Ongehinderd stemmen

5 september 2012

Voor de verkiezingen van de tweede kamer op 12 september zijn in de gemeente Tilburg zo´n 75 stemlokalen ingericht. Het TOG heeft zich in het verleden ingezet om alle stemlokalen goed toegankelijk  te krijgen. Daardoor zijn ontoegankelijke locaties aangepast of vervangen.  Het resultaat is dat alle locaties nu daadwerkelijk toegankelijk zijn. Ondervind je toch nog een ontoegankelijke situatie meldt het ons.

Stemtaxi
Mocht je als gevolg van een handicap of ouderdom niet in staat zijn zelfstandig een stemlokaal  te bezoeken dan kun je de zogenaamde stemtaxi bestellen. Deze is gratis en kan gereserveerd worden via 0900 – 0595. Overigens kun je tegenwoordig zelf bepalen bij welk stemlokaal in de gemeente  je stem wilt uitbrengen. De locaties zijn te vinden op de website van de gemeente: http://www.tilburg.nl/gemeente/ep/channelView.do?channelId=-15721&programId=17423&pageTypeId=9960&contentTypeId=1001&displayPage=%2Fep%2Fchannel%2Ftl_channel_related_content.jsp&relCntPage=%2Fep%2Fcontent%2Ftl_ed_ar_content.jsp&contentId=32934 . Mensen die een gesproken versie van de kieslijst wensen te raadplegen kunnen een cd-rom bij het TOG bestellen. Ook bij de balie van stadskantoor 1 zijn deze aanwezig.

Begeleiding
Mensen die als gevolg van een lichamelijke beperking( hieronder valt ook een visuele beperking) niet zelfstandig het stemformulier kunnen invullen mogen zich laten begeleiden in het stemhokje. Dat is volgens artikel J 28 van de kieswet. Een alternatief is dat je een persoon machtigt om voor jou te stemmen. Hoe dat gaat staat achter op de stempas, die ieder inmiddels heeft ontvangen.
 

 

Reacties

Op www.cg-raad.nl staat nieuws over hun eigen lobbycampagne, plus standpunten van de partijen die relevant zijn voor mensen met een handicap. De programmavergelijker op deze site is niet toegankelijk voor mensen met een schermlezer.
Kieswijzers
Alle bekende kieswijzers kunt u vinden op de overheidswebsite: www.verkiezingen2012.nl .
Het www.kiescompas.nl van de Vrije Universiteit is ook na onze jarenlange lobby nu weer ontoegankelijk. De www.stemwijzer.nl van Huis voor democratie en rechtstaat, is dat wel, Klik op de voorpagina op de link ‘Doe de stemwijzer’ en daarna op de link naar de toegankelijke versie. http://www.stemwijzer.nl/TK2012/accessible/index.html
De kieslijsttelefoon is er deze keer niet, omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken het gebruik ervan te weinig vond. Wij betreuren dat zeer voor die mensen die niet ervaren zijn met internet.
Op www.verkiezingen2012.nl staan de lijsten van de 20 kieskringen wel en op een goed toegankelijke manier. Geef uw postcode op en in een toegankelijke tabel vindt u uw kieslijst. U kunt ook de Ooglijn bellen om de relevante gegevens voor uw kieskring te laten voorlezen.
Over het stemmen zelf
Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen van het stembureau in het stemhokje. Een partner of vriend mag dat officieel niet doen. De gedachte is dat alleen mensen die door een lichamelijke beperking niet in staat zijn zelfstandig een stem uit te brengen, mogen worden geholpen. Verstandelijk beperkten moeten dus ook zelf hun stem uitbrengen.
U moet naast uw stempas een identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom altijd uw paspoort, of identiteitskaart mee.
Ook als u een volmachtstem voor iemand uitbrengt moet u een kopie van het identiteitsbewijs van uw volmachtgever tonen. Zonder dit bewijs, of een kopie van dit bewijs, mag u de volmachtstem niet uitbrengen. Ook in dit geval mag het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van
de stemming.

Ter info:
Brede aandacht was er op 28 en 29 augustus voor de oproep de (toegankelijke) stemcomputers zo snel mogelijk in te voeren. Zelfstandig stemmen is voor iedereen, en dus ook voor slechtzienden en blinden, een grondrecht. Hieronder een rondje met links langs de media die het verhaal overnamen.

Nu.nl:
http://www.nu.nl/nieuws/2894467/blinden-willen-stemmachine-terug.html

RTL Nieuws:
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/28/binne...

Reformatorisch Dagblad:
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/blinden_willen_stemmachine_terug_1_...

De Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/verkiezingen2012/12842789/__Blinden_w...

De Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/ar...

Inmiddels is het wetsvoorstel zelfstandig stemmen gepresenteerd en ingediend bij de Raad van State. Groen Links stelde nog Kamervragen over het zelfstandig stemmen. Lees ze hier: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/...

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.