Deeltaxivervoer voor mensen met een handicap functioneert slecht

8 mei 2007

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties heeft op maandag 7 mei het gebruikersonderzoek ‘Het deeltaxi vervoer nader bekeken…’ aangeboden aan wethouder Els Aarts.

Twee maanden lang hebben 20 deelnemers aan het onderzoek nauwgezet hun ritten bijgehouden. De resultaten liegen er niet om, 66 van de 451 gereden ritten zijn niet goed verlopen. Dat is 14 procent van het totaal!

Naar aanleiding van de 66 probleemritten zijn er 39 klachten ingediend. Het aantal ingediende klachten zou aanzienlijk lager liggen als zij niet hadden meegedaan aan het onderzoek. Voor het TOG is het duidelijk dat veel gebruikers de fout gelopen ritten ‘gelaten’ over zich heen laten komen. Pas als de irritatie zéér hoog oploopt worden er stappen ondernomen.

Het TOG realiseert zich dat de deelnemers aan het onderzoek niet representatief zijn voor alle gebruikers van de deeltaxi. Het betreft mensen met een speciale vervoersindicatie omdat zij blind, slechtziend of rolstoelafhankelijk zijn. Het deeltaxi-systeem is echter ingevoerd om juist hen de mogelijkheid te geven deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het is onaanvaardbaar dat zij die het meest afhankelijk zijn van een goed functioneren van de deeltaxi, de dupe worden.

Het TOG wil dat de deeltaxigebruiker zelf meer macht krijgt om een taxibedrijf af te straffen als deze de ritten niet goed verzorgt. De kadernota ‘Terugblik en toekomst Deeltaxi Midden-Brabant’ biedt daarvoor goede perspectieven. De invoering van een verbeterd systeem kan niet snel genoeg voor het TOG.

Het TOG vindt daarnaast er per direct een regeling wordt getroffen voor de ritten waarbij de taxi te laat komt. Er dienteen grens gesteld te worden, wanneer een reguliere taxi moet worden gestuurd, als de taxi te laat is. Het TOG wil daarover met de gemeente en vervoerder om tafel gaan zitten om te bezien wat mogelijk is.

Reacties

De laatste maanden is het echt knudde met de regiotaxi en dit zeker op mijn avond showdown. Te telke male wordt het minimaal 3 kwartier te laat zodat mijn avond sporten voor de helft voorbij is en mijn animo hierdoor ook ver is te zoeken...

Leon, dien je een klacht in als ze te laat zijn? Krijg je hier een reactie op of wijten ze het aan de wegen die her en der open liggen?

Ja ik krijg wel antwoord Kim maar dat zijn van die standaard brieven dat het nnooit meer zal gebeuren maar voordat de brief mij heeft bereikt is het opnieuw gebeurd en zo blijft het aan de gang. De avond waar ik over sprak is het half negen geworden terwijl ik om kwart over zeven een afspraak had. Kom ik om 9 uur op showdown aan en kan ik nog 1 paertijtje spelen, als ze me tenminste hebben ingedeeld en komt de regiotaxi net iets vroeger dan je had afgesproken mij ophalen. Ja leuk, half negen gaan sporten en kwart over tien thuis weer op de bank.

Heb je een klacht ingediend bij het Servicepunt Regiotaxi?
http://www.regiotaximiddenbrabant.nl/informatie/272/klachtenprocedure/422/
Daar las ik:
Na het indienen ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt de klacht onderzocht.
Binnen 6 weken ontvangt u een schriftelijk antwoord van het Servicepunt.
Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van deze klacht dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Taxivervoer te Den Haag op het telefoonnummer 070 - 310 53 10 of via adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Ik vraag me af of je inderdaad binnen 6 weken een reactie hebt ontvangen, of bedoel je die met de reactie waarin ze verbetering beloven? Mij lijkt dat in die tweede brief meer moet staan dan alleen belofte van verbetering. Ze zouden daarin moeten aangeven of je klacht gegrond is. Ik heb niet alles nagelezen, wat de exacte procedure is, maar jij waarschijnlijk wel, ik bedoel mbt aansprakelijkheid etc.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.