Aangifte inkomstenbelasting 2013

3 februari 2014

In dit voorjaar kan men weer aangifte doen over het belastingjaar 2013. Mensen met een handicap kunnen gebruik maken van enkele regelingen om meerkosten te compenseren.

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Wetsvoorstel Participatiewet

2 februari 2014

Hieronder een bericht dat niet uitsluitend voor inwoners van Tilburg e.o. is bedoeld maar betrekking heeft op iedereen met een arbeidshandicap en/of Wajong-uitkering.

Binnenkort neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel Participatiewet. Wij maken ons grote zorgen over deze wet die ook iedere (aankomende) Wajonger raakt. Daarom komen wij in actie! We doen mee met de actie van de WSW (sociale werkvoorziening) op 11 februari. Kom ook!

Website Steunpunt aangepast sporten

21 januari 2014

Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant heeft sinds zaterdag 11 januari een eigen website.

De site www.steunpuntaangepastsporten.nl is er voor iedereen in de regio Midden Brabant. Zowel voor de (potentiële)sporters, de sportaanbieders als voor de verwijzers die zich nu of in de toekomst richten op het aangepast sporten.

Oproep voor nieuwe leden voor de Cliëntenraad

19 december 2013

MEE regio Tilburg is er voor alle mensen met een beperking, ontwikkelings-achterstand, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Maar ook voor hun partner, ouders en/of verzorgers, familie, kennissen en medewerkers van andere organisaties.
Wij geven aan veel mensen advies en ondersteuning, op allerlei gebied. Maar ook wij willen soms advies en daarvoor hebben wij u nodig!

Actiegroep Participatiewet sluit uit

5 december 2013

De actiegroep ‘Participatiewet sluit uit’ protesteert tegen de Participatiewet in de huidige vorm en gaat op verschillende fronten de knelpunten aankaarten. De participatiewet moet mensen immers insluiten en niet uitsluiten.

Waar kunnen knelpunten liggen? Om een voorbeeld te geven: u hebt een Wajong-uitkering en u hebt 30% arbeidsvermogen. Dan kunt u de Wajong-uitkering straks verliezen. Of u kunt meer dan het minimumloon verdienen, of u hebt geen officiële status als arbeidsgehandicapte. Ook dan kunt u tussen wal en schip terechtkomen.

VC SARTO start met zitvolleybal.

4 november 2013

Deelnemers welkom!!

Voorlichtingsbijeenkomst Reuma en Werk

28 oktober 2013

Wat zijn de gevolgen van mijn ziekte voor mijn werk? Hoe maak ik mijn ziekte en de beperkingen die ik daarvan ondervind, bespreekbaar? Wat zijn mogelijkheden om reuma en het doen van werk samen te laten gaan?

Dagattracties steeds toegankelijker in 2013

9 oktober 2013

Actie tegen de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensondersteuning

27 september 2013

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) komt in actie tegen de voorgenomen bezuinigingen die kwetsbare groepen in de samenleving hard treffen. Chronisch zieken en gehandicapten moeten kunnen blijven meedoen in de samenleving. Laat hen niet aan de kant staan.

Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen

9 september 2013

Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit heeft zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto per jaar.

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS