De wind in de rug is wel zo prettig

10 april 2017

De commissie hoort toeOp 27 maart was tijdens de commissie sociale stijging het agendapunt ‘informatienota inventarisatie knelpunten toegankelijkheid’ aan de orde. In deze nota komt een heel aantal zaken ter sprake over de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.

Hoe is de stand van zaken en hoe zijn verbeteringen tot stand te brengen. Jannes Ligtenberg, directeur van het TOG, nam de gelegenheid te baat door in te spreken tijdens de vergadering. Hij sprak dat ‘na jaren van tegen de wind in fietsen sinds korte tijd deze aan het veranderen is zodat we de wind in de rug voelen en dat is wel zo prettig’. Dit als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Jannes spreekt inHet proces blijft nog wel moeizaam, want onduidelijk is nog wie wanneer op welk moment de regie dient te nemen; het zogenaamde eigenaarschap. Meerdere partijen in de commissie alsmede wethouder Kokke spraken zich hiervoor uit: de gemeente dient die regierol te vervullen op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. Ook zei de wethouder toe dat de gemeente daar extra geld in dient te stoppen al gaf hij nog geen bedrag aan. Wel zou hij onderzoeken of dit al in de komende perspektiefnota (die handelt over geld voor nieuwe plannen) mogelijk opgenomen kon worden. Prioriteiten liggen voor het TOG bij goed toegankelijke toiletten en geleidelijnen in het centrum van de stad. Daarnaast werd toegezegd dat het initiatief voor een inclusieve Tilburgse samenleving ingebracht zal worden bij de Sociale Agenda van de gemeente. Dit initiatief is van het TOG om, samen met anderen in de stad, te polsen wat voor mensen een inclusieve samenleving betekent en wat er nodig is om dat te bewerkstelligen. Al met al was dit een positief geluid. We zijn op de goede weg. Voor een verslag van dit punt in de commissievergadering klik hier. Klik rechts op agendapunt 10.Informatienota inventarisatie knelpunten Toegankelijkheid.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.