Vrijwilliger in beeld...

18 juni 2012

De webredactie ging in gesprek met Marij Steijns. Marij gaat als zeer slechtziende en tevens vrijwilliger van het TOG door het leven. Marij is sinds 2000 zeer slechtziend en ging op zoek naar mogelijkheden. De gebruikelijke procedure, zoals die voor de meeste mensen met een oogbeperking geldt, werd gevolgd. Instanties zoals Sensis geven adviezen waaronder revalidatiemogelijkheden en opties voor vrijetijdsbestedingen. Specifiek zoeken in Tilburg werd weer een ander verhaal...

Tilburgse netwerk...

"Ten gevolge van het slechtziend worden ben ik in contact gekomen met het Tilburgse netwerk. Het netwerk is een contactgroep voor oudere visueel beperkten. Persoonlijk vind ik het een zinnige bezigheid om daar als vrijwilliger te kunnen en mogen functioneren. Het heeft mij vanaf de eerste dag geboeid. Met name om met lotgenoten om te kunnen gaan. Maar meer nog, bleek later, om deze mensen hulp waar nodig te verlenen, ervaringen qua blindheid en slechtziendheid te kunnen delen."
Het netwerk is een contactgroep waar mensen elkaars gelijke kunnen zijn of simpel gezegd hun ei kwijt kunnen aan lotgenoten.
"Ik kom al 12 jaar wekelijks op de contactmiddag. Werd vrijwel meteen lid van de kerngroep. Het lidmaatschap van de kerngroep is mij door derden verzocht die kennelijk meteen een kerngroeplid in me zagen. Moet zeggen dat het mij dan ook meteen vanaf de eerste dag goed is bevallen. Dit omdat het iets kunnen betekenen voor mijn medemensen mij in het bloed zit. Ik wil nog wel benadrukken dat het netwerk geen praktische oplossing is voor de fysieke problemen wanneer men blind of slechtziend wordt maar dat mag uit het bovenstaande duidelijk zijn geworden."

Praktische problemen...

"In mijn woonplaats Tilburg," vertelt Marij, "ervaar ik vooral de tussenliggende fietspaden als probleem. Nog erger, als de schittering van de zon een rol meespeelt is het eigenlijk helemaal onoverkomelijk. Moet zeggen dat ik na een val, die ik geruime tijd terug maakte, steeds onzekerder ben geworden. Zodoende daardoor steeds meer gebruik ben gaan maken van de regiotaxi. De fietspaden liggen voor blinden en slechtzienden onlogisch want bijna altijd moet ik eerst het fietspad oversteken om pas dan de knop van het verkeerslicht voor de oversteekplaats te kunnen bedienen. De val waar ik hierboven over sprak is in de eerste plaats veroorzaakt door mijn visuele beperking maar beslist ook mede door winkeliers die hun verplaatsbare reclameborden soms willekeurig wegzetten. Ze staan er niet bij stil, wat ze niet kwalijk is te nemen, dat dit dan een vervelend obstakel vormt voor blinden en slechtzienden."

Lidorganisatie van het TOG

Het is zeker een must om als netwerk lidorganisatie te zijn van het TOG. Men kan bij problemen de krachten bundelen tesamen met alle groepen van mensen met een beperking richting gemeente en organisaties in Tilburg.
Onder het mom van eendracht maakt macht zijn er toch al vele verbeteringen in Tilburg voor de diverse doelgroepen gekomen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.