Een nieuwe website over seksualiteit voor jongeren met een beperking

1 september 2010

Een nieuwe website over seksualiteit voor jongeren met een beperking

Fitness voor mensen met een lichamelijke beperking

12 oktober 2010

Aankondiging Scootmobielcursus

9 & 16 september 2010

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) i.s.m. de TWERN, en Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot, organiseren een scootmobielcursus die bestaat uit twee delen.

Proef toegankelijkheid van Veolia-bussen door rolstoelgebruikers

6 juli 2010

Het Platform Gehandicapten Goirle en Riel heeft op dinsdag 6 juli 2010 in nauwe samenwerking met het TOG, op uitnodiging van Veolia-TransportBrabant deelgenomen aan een proef m.b.t. de toegankelijkheid van Veolia-bussen voor rolstoelgebruikers. Hierbij is gebruik gemaakt van de bereidheid van een gebruiker van een elektrische en een gebruiker van een handbewogen rolstoel.

De gezamenlijke bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

Praktijkdag opent ambtenaren de ogen

30 juni 2010

Een aantal ervaringsdeskundigen van het TOG trok op 30 juni de stad in met leden van het gebiedsteam binnenstad tijdens een zogenaamde 'praktijkdag'. Tijdens deze praktijkdag kunnen mensen zelf ondervinden wat het is om met een handicap door de stad te bewegen.

Succesvolle rijvaardigheidscursus scootmobiel

29 april 2010

Op 29 april 2010 organiseerde TOG een succesvolle scootmobielcursus in Tilburg. 'Het is prettig om ervaring met het rijden op te doen, en de scootmobiel beter te leren kennen', aldus een deelnemer. Wethouder Verkeer en Vervoer Roel Lauwerier reikte de deelnemers een certificaat uit. Een theorieles en praktijkdag vormen de cursus. Mede dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers van TOG is de scootmobielcursus een succes.

Tilburg gaat 23 miljoen euro bezuinigen. Wat staat TOG te wachten.

22 april 2010

U zult ongetwijfeld hebben vernomen, dat ambtenaren hebben laten weten welke bezuinigingsmogelijk-heden er volgens hen zijn. De plannen zijn drastisch!

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisties sprak op 22 april 2010 met wethouder Marjo Frenk en de (nieuwe) gemeenteraadsleden over de plannen om in de komende jaren 23 miljoen euro te gaan bezuinigen.

Jaarverantwoording 2009 met akkoordverklaring accountant

3 maart 2010

Jaarverantwoording 2009 met akkoordverklaring accountant (pdf-document)

Euroscoop reageert op evaluatie toegankelijkheid TOG

28 april 2009

Op 19 februari 2009 hebben enkele mensen Euroscoop bezocht om het te onderzoeken op de mate van toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Eerste Scootmobielcursus in Tilburg is een feit!

20 april 2009

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS