Tilburg gaat 23 miljoen euro bezuinigen. Wat staat TOG te wachten.

22 april 2010

U zult ongetwijfeld hebben vernomen, dat ambtenaren hebben laten weten welke bezuinigingsmogelijk-heden er volgens hen zijn. De plannen zijn drastisch!

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisties sprak op 22 april 2010 met wethouder Marjo Frenk en de (nieuwe) gemeenteraadsleden over de plannen om in de komende jaren 23 miljoen euro te gaan bezuinigen.

Jaarverantwoording 2009 met akkoordverklaring accountant

3 maart 2010

Jaarverantwoording 2009 met akkoordverklaring accountant (pdf-document)

Euroscoop reageert op evaluatie toegankelijkheid TOG

28 april 2009

Op 19 februari 2009 hebben enkele mensen Euroscoop bezocht om het te onderzoeken op de mate van toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Eerste Scootmobielcursus in Tilburg is een feit!

20 april 2009

Enthousiast duo wint TOG-prijs 2008!

11 december 2008

Onder een grote belangstelling van 120 aanwezigen is voor de achtste maal in de historie van het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties vandaag de TOG-prijs uitgereikt aan een persoon of aan een organisatie, die zich uitzonderlijk inzet voor mensen met een beperking.

Praktijk-doe-dag: hulpeloos overgeleverd aan je omgeving

05 november 2008

Opgelucht met de wethouder op stap

17 oktober 2008

In het kader van de week van de toegankelijkheid zijn we met een aantal vrijwilligers van het TOG en met wethouder Gon Mevis wezen stappen. Het doel is om een aantal punten in de Tilburgse binnenstad te testen op de toegankelijkheid van zowel cafés alsook openbare gebouwen. Aangezien het thema van de week van de toegankelijkheid "Opgelucht" is, wordt van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om te bekijken of het rookbeleid wordt gehandhaafd.

Het rookbeleid

Op stap met de Regiotaxi

23 september 2008

Scholenproject 'Leven met een handicap' bestaat 12 1/2 jaar

13 mei 2008

Werkstukjes scholenproject

1 mei 2008

Jaarlijks bezoeken we veel basisscholen in de gemeente Tilburg voor ons voorlichtingsproject 'Leven met een handicap'. Aan de kinderen vragen we of ze naar aanleiding van ons bezoek een werkstukje willen maken. Hieronder zijn de verhaaltjes en tekeningen die we ontvangen per school te bekijken. schooljaar 2008/2009

De Wegwijzer

De Heerevelden

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS