Met spoed gezocht!!: Coördinator scholenproject

3 juli 2013.

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is op zoek naar een coördinator voor het scholenproject. Met het scholenproject geeft het TOG voorlichting aan de groepen zeven van de basisscholen. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van lichamelijke handicaps en wat dat betekent voor de dagelijkse gang van zaken. De doelstelling is het bevorderen van positieve beeldvorming ten aanzien van mensen met een lichamelijke beperking. De voorlichting wordt  gedaan door een groep van zo’n 35 vrijwilligers.
Voor de begeleiding van dit project zoekt het TOG een coördinator. Deze regelt alle zaken rondom het project. Dat betekent het werven van en contacten onderhouden met basisscholen en vrijwilligers, afspraken maken en een rooster samenstellen. Deze uitdagende vrijwilligersfunctie omvat gemiddeld 8 uren per week. Je werkt op het kantoor van het TOG, waar de benodigde faciliteiten en ondersteuning aanwezig zijn. De werktijden worden in overleg vastgesteld. Voor meer informatie over het TOG en het scholenproject zie elders op de website.  Ben je geïnteresseerd neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch 468 61 65.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.