Gemeente vergoedt taxikosten rolstoelgebruikers

1 december 2011

De Gemeente Tilburg vergoedt tóch de kosten voor regulier taxivervoer voor rolstoelgebruikers op kerst- en oudejaarsavond. De gemeente komt hiermee tegemoet aan het probleem dat Regiotaxi Midden-Brabant op deze momenten na 22.00 uur geen vervoer meer verzorgt, waardoor deze mensen moeilijk weg kunnen. Immers  ‘gewoon’ rolstoel taxivervoer is aanzienlijk duurder dan een rit met Regiotaxi.

De financiële tegemoetkoming is alleen voor Tilburgers met een rolstoelindicatie. Daarvoor moeten zij het bonnetje van het taxivervoer inleveren bij de gemeente (extra informatie onderaan de pagina). Tilburgers met deze rolstoelindicatie kunnen op kerst- en oudejaarsavond ná 22.00 uur een ‘gewone’ taxi, bij een lokale taxivervoerder, bestellen voor ritten die de Regiotaxi normaal ook uitvoert. Want hiervoor gelden dezelfde spelregels als voor de Regiotaxi: het betreft ritten van maximaal vijf zones. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een bon van de taxirit, de persoonsgegevens en het burger servicenummer vermeld worden.

Wijziging in contract
Het is voor het eerst dat Regiotaxi Midden-Brabant op kerst- en oudejaarsavond na 22.00 uur geen vervoer meer verzorgt. Zo is in het aanbestedingscontract tussen de vervoerder en de acht gemeentes in regio Midden-Brabant vastgelegd. Reizigersbelang Midden-Brabant, een ‘klankbord- en adviesgroep’ voor de gemeentes, heeft in aanloop naar het nieuwe aanbestedingscontract bij de regiogemeentes in Midden-Brabant erop aangedrongen het taxivervoer voor rolstoelgebruikers tijdens kerst- en oudejaarsavond goed te regelen. Het advies is helaas niet expliciet overgenomen in het aanbestedingscontract.

Gemeente regelt het zelf
Vastgelegd is dat de afzonderlijke gemeentes zelf regelingen kunnen treffen om dit taxivervoer tijdens kerst- en oudjaarsavond te verzorgen. In de gemeente Tilburg is dat niet gebeurd. Dit zorgt voor onrust bij de rolstoelgebruikers, meldt het Brabants Dagblad op 28 november 2011. Een rit met een andere taxivervoerder kost al gauw € 50,00 en voor mensen vormt dit een belemmering om de deur uit te gaan. Meegewogen moet worden dat er geen alternatief professioneel vervoer voorhanden is, want de rolstoel moet ook mee. Nu heeft de gemeente alsnog besloten een regeling voor deze doelgroep te treffen.

Door de wijziging in het contract zijn de diensten strikter dan voorheen gekoppeld aan het openbaar vervoer dat op de genoemde feestdagen na tienen ’s avonds niet meer rijdt. De Regiotaxi is een openbare vervoersdienst en de tijden zijn afgestemd op die van bus- en treinvervoer.

De tarieven
• De Wmo-tarieven per zone zijn € 0,55.
• Het zogenoemde ‘Vrije reizigerstarief is verhoogd van € 1,70 naar € 1,80 conform de OV-zone-prijs.

Extra informatie over teruggave taxikosten
Het is mogelijk om tot 31 januari bonnen op te sturen in een envelop zonder postzegel naar onderstaand adres. Het burger-servicenummer (BSN) en / of de persoonsgegevens moeten op de bon vermeld worden.

Gemeente Tilburg, pu / soz / wmo
Antwoordnummer 300
5000 WB Tilburg

Zie ook: de Tilburgse Koerier, kijk bij 'archíef', editie 8 december 2011, pagina gemeente 3 (8): http://www.tilburgsekoerier.nl/

Extra informatie over Regiotaxi

Servicepunt Regiotaxi Midden-Brabant
Internet: http://www.regiotaximiddenbrabant.nl

Telefoon: 0800 – 483 17 62
Postbus 717
5000 AS  TILBURG

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.