Belangrijke uitspraak over geschil regiotaxi

Volharding is wel eens lonend. De eerste uitspraak van een zaak bij Regiotaxi Midden-Brabant die voor de geschillencommissie van de taxibranche diende is ten voordele van de reiziger uitgevallen. Het is geen geringe uitspraak.

31 augustus 2012
 

Wat was het geval?
Maike had een afspraak bij een psycholoog om 14.45 uur. “ Om 13.10 uur ontving ik een telefoontje van het servicepunt zorgtaxi, dat ik niet met de zorgtaxi naar de psycholoog mag. Meteen na dit gesprek wilde ik een regiotaxi bestellen, maar de telefoniste zei dat het betreffende adres niet bestond! Ik heb toen met veel moeite, ik ben visueel gehandicapt, de postcode opgezocht en teruggebeld. Inmiddels was het 13.25 uur en mijn rit kon niet eerder besteld worden dan 14.25 uur. Echter, er kwam geen taxi opdagen en heb toen een particuliere taxi besteld, omdat ik het consult wel dien te betalen als ik niet kom opdagen. De kosten van die taxirit bedroegen € 13.40 en die wil ik van de ondernemer terug. De ondernemer heeft de klacht gegrond verklaard, maar wil mijn schade niet vergoeden”. De ondernemer voert aan dat de klacht wel gegrond is, maar dat dit niet automatisch betekent dat eventuele gevolgschade vergoed dient te worden. Dat is namelijk niet in het bestek opgenomen. In het bestek staan de voorwaarden waaraan de ondernemer dient te voldoen om het contract goed uit te voeren.

Uniek.
Nadat haar klacht gegrond was verklaard, maar daar geen vergoeding tegenover stond, voelde  Maike zich tekort gedaan. Zij besloot het voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie van de taxibranche. Dat was de eerste keer dat iemand dat deed in Regio Midden-Brabant. Afgezien dat het veel tijd en energie kost, dien je dan ook nog eens € 25,- te betalen. Dan moet je wel erg volhardend zijn.  Maar het was uiteindelijk lonend want de geschillencommissie stelde Maike in het gelijk. Het argument van de ondernemer dat dit niet in het bestek opgenomen was vond de commissie geen hout snijden. De consument en de ondernemer hebben namelijk een vervoersovereenkomst, waarin geen nadere bestekbepalingen staan vermeld. Bovendien heeft de ondernemer zijn aansprakelijkheid erkend.  De commissie bepaalde dan ook dat de ondernemer de gemaakte kosten minus de normale ritprijs aan Maike dient te betalen. Tevens dient ook de € 25,- vergoed te worden. Een mooie overwinning!
 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.