De website toegankelijktilburg.nl

25 mei 2012

Mensen met een beperking weten maar al te goed dat het niet vanzelfsprekend is dat een gebouw volledig toegankelijk is. Afhankelijk van aard en ernst van een beperking komt het helaas nogal eens voor dat men in een bepaald gebouw niet kan doen wat men zou wensen. De aanwezigheid van drempels of juist de afwezigheid van voorzieningen zoals een ringleiding of invalidentoilet maakt het voor mensen soms moeilijk, zo niet onmogelijk, je ding te doen.

Weer een geslaagde scootmobielcursus.

15 mei 2012

Op 10 mei vond opnieuw de scootmobielcursus plaats die het TOG al weer een aantal jaren organiseert. De cursisten kwamen ´s ochtends met spanning op hun gezicht bij ons binnen. Een aantal hadden hun scootmobiel pas kortgeleden ontvangen. Anderen hadden hem al langer maar durfden door een bijna ongeluk er niet meer op te rijden.

Theorie...

Wethouder wordt aan de tand gevoeld

27 april 2012

Op 11 april vond tenkantore van het TOG een openbare bijeenkomst plaats over de uitvoering van de WMO waarbij wethouder Marjo Frenk met de aanwezigen in gesprek ging over de ervaringen, knelpunten en vragen.
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is in 2007 van kracht geworden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel om mensen met een beperking zelfstandig deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente er voor zorgen dat de burger wordt ondersteund.

Regiotaxi ondermaats ?

27 april 2012

De kwaliteit van de regiotaxi is ondermaats. Mensen klagen over het te laat ophalen en de omrijtijd. Gevolg is dat men er niet meer op kan vertrouwen dat men op tijd ergens aankomt. Is dat zo of worden de klachten overdreven? Is het de notoire klager die je steeds hoort of is het integendeel het topje van de ijsberg? Naast het indienen van een klacht is er nu een andere mogelijkheid om te laten weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van de regiotaxi.

Klacht indienen is belangrijk.

Wethouder Marjo Frenk te gast bij het TOG. U bent welkom!

28 maart 2012.

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties heeft wethouder Marjo Frenk bereid gevonden om met u in gesprek te gaan over de uitvoering van de Wmo nu en in de toekomst. De bijeenkomst is op woensdag  11 april a.s.  van  20.00 uur  tot  ca. 22.00 uur ten kantore van het TOG, Dragonstraat 13 in Tilburg.

NIEUWE SCOOTMOBIELCURSUS: 10 MEI 2012

5 maart 2012

Na twee succesvolle cursussen in 2011 heeft het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties voor het voorjaar van 2012 een nieuwe scootmobielcursus gepland op 10 mei van 9.30 - 16.00 uur bij het TOG, Dragonstraat 13 in Tilburg.

Reumafonds opent Meldpunt Fysiotherapie

17 januari 2012

Het Reumafonds opent een meldpunt voor mensen met reuma die per 1 januari geen fysiotherapie meer vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Het Reumafonds wil dit jaar monitoren hoeveel mensen vanwege de kosten gestopt zijn met fysiotherapie en welke gevolgen dit voor hun dagelijks leven heeft.

Geen inkomenstoets Wmo-voorzieningen

16 januari 2012

Gemeenten mogen geen inkomensgrens voor Wmo-voorzieningen toepassen. Nadat minister Schippers zich hierover afgelopen jaar had uitgesproken heeft nu de hoogste rechter van het land dit bevestigd. De rechter deed dat in een zaak over de besparingsbijdrage. De Wmo staat dit ook niet toe.

Ongerustheid om schrappen leerlinggebonden budget

22 december 2011

In 2014 komt de leerlinggebonden financiering te vervallen. Door het zogenoemde 'rugzakje' kunnen kinderen met een onderwijsbeperking naar een 'gewone' (basis)school.

Gemeente vergoedt taxikosten rolstoelgebruikers

1 december 2011

De Gemeente Tilburg vergoedt tóch de kosten voor regulier taxivervoer voor rolstoelgebruikers op kerst- en oudejaarsavond. De gemeente komt hiermee tegemoet aan het probleem dat Regiotaxi Midden-Brabant op deze momenten na 22.00 uur geen vervoer meer verzorgt, waardoor deze mensen moeilijk weg kunnen. Immers  ‘gewoon’ rolstoel taxivervoer is aanzienlijk duurder dan een rit met Regiotaxi.

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS