Braille-LEGO voor voorlichting op scholen

Vandaag ontvingen wij van Bartiméus LEGO met braille. Deze wordt gebruikt om kinderen met een visuele beperking spelenderwijs braille aan te leren. Wij gaan de braille-LEGO gebruiken tijdens de voorlichting op basisscholen over het leven met een beperking. Kinderen kunnen hiermee op een leuke manier kennismaken met braille en zelf oefenen met het maken van woorden. We zijn Bartiméus heel dankbaar voor deze geweldige aanvulling in ons voorlichtingsmateriaal.

Meer informatie over braille LEGO kun je lezen op deze website.

Tilburg: digitaal nog niet zo goed toegankelijk

toetsenbord met toegankelijkheidsteken

De afgelopen anderhalf jaar zijn we als gevolg van de Corona-pandemie steeds meer online en digitaal gaan doen: boodschappen bestellen, vergaderen via Zoom of Teams, online een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen, je rijbewijs verlengen of een maaltijd bestellen. Helaas zijn niet alle website en apps goed toegankelijk voor mensen met een beperking. 

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen behoeften aan een digitaal toegankelijke website. Denk aan mensen die slechtziend, blind of kleurenblind zijn, maar ook mensen die doof zijn of laaggeletterd. Om aandacht te vragen voor digitale toegankelijkheid stond dit jaar de Week van de Toegankelijkheid in dit teken.

Digitale toegankelijkheid in Tilburg

Het TOG (Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties) zet zich in voor een toegankelijke en inclusieve Tilburgse samenleving, waarin iedereen mee kan doen. De afgelopen weken hebben we 118 websites van Tilburgse organisaties gescreend op digitale toegankelijkheid. Slechts 12 website zijn goed toegankelijk, bruikbaar en leesbaar voor mensen met een beperking. Bij alle andere website gaat het op een of meerdere fronten mis.

Onze werkwijze

Voor het screenen van de websites hebben we gebruik gemaakt van de tool op de website www.ismijnsitetoegankelijk.nl . Deze tool beoordeelt de website op 4 punten:
Gebruiksvriendelijkheid: logische structuur met duidelijke koppen, helder kleurcontrast en schaalbaarheid (vergroten van de website)
Leesbaarheid (eenvoudig taalgebruik en gebruik van korte zinnen)
Alternatieve tekst bij afbeeldingen (een onzichtbare beschrijving van een afbeelding, zodat mensen met een visuele beperking weten wat er op de afbeelding te zien is).
Code-kwaliteit (de programmeertaal van de website: hoe korter en helderder de code, hoe makkelijker de website te gebruiken is door hulpsoftware).

We hebben websites van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, horecavoorzieningen en culturele voorzieningen bekeken.

Onze conclusies

Zoals gezegd scoren maar 12 websites op alle punten goed. Vooral gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid zijn grote knelpunten. Bij meer dan 50% van de websites is het taalgebruik te moeilijk, waardoor de boodschap op de website niet voor iedereen begrijpelijk / leesbaar is. De websites van huisartsen zijn hierin een positieve uitzondering. In 80% van de gevallen zijn de teksten hier goed leesbaar.

Dat er wel aandacht is voor de toegankelijkheid van de websites blijkt wel uit het gebruik van de alternatieve tekst bij afbeeldingen. Bij horeca- en culturele voorzieningen gebeurt dit in 99% van de websites, bij de gezondheidsvoorzieningen ligt dit percentage een stuk lager (slechts 39%). Op andere fronten is er nog behoorlijk wat winst te behalen.

Alle organisaties van wie wij de website hebben onderzocht, ontvangen van ons een rapport met onze bevindingen en adviezen hoe zij de toegankelijkheid van hun website kunnen verbeteren. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid of wil je testen hoe je eigen website ervoor staat, kijk dan op www.ismijnsitetoegankelijk.nl

De Draad maakt special over Toegankelijkheid

Huub struikelt over Go-scooter

Ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Ter gelegenheid van deze week bracht magazine De Draad een special uit over Toegankelijkheid. Ze spraken met onze vrijwilligers, Marieke, Amber, Huub en Frans over de (on)Toegankelijkheid van Tilburg. De frustraties over de foutief geparkeerde Go-scooters en slecht onderhouden geveltuintjes, maar ook het enthousiasme over de toegankelijkheid van 013 en Café Anvers passeerden de revue. Benieuwd naar het hele artikel? Je leest het op pagina 9 in de Draad.

Op pagina 3 van De Draad staat ook nog een leuk artikel over de blindentribune bij Willem II. Vrijwilliger John van Schijndel vertelt hoe hij weer kan genieten van voetbalwedstrijden van Willem II ondanks zijn visuele beperking.