Gemeente en verzekeraars helpen Tilburgers met betalingsachterstand

18 april 2016

De gemeente startte in oktober 2015 met een proef om bijstandsgerechtigden te helpen die de premie van hun zorgverzekering niet kunnen betalen.
Deze Tilburgers hadden al een wanbetalersstatus of dreigden dat te krijgen. Voor de proef werden 80 deelnemers geselecteerd.

De aanpak blijkt succesvol, 32 deelnemers zijn van hun wanbetalersstatus af. Zij konden zich vanaf 1 januari 2016 verzekeren via de collectieve zorgverzekering minima (CZM). Met name de persoonlijke benadering en de individuele gesprekken zorgden dat de proef een succes is. Het is een arbeidsintensief traject. De medewerkers van schuldhulpverlening die de bijstandsgerechtigden begeleiden zijn er veel tijd mee kwijt.

Overstappen

Mensen met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar kunnen niet overstappen naar een andere verzekeraar voordat de schuld is voldaan of er een betalingsregeling is getroffen. Met name bij de mensen met een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies is het extra moeilijk. Zij zijn door de zorgverzekeraar bij het Zorginstituut Nederland (ZN) aangemeld als wanbetaler en moeten als sanctie met behoud van de basisverzekering aan ZN een verhoogde premie betalen.

Win-win

Wethouder Hans Kokke: "Met de aanpak creëren we hier een win-win-winsituatie. Tilburgers  treffen met behulp van schuldhulpverlening een regeling voor hun schuld en zijn met CZM uitgebreid aanvullend verzekerd; de verzekeraars kunnen met de instroom van deze klanten in de CZM voortaan rekenen op de doorbetaling van de reguliere zorgpremie én de gemeente realiseert uitstroom van inwoners uit het bestuursrechtelijke regime. We zien dat de persoonlijke benadering en de goede samenwerking tussen gemeente en ziektekostenverzekeraars werken. Ik wil de mogelijkheden bestuderen die er zijn om de aanpak in de pilot voort te zetten."

Tilburg is een van de eerste gemeenten die dit als heeft opgezet met verzekeraars CZ en VGZ. De gemeente loopt daarmee voor op de plannen van het Ministerie van VWS om de uitstroom uit het bestuursrechtelijke premieregime te bevorderen. De CZM is voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimum en met weinig vermogen. Naast de collectiviteitskorting van CZ of VGZ, betaalt de gemeente een deel van de premie aan de zorgverzekeraar. Op gezondverzekerd.nl staat om welke vergoedingen, premies en gemeentelijke bijdrage het gaat.

Bron

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.