Oproep voor nieuwe leden voor de Cliëntenraad

19 december 2013

MEE regio Tilburg is er voor alle mensen met een beperking, ontwikkelings-achterstand, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Maar ook voor hun partner, ouders en/of verzorgers, familie, kennissen en medewerkers van andere organisaties.
Wij geven aan veel mensen advies en ondersteuning, op allerlei gebied. Maar ook wij willen soms advies en daarvoor hebben wij u nodig!

MEE regio Tilburg heeft een Cliëntenraad, die de regiomanager advies geeft over allerlei voor de cliënt belangrijke onderwerpen. Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad bijvoorbeeld advies gegeven over het nieuwe dienstenboek en de Centrale Cliëntenraad. Wettelijk is geregeld over welke onderwerpen de organisatie advies vraagt aan de Cliëntenraad. Maar ook zonder dat het van de wet moet, vinden wij de mening van de cliënten van groot belang voor de ontwikkeling van ons werk.

De Raad bestaat op dit moment uit te weinig deelnemers. Daarom vragen wij u of u lid wilt worden van de Cliëntenraad. De Raad vergadert 4 keer per jaar in ons hoofdkantoor in Tilburg. Een vergadering neemt ongeveer anderhalf uur tijd in beslag. Ook moet u rekenen op enige voorbereidingstijd. Uiteraard ontvangt u per vergadering een kleine vergoeding voor uw reiskosten en andere kosten.

In de Cliëntenraad kunnen onder andere ouders van kinderen met een beperking of cliënten met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte zitting nemen. Kent u iemand die erg betrokken is bij mensen met een beperking, dan kunt u hem of haar ook vragen om te reageren.

U kunt informatie opvragen of aangeven dat u interesse heeft om lid te worden van de Cliëntenraad via mevrouw Marijke van Weert, regiomanager.
Mevrouw Van Weert is te bereiken via telefoonnummer 013 – 542 41 00. Indien u interesse heeft om lid te worden zal er een kennismakingsgesprek volgen met de voorzitter van de Cliëntenraad en de regiomanager.

Website MEE: Regionale clientenraad MEE Tilburg
http://www.meedemeentgroep.nl/mee-voor-u/clientenraad/regionale-clienten...

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.