Beantwoording kamervragen

22 juni 2014

Onlangs zijn antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Van Dijk (PvdA) over negatieve ervaringen en klachten van rolstoelgebruikers met betrekking tot het openbaar busvervoer gepubliceerd.

Reportage slot campagne

18 juni 2014

Afgelopen donderdag was het slot van de campagne Stem op het TOG, naar aanleiding van de nominatie voor beste vrijwilligersorganisatie 2014. Op het Pieter Vreedeplein is het winkelend publiek aangesproken en sommige van hen namen plaats in een rolstoel of werden geblinddoekt om aan den lijve te ervaren tegen welke obstakels je, soms letterlijk, aanloopt. Omroep Tilburg was hierbij aanwezig en maakte de volgende reportage: http://youtu.be/xiYi43T61ZU

Slot campagne Stem op het TOG

11 juni 2014

Donderdagmiddag, 12 juni om 14.00 is het slot van de campagne: Stem op het TOG! Plaats: Pieter Vredeplein. Vrijwilligers van het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties zullen Tilburgers uitnodigen plaats te nemen in een rolstoel of geblinddoekt het plein over te steken. Zij kunnen nu zelf ervaren wat het is om een beperking te hebben. Op deze wijze maken zij kennis met werk van het TOG.

Reizigersbelang. Voor de inspraak in Regiotaxi

26 mei 2014

De regiotaxi; wie kent hem niet? Zeker de gele auto’s van Quattrotax in Tilburg vallen op, maar ook de auto’s in andere gemeenten in Midden-Brabant voeren een duidelijk embleem van Regiotaxi. Veel mensen met een beperking zijn voor hun mobiliteit grotendeels afhankelijk van deze dienst. Door de één verguisd, door de ander bejubeld. Fijn dat het systeem bestaat al gaat er ook wel eens wat mis.

Het TOG is genomineerd!

24 mei 2014

Wat een geweldig nieuws! We zijn genomineerd als beste vrijwilligersorganisatie 2014. Wat een eer voor onze 57 vrijwilligers. We zijn apetrots op het feit dat stichting Contour ons genomineerd heeft voor deze prijs. Al het harde werken van de medewerkers en vrijwilligers wordt hiermee beloond. Zij hebben dit dubbel en dwars verdiend.

Als u het hiermee eens bent, stem dan op het TOG! Dit kunt u doen door naar http://www.contourdetwern.nl te gaan. Onze dank is groot!

Werkgroep Toegankelijkheid bezoekt Museum van Kessels Muziekinstrumenten

8 mei 2014

Frank Rietman en René ter Horst van de werkgroep Toegankelijkheid hebben op 30 April j.l., het museum van Kessels Muziekinstrumenten bezocht.

We zijn binnengegaan bij het textielmuseum en een medewerker van dit museum heeft ons gezegd waar de ingang van het Kessels muziekinstrumenten museum is. Dit ging via een dubbele nooddeur die leidt naar een binnenplaats.Bij de ingang van het museum was een kleine drempel. Via een kooilift kwamen wij op eerste verdieping van het gebouw, voorheen zat er de tilburgse muziekschool.

Supportbeurs in mei

30 april 2014

Kunst voor en door iedereen

23 april 2014

De Tilburgse Jofke van Loon is kunstenares en richtte in 2008 Studio Xplo, atelier voor Kunstzinnige Vorming op. Haar ervaringen hebben haar geleerd dat het werken met mensen (ongeacht beperking) inzichtelijk werkt en haar enorm inspireert. Door les te geven aan mensen met een visuele beperking heeft zij vernieuwende methoden ontwikkeld, waaruit o.a. in 2010 het Zie je wel(?)-project is ontstaan. Jofke mobiliseerde een team van ervaringsdeskundige en creatieve ondernemers, wat ondertussen een expertiseteam op het gebied van zintuigen is geworden.

Rolstoelbeweegdag 19 april

14 april 2014

Zorg in perspectief

4 april 2014 Het BCG (Breda Centrum Gehandicaptenbeleid) heeft in samenwerking met Amarant en GGz Breburg een presentatie gegeven over het onderzoek naar de zorgen, wensen en adviezen van cliënten die te maken gaan krijgen met de overgang van de AWBZ naar de Wmo. 61 mensen hebben een enquête ingevuld, 6 mensen zijn geïnterviewd en er is ook een film gemaakt om een goed beeld te schetsen van het perspectief van cliënten op de transitie.

Pagina's

Abonneren op TOG Tilburg RSS