Eindresultaten meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021

Stemmen met potlood

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 opende het College voor de Rechten van de Mens het meldpunt “Onbeperkt Stemmen”. Afgelopen week publiceerde zij hun eindrapport met aanbevelingen om het stemmen bij de volgende verkiezingen nog toegankelijker te maken.

Bij het meldpunt zijn in totaal 139 klachten binnengekomen, waarvan er 69 ging over de Corona maatregelen, zoals het niet per brief mogen stemmen onder de 60 en het niet Corona-proof inrichten van de stemlokalen. De overige meldingen gingen voornamelijk over de (on)toegankelijkheid van de stemlokalen en de stembiljetten en het niet toestaan van hulp in het stemhokje.

Op basis van de meldingen bij het meldpunt formuleerde het College vier adviezen:

  1. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het inrichten en testen van de stemlokalen
  2. Laat ervaringsdeskundigen meedoen met het ontwerpen en testen van nieuwe stembiljetten
  3. Laat gemeenten de regels goed uitleggen aan de vrijwilligers in de stembureaus
  4. Blijf andere manieren om te stemmen onderzoeken

Wil je meer lezen over de eindresultaten, de conclusies en de adviezen, klik dan hier voor het volledige artikel.

Alarmering invalidentoiletten Tivoli en Louis Bouwmeesterplein werkt eindelijk

testen alarmering

Eindelijk! Bijna twee jaar lang hebben we gestreden voor een goed werkende alarmering in de invalidentoiletten in de Tivoli-garage en de garage aan het Louis Bouwmeesterplein. Vandaag waren door de gemeente Tilburg en de leverancier PopUp Toilet uitgenodigd om het alarm uit te komen testen.

Het alarm maakte niet alleen geluid, er kwam ook daadwerkelijk iemand poolshoogte nemen.

Het was een proces van de lange adem, maar we zijn ontzettend blij dat iedereen nu veilig gebruik kan maken van deze toiletvoorzieningen.

Ons jaarverslag over 2020

In 2020 verliepen onze activiteiten, als gevolg van de Corona-pandemie, anders dan anders. Binnen de maatregelen hebben we gezocht naar wat wel kon. In ons jaarverslag kun je lezen wat we allemaal gedaan hebben om Tilburg toegankelijker en inclusiever te maken.

Voor mensen die gebruik maken van een voorleeshulp hebben we ook een versie van het jaarverslag in platte tekst. Deze vind je hier.

Rolstoelroute Stadsbos 013

het testteam in Stadsbos 013

Vandaag hebben we samen met de projectleider van Stadsbos 013, Rob Vereijken, ons mee om de beoogde rolstoelroute in de Oude Warande te bekijken. Het was een mooie, gevarieerde route van 3 km lang. Op een paar knelpunten na, die makkelijk op te lossen lijken, is de wandelroute goed toegankelijk. Hierbij moeten we wel opmerken dat we de route hebben gelopen met droog weer. Uiteraard zullen we de route ook nog een keer gaan testen bij regenachtig weer.

Langer groen bij oversteken in Tilburg door ‘slimme drukknop’.

Slimme drukknop

Drie kruispunten in Tilburg zijn sinds kort voorzien van “slimme drukknoppen” bij de verkeerslichten voor voetgangers. Wanneer je deze indruk, krijg je meer tijd om over te steken. De drukknoppen zijn bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen minder snel kunnen oversteken.

Behalve de ‘extra-groenlicht-knop’ hebben de kastjes meer mogelijkheden. Ze zijn aan de zijkant voorzien van een soort braille die voor slechtzienden en blinden aangeeft hoe de oversteek eruit ziet, bijvoorbeeld hoeveel rijbanen het zijn en of er een fietspad ligt. Daarnaast passen de rateltikkers zich aan aan het omgevingsgeluid. Bij drukte tikken ze hard en op rustige momenten tikken ze zacht. Op deze manier is er geen onnodige overlast voor omwonenden en kunnen verkeersdeelnemers met een visuele beperking toch gemakkelijk de drukknop vinden.  

Drie locaties

Deze “slimme drukknoppen” zijn op drie kruispunten in Tilburg geplaatst: kruising ringbaan West en Burgemeester van de Mortelplein, kruising Academielaan en Bredaseweg, kruising Jules Verneweg en Bosscheweg. Later dit jaar komt er nog een vierde kruispunt bij: Broekhovenseweg en Volstraat.

SCP: Toegankelijkheid en meedoen nog steeds geen vanzelf-sprekendheden

rolstoel

Op 14 juli ratificeerde Nederland het VN Verdrag Handicap, gericht op gelijke kansen voor mensen met een handicap. Helaas concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in haar rapport “Lang niet toegankelijk” dat een samenleving waarin iedereen mee kan doen nog lang geen vanzelfsprekendheid is.

De oorzaak ligt niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in vooroordelen, bejegening, het verkrijgen van hulpmiddelen en financiële middelen. Niet alleen lokale overheden en publieke organisaties hebben hierin een verantwoordelijk. Er mag ook zeker gekeken worden naar het bedrijfsleven, verenigingen en de samenleving als geheel.

Lees hier het artikel van het Sociaal Cultureel Planbureau.