Regiotaxi ondermaats ?

27 april 2012

De kwaliteit van de regiotaxi is ondermaats. Mensen klagen over het te laat ophalen en de omrijtijd. Gevolg is dat men er niet meer op kan vertrouwen dat men op tijd ergens aankomt. Is dat zo of worden de klachten overdreven? Is het de notoire klager die je steeds hoort of is het integendeel het topje van de ijsberg? Naast het indienen van een klacht is er nu een andere mogelijkheid om te laten weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van de regiotaxi.

Klacht indienen is belangrijk.

Problemen met de regiotaxi in Midden-Brabant waren het onderwerp in een uitzending van het tv-programma ´Zembla´ van 6 april. In deze uitzending, waarin ook onze vrijwilligster Maaike Reijnders aan het woord kwam, bleek onder andere dat het indienen van klachten door mensen als weinig zinvol werd ervaren. Al wordt je klacht gegrond verklaard, je krijgt niet meer genoegdoening dan een formele brief met ´oprechte verontschuldiging´. Regiotaxi Midden-Brabant vindt dat door de klachten in te blijven dienen het duidelijker wordt waar de problemen zich vooral voordoen en dat taxibedrijven er op aangesproken kunnen worden. De wethouder van Tilburg, Marjo Frenk beaamt dat het belangrijk is dat mensen klachten blijven indienen om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het vervoer. Ook het TOG is van mening dat het belangrijk blijft klachten in te dienen, zodat de ernst en omvang van de klachten een reëel beeld geven van het functioneren van de Regiotaxi.

Nieuwe procedure.

Voorheen moest je je klacht indienen bij de taxibedrijven. Naar ons idee was dat een drempel voor velen om een klacht in te durven dienen. Mede op ons verzoek wend je je tegenwoordig tot het Servicepunt Regiotaxi Midden-Brabant. Dit is het samenwerkingsverband van de 8 deelnemende gemeenten en de provincie.
Je kunt je klacht melden via een formulier op hun website www.regiotaximiddenbrabant.nl. of je belt om je klacht door een medewerker te laten registreren via 0800 - 483 17 62. Het servicepunt onderzoekt de klacht vervolgens bij het desbetreffende taxibedrijf.

Kwaliteitsverkenner.

Daarnaast is Regiotaxi Midden-Brabant op zoek naar mensen die bereid zijn regelmatig hun ervaringen met de regiotaxi te rapporteren. Deze zogenaamde kwaliteitsverkenners worden verzocht ervaringen per rit door te geven.Je kunt je opgeven via de website van de regiotaxi. Als vergoeding ontvang je 2,50 per juist ingevuld formulier (met een maximum van 4 per maand). Ook kun je altijd je (on)tevredenheid over een bepaalde rit met een speciaal formulier op de website kenbaar maken. De resultaten van beide onderzoeken worden op de website gepubliceerd. Deze online-onderzoeken geven naast klanttevredenheidsonderzoeken een beeld van de kwaliteit van de regiotaxi. Dus doe mee en meldt je bevindingen!

Reacties

Ik diende een klacht in na mijns inziens door de telefoniste van dat moment onjuist te zijn bejegend in verband met een te laat melding.
Het is misschien raadzaam te vermelden dat ik diabeet ben en ik 's avonds op tijd mijn insuline moet toedienen.
Ik belde 'snachts tegen 1 uur voor een tweede keer dat ik een afspraak had staan op 23:55. Ze had er geen boodschap aan dat ik diabeet was en ze zei dat er nog meer mensen zaten te wachten aan de telefoon en dat ze wilde gaan ophangen. Later heb ik een schriftelijk reactie gehad van regiotaxi dat de te laat melding gegrond was maar de onjuiste bejegening ongegrond werd verklaad. Ze hadden de opname beluisterd zoals men liet weten. Ik heb per e-mail die opname diverse malen opgevraagd maar helaas, men verulde zich in stilzwijgen...
Ik zou hierbij twee dingen kunnen concluderen, of men heeft dingen anders op schrift gezet dan de opname liet horen of men wenst niet te reageren op krietiek maar ik weet 1 ding zeker... Verder iets wat niet specifiek met dit voorval van doen heeft maar mijn idee is dat er standaard brieven liggen die worden verstuurd bij klachten, althans, de excuses en dat het hopelijk nooit meer zal voorkomen is een vast onderdeel van alle reacties.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.