Conceptregeerakkoord

6november 2012

Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg.

Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt.

Lees meer over de gemengde gevoelens van de CG-raad over het regeerakkoord:
http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2227

****

De Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) is blij met het voornemen van een Inkomensafhankelijke premie en eigen risico. Het ratificeren van het VN verdrag is ook een van de positieve ontwikkelingen. Negatiever is de Ango over het verdwijnen van de compensatieregelingen uit het landelijk beleid en de gevolgen voor de langdurige (AWBZ) zorg.
Er wachten ons grote bezuinigingen, ook op de zorg. De gevolgen zijn nog onduidelijk en veel zal afhangen van de wijze, waarop gemeenten met overgedragen taken omgaan en kunnen omgaan.

Lees reacties van Ango op een aantal hoofdpunten op deze site:
http://perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2012/10/30/ANGO+Wisselende+gevoelens+bij+het+regeerakkoord

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.