van toegankelijkheid van openbare gebouwen te noteren.

Nieuw seizoen Meedoenregeling gestart - Gemeente Tilburg

6 januari 2016

Tilburgse minima krijgen jaarlijks in januari 100 euro om mee te doen aan verschillende activiteiten op het gebied van sport, uitgaan, cursussen en cultuur.

Ongehinderd.nl - Hoe toegankelijk is Nederland?

2 januari 2016

Man in rolstoel

Restaurants, attractieparken, evenementen. In de nieuwe app 'Ongehinderd' kun je aangeven hoe toegankelijk deze locaties zijn. En ervaringen van anderen lezen. Help je ook mee?

Prettige feestdagen

24 december 2015
 

Fijne feestdagen en een goed 2016

Het bestuur en de medewerkers van het TOG wensen u fijne kerstdagen en een goed 2016!

 

Regiotaxi onder de loep

22 december 2015Logo Regiotaxi Midden-Brabant

Als je mensen hoort praten over de Regiotaxi komen er al snel voorbeelden ter sprake dat het goed fout is gegaan. Er zijn helaas altijd schrijnende voorbeelden over mensen die pas na lang wachten opgehaald worden of die voor de zoveelste keer een verkeerde taxi voor zien rijden, waar ze niet in mee kunnen.

TOG viert haar 30-jarig jubileum

 
17 december 2015
 
Toehoorders in de zaal
 
Op maandag 7 december jongstleden heeft het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties haar 30-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd. Door middel van een gevarieerd programma werd met de 70 aanwezigen stilgestaan bij de mogelijkheden van mensen met een beperking om deel te nemen aan de samenleving.

Rijk en Tilburg blijven het oneens over beschut werk

15 december 2015

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft het oneens met de gemeente Tilburg over het al dan niet bieden voor beschut werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dat bleek maandagmiddag tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) aan het Tilburgse bedrijf Destil. Zij heeft hoop dat gemeenten alsnog instemmen met beschut werk, zeker nu het Rijk er 5 keer 20 miljoen euro extra in steekt.

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS