Rolstoelbeweegdag 19 april

14 april 2014

Zorg in perspectief

4 april 2014 Het BCG (Breda Centrum Gehandicaptenbeleid) heeft in samenwerking met Amarant en GGz Breburg een presentatie gegeven over het onderzoek naar de zorgen, wensen en adviezen van cliënten die te maken gaan krijgen met de overgang van de AWBZ naar de Wmo. 61 mensen hebben een enquête ingevuld, 6 mensen zijn geïnterviewd en er is ook een film gemaakt om een goed beeld te schetsen van het perspectief van cliënten op de transitie.

Slecht ter been? Bel de gratis Stemtaxi!

10 maart 2014

Ook oudere mensen of wie slecht ter been is, moet naar het stembureau kunnen. Voor hen is er de gratis Stemtaxi. Dankzij deze service kan iedereen van zijn of haar stemrecht gebruik maken.

Het is handig om de gratis Stemtaxi tevoren te reserveren. Dat kan vanaf een week voor de verkiezingen.
Een telefoontje naar 0900-0595 volstaat.

Nieuwe scootmobielcursus 24 april

10 maart 2014

Ook dit voorjaar organiseert het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties een scootmobielcursus Deze is op donderdag 24 april van 9.30 tot 15.30 uur. Dit maal is het in samenwerking met Servicecentrum Het Laar alwaar het tevens plaatsvindt

Theorie en praktijk.

Het scholenproject blijft succesvol

27 februari 2014

Het scholenproject dat we al jarenlang verzorgen in de groepen 7 van bijna alle basisscholen in Tilburg en Goirle levert telkens weer enthousiaste reacties van leerlingen en leraren op. Zo ook deze week weer: http://www.bspendula.nl/category/groep7/

Hinder verbouwing Centraal Station

27 febuari 2014

Het centraal station in Tilburg zal de komende jaren een gigantische verandering ondergaan. Zo komt er een brede tunnel onder het hele station, wat ook de achterkant zal ontsluiten. Daarmee kun je alle perrons bereiken voortaan ook per lift (eindelijk!) Zie: http://www.spoorzone013.nl/reizen/vernieuwd-station/

Toegankelijkheid

Voorlichtingsavond over veranderingen in de sociale zekerheid

20 februari 2014

Er gaat de komende tijd weer veel veranderen: de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico vervallen. De sociale werkplaatsen worden afgebouwd en de Wajong regeling wordt aangepast. Steeds meer mensen komen terecht in de bijstand. De gemeente Tilburg krijgt de verantwoordelijkheid om mensen die daardoor in de knel komen te ondersteunen.
Wat mag de gemeente Tilburg doen volgens de nieuwe Wet Werk en Bijstand en
hoe gaat zij dit doen?

Met de Eurosleutel onbeperkt toegang!

11 februari 2014
 
Met een Eurosleutel heeft men onbeperkt toegang tot openbare voorzieningen die aan specifieke ruimte- en/of hygiëne-eisen voldoen. Dit zijn o.a. toiletten voor mensen met een beperking. De sleutel kan gebruikt worden voor toegang tot meer dan 10.000 openbare voorzieningen in Europa.
De sleutel wordt alleen verkocht aan een specifieke groep van mensen zoals ouderen vanaf  70 jaar en/of mensen met een beperking, zoals scootmobiel en rolstoel gebruikers, mensen met een visuele beperking, astmapatiënten en mensen met chronische darm-of blaasproblemen.

Aangifte inkomstenbelasting 2013

3 februari 2014

In dit voorjaar kan men weer aangifte doen over het belastingjaar 2013. Mensen met een handicap kunnen gebruik maken van enkele regelingen om meerkosten te compenseren.

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Wetsvoorstel Participatiewet

2 februari 2014

Hieronder een bericht dat niet uitsluitend voor inwoners van Tilburg e.o. is bedoeld maar betrekking heeft op iedereen met een arbeidshandicap en/of Wajong-uitkering.

Binnenkort neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel Participatiewet. Wij maken ons grote zorgen over deze wet die ook iedere (aankomende) Wajonger raakt. Daarom komen wij in actie! We doen mee met de actie van de WSW (sociale werkvoorziening) op 11 februari. Kom ook!

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS