Wethouder wordt aan de tand gevoeld

27 april 2012

Op 11 april vond tenkantore van het TOG een openbare bijeenkomst plaats over de uitvoering van de WMO waarbij wethouder Marjo Frenk met de aanwezigen in gesprek ging over de ervaringen, knelpunten en vragen.
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is in 2007 van kracht geworden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel om mensen met een beperking zelfstandig deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente er voor zorgen dat de burger wordt ondersteund.

De avond was druk bezocht en men ging op een plezierige, informele manier met elkaar in discussie.

Het belangrijkste item deze bijeenkomst was de Regiotaxi. Mevrouw Frenk lichtte de problematiek toe en gaf aan hoe de gemeente werkt aan oplossingen van knelpunten. Zij benadrukte het belang voor de gemeenten van het indienen van klachten. omdat die een beeld geven van de kwaliteit van het vervoer.

Inkomenstoets niet langer van kracht

Tijdens de avond bleek dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat sinds begin dit jaar de inkomenstoets voor de WMO-regiotaxipas is komen te vervallen. Hieraan is nauwelijks publiciteit gegeven. Dit leverde de nodige verontwaardigde reacties op. Als de gemeente het een te grote administratieve klus vindt de doelgroep hiervan persoonlijk in kennis te stellen, is de klant de dupe! Het betreft met name de mensen die eerder afgewezen zijn vanwege een te hoog inkomen. Het heeft er alle schijn van dat men er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan wil geven, waardoor mensen niet krijgen waar ze inmiddels wel recht op hebben. Dit is feitelijk in strijd met de doelstelling van de WMO! Er werd opgemerkt dat het beslist niet netjes is dat mensen hiervan niet op de hoogte gebracht worden, waardoor zij jammer genoeg geen gebruik kunnen maken van bepaalde voorzieningen. Wethouder Frenk ziet de gevolgen, maar zij blijft bij haar keuze er geen grootschalige bekendheid aan te geven om administratieve redenen.

Rechterlijke beslissing

Gemeenten mogen geen inkomensgrens hanteren voor het gebruik van de Regiotaxi/Wmo-vervoer in 2012. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De wetgever wil namelijk niet dat de gemeenten – los van een wettelijke eigen bijdrage – nog een eigen gemeentelijk inkomensbeleid gaan voeren. 

Een Wmo-regiotaxipas vraagt u aan via Loket Z. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 013.

Nadat uitvoerig stil werd gestaan bij deze vervoersvoorziening werden ook nog vragen gesteld over individuele voorzieningen en hulpmiddelen.
Zo vertelde een van de aanwezigen over de problemen die zij ondervond in de uitvoering van de opdracht. Zij heeft een aangepaste keuken toegekend gekregen maar doordat er bij de realisatie meerdere partijen betrokken zijn ontstaan er problemen.
Mevrouw Frenk herkende dit voorbeeld, in de afgelopen jaren kwamen haar vaker dergelijke verhalen ter ore. Zij is op basis van praktijkvoorbeelden intern in de organisatie gaan onderzoeken hoe procedures lopen en op welke manier deze verbeterd kunnen worden. De mogelijkheid wordt tegenwoordig dan ook geboden om mensen, zoals in dit voorbeeld, zelf een keuken uit te laten zoeken bij een willekeurige zaak. De mevrouw uit de zaal had echter een andere ervaring, bij haar werd dit niet toegestaan, zij moest zich wenden tot de bedrijven waar de gemeente mee werkt. De wethouder zegt toe dit intern aan de orde te stellen, temeer omdat zij als stelregel hanteren dat daar waar het makkelijker is dat de aanvrager alles zelf organiseert dit toegestaan wordt. Hierdoor hebben mensen meer keuzevrijheid mbt aanschaf van een voorziening. 

Tevens werd gesproken over de soms absurd hoge bedragen die betaald worden voor aanpassingen, leasecontracten en dergelijke. Mevrouw Frenk nam de tijd om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook beloofde zij actie te zullen ondernemen bij geconstateerde misstanden.

Al met al was het een bijzonder nuttige en leerzame bijeenkomst. Het TOG hoopt in de toekomst vaker een beroep te mogen doen op de wethouder!

zie voor meer info over herziening inkomensgrens WMO-regiotaxi:
geen-inkomensgrenzen-voor-wmo-voorzieningen

Reacties

Onlangs heb ik mijn eerste ervaring opgdaan met de WMO en Loket z. Ik had telefonisch contact opgenomen om mijn aanvraag in te dienen. De dame aan de telefoon was niet bepaald het visitekaartje van de gemeente, haar manier van vragen stellen en reageren zou ik eerder als ontmoedigend kunnen zien, het was haast vijandig. Desalniettemin werd er een afspraak gemaakt voor het zgn. keukentafelgesprek. Dit vond een week later plaats, dus prima!

De mevrouw die op bezoek kwam stelde zich positiever op en gaf een compleet beeld van de procedure, de mogelijkheden en beperkingen binnen de WMO. Al met al was het een verhelderend en prettig gesprek.
Later die middag kreeg ik al telefonisch bericht dat mijn aanvraag goedgekeurd was!
Kortom, mijn eerste ervaring met deze wet en Loket z is positief te noemen!

Ik blijf het een ondoorzichtig iets vinden. De wet mag dan wel niet inkomensafhankelijk zijn maar is dat in de praktijk ook zo? Of geldt dit alleen voor de taxi? bij mijn aanvraag werden veel vragen gesteld over mijn inkomen, of ik in staat was zelf de kosten te betalen voor de Regiotaxi, die hoger zijn dan als je een pas hebt. Je zou denken dat dit niet van belang is voor het beoordelen van mijn aanvraag maar ik heb mijn twijfels.

Onderzoek Stichting De Ombudsman: Driekwart gemeenten heeft Wmo-verordening niet op orde
http://www.deombudsman.nl/gezondheid-en-zorg/nieuws/onderzoek-stichting-de-ombudsman-driekwart-gemeenten-heeft-wmo-verordening

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.